Neuvottelutoiminta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pron hallitus vastaa neuvottelutoiminnasta ja hyväksyy työehtosopimukset. Hallitus päättää myös sopimustavoitteista, työehtosopimusten irtisanomisesta sekä työtaistelutoimista ja niiden rahoituksesta.

Jos työehtosopimuksen allekirjoittajana on ainoastaan Pron jäsenyhdistys, toimitaan liiton sääntöjen mukaisesti. Pääsääntöisesti päätösvalta on tällöin yhdistyksellä.

Sopimusneuvotteluja johtaa liiton puheenjohtaja. Edunvalvonnan sektorijohtajat ja sopimusalavastaavat huolehtivat sektorinsa neuvottelujen etenemisestä.

Neuvottelukunnat

Kullakin Pron työehtosopimuksella on neuvottelukunta.

Jäseniä neuvottelukuntaan voivat esittää muun muassa yhdistykset. Neuvottelukunnat nimeää liiton hallitus.

Neuvottelukuntien jäsenet valitaan aktiivisista luottamushenkilöistä tai liiton hallinnon jäsenistä.

Neuvottelukunta luo ja esittää hallitukselle hyväksyttäväksi tai hylättäväksi työehtosopimustavoitteet. Samoin neuvottelukunta toimii työtaistelutoimien osalta.

Neuvottelukunnan sihteerinä toimii sopimusalavastaava.