Edustajisto | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Pro+
  • Pro-kassa
  • Muut Pron verkkopalvelut

Edustajiston valitsevat vaaleilla liiton jäsenet.

Edustajisto vahvistaa Pron toimintalinjat, valitsee liiton puheenjohtajan ja valvoo hallituksen toimintaa.

Se vahvistaa muun muassa liiton tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden vastuuvelvollisille.

Lisäksi se päättää äänestys- ja vaalijärjestyksestä, jäsenmaksusta ja jäsenyhdistyksille palautettavasta jäsenmaksuosuudesta.

Pron sääntöjen mukaan edustajisto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin.

Edustajisto 2016−2020

Edustajiston jäsenet

 

Pron edustajiston kokous Majvikissa 18.11.2016.

Kuvassa: Edustajiston puheenjohtajat Osmo Salo, edustajiston 1. varapuheenjohta Tony Johansson, 2. varapuheenjohtaja Päivi Palmu ja 3. varapuheenjohtaja Ulla Rannikko.

Kuvassa: Pron edustajisto kokouksessaan 19.11.2016.