Työelämän kehittäminen Juha Sipilän hallituskaudella | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työelämän kehittäminen Juha Sipilän hallituskaudella

19.2.2019 klo 13:05
|

Nyt kun elämme Juha Sipilän hallituksen viimeisiä aikoja on hyvä palata muistelemaan, millä tavoin hallitus on toimillaan kehittänyt suomalaista työelämää.

Aivan aluksi muutettiin työeläkelakeja siten, että eläkeikää nostetaan asteittain. Eläkeiän nostoprosessi alkoi jo edellisen hallituksen aikana, mutta laki säädettiin vasta nykyisen hallituksen aikana.

Seuraavaksi puolitettiin vuorotteluvapaan enimmäiskesto 180 päivään ja tiukennettiin sen ehtoja. Myös vuorottelukorvauksen tasoa heikennettiin. Koska vuorotteluvapaan tarkoitus oli auttaa työelämässä jaksamista, oli tietenkin hallituksen linjan mukaista leikata myös työntekijöiden harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoja.

Vuosilomalakia muutettiin siten, että loman aikana sairastumiseen tuli kuuden päivän omavastuuaika. Lisäksi heikennettiin vuosiloman kertymistä vanhempainvapaan aikana. Sitä kertyy enää kuudelta kuukaudelta, kun sitä aiemmin kertyi koko vanhempainvapaan ajalta. Muutos oli merkittävä heikennys erityisesti naisille.

Kun hallitus ei saanut haluamaansa yhteiskuntasopimusta, se ilmoitti säätävänsä pakkolakeja, joilla olisi muun muassa heikennetty sairausajan palkanmaksua, leikattu lomarahoja ja puolitettu sunnuntaityölisiä. Keskusjärjestöt kuitenkin solmivat kilpailukykysopimuksen, jossa vuotuista työaikaa pidennettiin 24 tuntia, siirrettiin työnantajamaksuja työntekijöiden maksettavaksi ja leikattiin julkissektorin lomarahoja.

Työsopimuslakia muutettiin pidentämällä koeaikaa kuuteen kuukauteen, lyhentämällä irtisanotun työntekijän takaisinottovelvoitetta sekä höllentämällä määräaikaisen työsuhteen perusteita. Myöhemmin myös helpotettiin irtisanomista pienten yritysten osalta.

Työttömyysturvan enimmäiskestoa lyhennettiin 100 päivällä ja sen lisäksi heikennettiin työttömyysturvan tasoa aktiivimallilla.

Työaikalakikin on muuttumassa, mutta onneksi asiantuntijoiden jättäminen työaikalain ulkopuolelle, mikä erityisesti olisi kohdistunut Pron jäseniin, saatiin torpattua.

Äkkiseltään mieleeni ei tullut mitään muutoksia, jotka olisivat kehittäneet työelämää työntekijän kannalta parempaan suuntaan, mutta sehän ei hallituksella ollut tarkoituksenakaan.

Toivon hartaasti, että tuleva hallitus ei jatka Sipilän hallituksen palkansaajavihamielisellä tiellä. Sen hallituksen kokoonpanoon me voimme kaikki olla vaikuttamassa käyttämällä äänioikeuttamme eduskuntavaaleissa.

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava.