Työttömän asialla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työttömän asialla

25.3.2019 klo 10:55
|

Usein saa kuulla, että ay-liike ei ole työttömän asialla. Asiaa rummuttavat ne, jotka eivät asiasta mitään tiedä eivätkä kuulu ammattiliittoon. Ammattiliitto Prossa tuetaan työttömän jäsenen sijoittumista työmarkkinoille monin tavoin. Ansiosidonnainen työttömyyskorvaus on pysynyt hyvällä tasolla ammattiliittojen ansiosta. Aktiivimalli on koetinkivi, joka toimii enemmän keppinä kuin kannustimena.

Vaikka ansiosidonnainen työttömyysturvamme on hyvällä tasolla, on kiistatonta, että työttömän tulot romahtavat palkka-ansioon verrattuna. Aktiivimalli on syönyt vielä viisi prosenttia varsinkin yli 50-vuotiaiden vaikeasti työllistyvien naisten työttömyysturvasta. Kelan julkistamien tietojen mukaan alennettua työttömyysetuutta sai ensimmäisellä aktiivimallin tarkastelujaksolla vuoden 2018 huhti-kesäkuussa noin 150 000 henkilöä. Ansiopäivärahan saajista 54 000 henkilöä, 33 prosenttia sai etuuden alennettuna. 40 prosenttia aktiivimallin piirissä olevista sai perustoimeentulotukea.

Vaikka ansiosidonnainen työttömyysturvamme on hyvällä tasolla, on kiistatonta, että työttömän tulot romahtavat palkka-ansioon verrattuna. 

Selvitysmies Mauri Kotamäki teki ehdotuksia työttömyysturvan uudistamisesta. Esitykset ovat pysäyttäviä. Ensimmäisessä uudistusvaihtoehdossa nykyisin Kelan hallinnoima peruspäiväraha muutettaisiin ansiosidonnaiseksi, toisessa työttömyyskassan jäsenyydestä tehtäisiin pakollista, jolloin nykymuotoinen hajautettu työttömyyskassajärjestelmä laajenisi. Kolmannessa uudistusvaihtoehdossa Kansaneläkelaitos ottaisi koko järjestelmän hoitaakseen, jolloin nykyinen hajautettu kassajärjestelmä purettaisiin asteittain.

Perusteluina selvitysmies esitti, että 26 työttömyyskassaa on hallinnollisesti raskas ja eriarvoistaa työttömiä. Oma työttömyyskassa on pieni toimija lähellä työtöntä, Kun taas Kela on kuin moolokin kita, jonne hukkuu yksittäinen hakija. Vaikka työttömyysturvan hoitamisen siirtäminen Kelaan säästäisi 40 miljoonaa euroa vuosittain, uskon että tämä raha kuluisi järjestelmämuutoksiin. Uudistaminen on aina kallista ja tulos on epävarma. Työttömän budjetti ei kestä pitkiä odotusaikoja maksatuksessa. Ollaanko taas lähdössä korjaamaan järjestelmää, joka ei ole rikki.

Ollaanko taas lähdössä korjaamaan järjestelmää, joka ei ole rikki.

Eriarvoisuuden esille nostaminen voi olla tehokasta, mutta työttömyysturvan todellista tasa-arvoistavaa tavoitetta ei ole olemassa. Naisten ja miesten työttömyys on lähtökohtaisesti hyvin eriarvoista, koska naisten ja miesten palkkaero on edelleen noin 16 prosenttia, ja eläkkeissä ero on 21 prosenttia. Työelämän segregaatio eli jakautuminen naisten ja miesten aloihin on Suomessa poikkeuksellisen voimakas. Moneen kertaan on todistettu, että yli 50-vuotiaan naisen on vaikeampi työllistyä kuin saman ikäisen miehen. Naisten eläkkeet ovat pienempiä kuin miesten.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Elina Pylkkänen on sanonut, että työvoiman liikkuvuuden esteenä ovat pienet palkat ja asuntopolitiikka sekä toisaalta koulutuspolitiikkamme ei ole pystynyt vastaamaan työvoimapolitiikan tarpeen haasteisiin. Työttömyytemme rakenteelliset ongelmat nousevat toivottavasti yhdeksi vaaliteemaksi. 

Kaikesta edellä olevasta huolimatta kannustan työssä olevia pitämään huolta osaamistasostaan ja sen jatkuvasta päivittämisestä. Kannustan työttömiä käyttämään ammattiliiton palveluja ja olemaan aktiivisia, vaikka aina ei jaksaisi. Kannustan kaikkia käyttämään äänioikeuttaan – erityisesti työttömien puolesta.

Kannustan kaikkia käyttämään äänioikeuttaan – erityisesti työttömien puolesta.

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron julkisen sektorin sopimusalavastaava.
 

Lähteinä käytetty:
Mauri Kotamäki, Kohti vakuuttavampaa ansioturvaa.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 47/2018
Tasa-arvovaltuutetun vuosikertomus 2018
Kelan tilastotietoja esim. 13.2.2019 Lähes puolet perustoimeentulotuen saajista saa Kelan työttömyysetuutta
Elina Pylkkänen esim. Talouselämän 20.11.2018 haastattelu