Yksityisyydestä ja sen suojasta - tietosuojasilmälasit päähän | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Yksityisyydestä ja sen suojasta - tietosuojasilmälasit päähän

20.12.2017 klo 09:55
|

Jokaisella on oikeus yksityiselämän suojaan, ja jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu, näin sanoo perustuslain 10 §. Mutta mitä se yksityiselämä sitten on, ja mitä tarkoittaa, että henkilötietojen käsittelystä säädetään tarkemmin lailla?

Yksityisyyden suoja on todellakin venyvä käsite, sillä viime kädessä jokainen itse määrittelee sen, mitä haluaa itsestään kertoa. Ja erojahan meillä on! Toinen kertoo kahvipöydässä ja Facebookissa avoimesti sairauksistaan ja avioerostaan, kun toisesta eivät työkaverit tiedä juuri mitään.

Hyvä näin, mutta lainsäädäntöä tarvitaan, kun määritellään, miten joku muu kuin minä itse käsittelee minun tietojani. Ehkä sinäkin olet jo kuullut EU:n tietosuoja-asetuksesta? Toukokuu 2018 lopussa voimaan tuleva tietosuoja-asetus takaa yhteiset pelisäännöt meille kaikille siihen, mitä tietoja joku voi minusta kerätä ja miten niitä käsitellä. Entä miten minä itse voin tarkistaa, mitä tietoja minusta missäkin on talletettu?

Asetus koskee kaikkia niitä, jotka henkilötietoja käsittelevät. Kaikkia yrityksiä ja yhdistyksiä, jotka käsittelevät asiakkaidensa ja jäsentensä henkilötietoja ja kaikkia heitä, joiden henkilötietoja on johonkin rekisteriin tallennettu.

EU:n tietosuoja-asetus sekä uusi, erillinen tietosuojalaki kumoavat nyt voimassa olevan henkilötietolain, joten uutta on tulossa.

Lyhyesti tiivistettynä asianmukainen henkilötietojen käsittely vaatii ensiksikin lain mukaisen perusteen, kuten suostumus, sopimus tai laissa säädetty velvoite.  Tämän oikeusperustan lisäksi on tietojen käsittelyssä noudatettava säädettyjä periaatteita kuten läpinäkyvyys, käyttötarkoitussidonnaisuus, tietojen minimointi, täsmällisyys ja niin edespäin. Myös tietoturvaan on kiinnitetty huomiota.

Yleisen lainsäädännön lisäksi meillä on erityislainsäädäntöä, kuten työelämää säätelevä laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Siitä löytyvät ne asetusta tarkentavat säännöt, joilla työnantaja voi käsitellä työntekijöiden henkilötietoja, esimerkiksi tietoja terveydentilasta.

Koska asetuksen voimaan tuloon on vielä aikaa, on osa kansallisesta lainsäädännöstämme vielä työn alla. Toiseksi ohjeita asetuksenkin soveltamiseen vasta tehdään, joten ihan kaikkiin kysymyksiin ei vielä ole valmiita vastauksia.

Olennaista on, että sinulla on tietosuojasilmälasit päässä. Tunnistat ja seuraat tietosuoja-asioita ja jos joku tuntuu kovin oudolta, niin kyselet perään.

Yksityisyyttä koskevia asetuksia voit muuttaa Facebookissa, ja samalla tavoin voit pitkälle vaikuttaa siihen, miten ja mitä tietojasi pankeissa, kaupoissa, terveysasemilla ja työnantajan toimesta käsitellään. Yksityisyys on perusoikeus.
 

Kirjoittaja on lakimies, joka koko syksyn on pohtinut työelämän tietosuojakysymyksiä

Aiheesta lisää:

12.12.2017 Yhdistysten jäsenrekisterien tietoturva kuntoon