Valtion pitäisi olla muutostilanteissa konserni | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Valtion pitäisi olla muutostilanteissa konserni

21.10.2019 klo 10:35
|

Valtiolla on noin 180 tulosohjattua virastoa ja niissä on virka- tai työsuhteessa noin 74 000 palkansaajaa. Yleinen käsitys on, että valtio on yksi työnantaja. Näin ei kuitenkaan ole. Se ei ole edes konserni työsopimuslain tarkoittamalla tavalla.

Nykyisellään jokainen valtion virasto toimii itsenäisenä työnantajana, ja sen mukaisesti määräytyvät työnantajavastuut myös henkilöstöä vähennettäessä. Siksi valtio olisi nähtävä muutostilanteissa yhtenä työnantajana, jolloin esimerkiksi irtisanomistilanteessa olisi selvitettävä sekä virkasuhteisten että työsuhteisten mahdollisuudet työllistyä muihin valtion virastoihin ja laitoksiin.

Tämä vaatisi virkamieslain muuttamista niin, että irtisanomistilanteissa virasto ei saa irtisanoa virkamiestä ennen kuin virasto on selvittänyt mahdollisuudet sijoittaa irtisanomisuhan alainen virkamies muun valtion viraston palvelukseen tai sellaisen yhtiön palvelukseen, jossa valtio käyttää määräysvaltaa.

Virkamieslakiin tulisi myös lisätä säännös, jonka mukaan ennen mahdollista irtisanomista viraston tulee tutkia, voidaanko irtisanominen välttää kouluttamalla irtisanomisuhan alainen virkamies jonkin toisen viraston tehtävään.

Takaisinottovelvollisuutta koskevaa säännöstä tulisi täydentää siten, että se ei rajoittuisi ainoastaan siihen virastoon, josta virkamies on irtisanottu, vaan muillakin virastoilla olisi velvollisuus uutta työvoimaa palkatessaan palkata ensisijaisesti muista virastoista irtisanottuja virkamiehiä, mikäli nämä ovat edelleen työttöminä työnhakijoina.

Mikäli työllistyminen valtionhallinnon toiseen virastoon ei ole mahdollista, on edesautettava sujuvaa työstä työhön siirtymistä muun työnantajan palvelukseen.

Muutosturvan vahvistamiselle on tarvetta, sillä henkilöstön vähentämiseen tähtääviä yt-neuvotteluja on esimerkiksi käynnistymässä tänä syksynä Ruokavirastossa ja Maahanmuuttovirasto Migrissä, jotka kumpikin ovat nyt noin tuhannen hengen työpaikkoja.

Valtion nykyisestä henkilöstöstä on poistumassa muun muassa eläkkeelle vuoteen 2025 mennessä noin puolet (36 000). Näin suuren vaihtuvuuden oloissa ei ole pakkoa irtisanoa ihmisiä työttömiksi, jos lainsäädäntö on kunnossa ja on lisäksi tahtoa pitää työllisenä.