Työelämä kehittyy työnjohtotaidoilla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työelämä kehittyy työnjohtotaidoilla

3.1.2019 klo 09:55
|

Yleisenä totuutena pidetään, että esimiehistä eli tutummin työnjohtajista on työmarkkinoilla valtava pula. Seuraavassa lauseessa kuitenkin todetaan esimiehiä olevan aivan liikaa organisaatioissa. Onko kyse siis määrästä, laadusta vai molemmista?

Työnjohtaja mielletään usein teollisuudessa työskenteleväksi esimieheksi, jolla on käytännön kokemusta myös alaistensa töistä. Työnjohtaja on se, keneltä kysytään, miten ongelma tarvittaessa ratkaistaan.

Rakennustyömailla tästä samaisesta työstä käytetään usein nimitystä vastaava työnjohtaja tai mestari. Työnkuva on myös varsin samantyyppinen. Työnjohtaja valvoo työn suorittamista sekä sen laatua.

Teknisten alojen ulkopuolella puhutaan tyypillisesti esimiehestä tai päälliköstä. Odotukset ovat kuitenkin varsin samankaltaisia kuin teollisuuden tai rakentamisen aloilla.

Miten työnjohtajaksi tullaan?

Työelämän hierarkiat ovat luoneet etenemisen polun esimieheksi. Työssään ansioituneet henkilöt usein nostetaan esimiehiksi, jos heillä on auktoriteettia työpaikalla ja heidän henkilökohtaiset kykynsä soveltuvat rekrytoijan mielestä esimiestehtäviin. Helppoa, eikö?

Työelämän puheessa kuitenkin esimiestehtävissä työskenteleville on syntynyt valtavia haasteita. Eikä vähiten siksi, että esimiehiltä odotetaan eniten venymistä. Esimiesten tulisi osata johtaa ja valvoa työtä sekä sen kannattavuutta, lisätä henkilöstön työhyvinvointia sekä ammatillista osaamista. Suodattaminen ylimmän johdon vaatimuksista oikeanlaiseksi tekemiseksi kuuluu myös esimiehen tehtäviin. Lopuksi vielä pitää osata pyytää hattu kourassa omalta esimieheltään resursseja näiden asioiden luomiseksi.

Näiden edellä kerrottujen seikkojen lisäksi arkisia asioita ovat niin tietosuojakysymykset, urakkatilaukset, töiden luovutukset, kehityskeskustelut sekä työntekijöiden valinnat työsuoritteisiin heidän henkilökohtaiset ominaisuutensa huomioiden. Vain muutamia tässä mainitakseni.

Ei ole siis ihme, että joskus kuulee sanottavan esimiehiä olevan liikaa, mutta päteviä liian vähän. Vaatimukset ovat kovia ja moniosaamista tarvitaan. Suoraan koulun penkiltä tällaiseen tehtävään on vaikea ryhtyä.

Työnjohtajaksi voi nyt myös pätevöityä. Tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinto avaa mahdollisuudet työnjohtajille ja työnjohtajaksi aikoville. Työn ohessa koulutuksella voi luoda edellytykset toimia osaavana työnjohtajana. Tutkinto suoritetaan pääasiassa näyttötutkintona ja sen jälkeen on oikeus käyttää tutkintonimikettä työnjohtaja. Tutkinnon voi suorittaa 1.1.2019 alkaen ja 29 eri tahoa järjestää koulutusta ympäri Suomen.

Tehdään yhdessä parempi työelämä kehittämällä työnjohto-osaamista. Pätevöidy työnjohtajaksi ja ota tutkintonimike käyttöösi. Siitä on hyötyä esimerkiksi työpaikkaa vaihtaessa.

Kirjoittaja on ollut luomassa tuotannon esimiestyön erikoisammattitutkinnon perusteita ja ponnistellut työnjohtokoulutuksen saamiseksi koulutuksen keskiöön kymmenen vuoden ajan.