Yksilötason yhteistoiminta vaatii kehittämistä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Yksilötason yhteistoiminta vaatii kehittämistä

27.5.2019 klo 13:05
|

Palaat pidemmältä vapaalta töihin ja huomaat työnantajan myllänneen organisaation uuteen uskoon. Työtoveri jää eläkkeelle ja työtehtävät jaetaan jäljelle jäävien kesken. Palvelutuotantoa uudistetaan ja samalla laitetaan uudelleenmuotoillut tehtävänkuvat ilmoittautumismenettelyyn. Tuttuja tilanteita työelämässä.

Jäsenet tarvitsevat kasvavassa määrin apua erilaisten tehtäväjärjestelyjen aiheuttamien ongelmatilanteiden selvittelyssä. Syntyy pelko mielenkiintoisten ja palkitsevien tehtävien katomisesta sekä huoli tehtävän vaativuuden ja samalla palkkatason alentumisesta. Toisinaan on yksinkertaisesti vaikea hyväksyä, että työnantajalla on vahva työnjohto-oikeus ja työnantajatoiminta uudelleenjärjestelyissä koetaan epäasiallisena, jopa kiusaamisena.

Valtionhallinnossa investointirahoitusta saadaan lähinnä digitalisaation, automatisaation ja robotisaation edistämiseen. Tavoitteena on tarjota viimeistään vuoden 2023 alusta viranomaisten palvelut yrityksille, yhdistyksille, säätiöille ja asunto-osakeyhtiöille yksinomaan digitaalisina. Työn muutoksesta joutuvat tehtäväjärjestelyt näyttävät koskettavan erityisen voimakkaasti Pron jäseniä.

Tutkainta vastaan on turha taistella. Avoin mieli on voimavara. Pelkällä asenteella ei pärjää. Uusia tehtäviä on helpompi ottaa vastaan, jos on varmuus riittävästä perehdyttämisestä, koulutuksesta ja työyhteisön tuesta. Hyvällä työnantajapolitiikalla ja esimiestyöllä selvitään monesta mutkasta. Keskeistä on vaikutusmahdollisuus ja osallisuus muutosten valmistelussa sekä kuulluksi tuleminen. Monella työpaikalla löytyy hyvää tahtoa, mutta keinoissa on kehittämisen varaa. Kick offit, workshopit, design sprintit ja muut vastaavat ovat harvojen valittujen innoituksen lähteinä. Perusduunia puurtaville tarjonta on edelleen loputon viestien virta intrassa ja muutama konsultin vetämä henkilöstöpäivä. Laitetaan osallistamisen keinoista ideatalkoot pystyyn!

Yksilötason yhteistoiminnan sisällöllinen kehittäminen ja menettelytapojen tarkempi määrittely säädöstasolla ja sopimuksissa voi tarjota konsteja välttää törmäyskurssille joutuminen. Kynnys käsitellä muutoksista johtuvat henkilöstövaikutukset yhteistoimintaneuvotteluissa on pidettävä matalana. Tykkään sanaparista yhteistoiminnallinen muutoksenhallinta.

Luottamus työnantajatoimintaan lisää muutosten sietokykyä. Tehtäväjärjestelyissä palkkaturva on olennainen turvan elementti. Jatkuvissa muutoksissa riski tehtävien vaativuustason ja palkan alentumiseen kasvaa. Palkkaturvan kehittämisessä riittää tehtävää.

Kirjoittaja on Ammattiliitto Pron sopimusalavastaava ja julkisen sektorin asiantuntija.