Vaaleissa vaikuttaminen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Pro+
  • Pro-kassa
  • Muut Pron verkkopalvelut

Vaaleissa vaikuttaminen

Ammattiliitto Pro toimii sen puolesta, että päätöksenteon kaikille tasoilla kunnanvaltuustoista eduskuntaan ja edelleen EU-tason pöytiin valikoituu riittävästi asiantuntijoiden ja esimiesten tarpeita ymmärtäviä ihmisiä. Puoluekantaa katsomatta.

Pro pyrkii saamaan sen jäsenille tärkeitä asioita mukaan puolueiden vaaliohjelmiin, julkiseen keskusteluun sekä niin koko Suomea ohjaavaan hallitusohjelmaan kuin kuntia, seutukuntia ja alueita liikuttaviin strategioihinkin.

Liitto myös kannustaa jäseniään osallistumaan vaaleihin ehdokkaina ja äänestäjinä.

Kuntavaalit huhtikuussa 2017

Prolaisten kannattaa asettua ehdolle kuntavaaleissa 2017. Miksi ihmeessä, elinkeinopoliittinen asiantuntija Henrik Haapajärvi Prosta?

– Kunnissa päätetään iso osa meidän kaikkien käyttämistä yhteiskunnan palveluista ja niiden tasosta. Lähiterveyspalvelut, virkistys- ja liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito, asuntorakentaminen, teiden ylläpito, puhdas elinympäristö, kulttuuritoiminta, homekoulujen korjaaminen, päiväkotien sijoittuminen sekä kunnan elinkeinoelämän elinvoimaisuus ovat esimerkkejä siitä, mihin kuntapäättäjät vaikuttavat päätöksillään, kertoo Haapajärvi.

Kuntavaalit järjestetään huhtikuussa 2017 ja eri puolueet keräävät parhaillaan ehdokaslistojaan täyteen. Jos olet kiinnostunut kehittämään omaa elinympäristöäsi tai julkisten palveluiden saatavuuteen, kannattaa lähteä ehdolle. Ole yhteydessä oman kuntasi puolueisiin tai muiden ehdokaslistojen toimijoihin ja he auttavat sinua ehdokkuuden kanssa eteenpäin. Vaikka valtuustopaikka jäisikin saavuttamatta, ehdolla oleville on vaalien jälkeen jaossa paikkoja kuntien lautakunnissa, missä pääsee myös viemään ideoitaan ja ajatuksiaan eteenpäin.

Oletko ehdolla? Prolaiset saavat liitolta tukea omaan kampanjaansa. Täytä ehdokastietolomake tästä.

Katso prolaiset kuntavaaliehdokkaat.  
 

Katso Pron kuntavaalitavoitteet.

 

Eduskuntavaalit 2015

 

Mitä Pro odottaa seuraavalta hallitukselta?

  1. Työpaikkojen luominen ja turvaaminen on hallituksen tärkein tehtävä. Suomeen on saatava elinkeino- ja teollisuuspoliittinen strategia, joka toimii ohjenuorana  hallituksen toiminnalle hallitusohjelman rinnalla.
  2. Valtio-omisteisten yritysten tulee olla esimerkillisiä työnantajia ja omistajaohjauksen nykyistä aktiivisempaa. Pro odottaa valtiolta omistajapolitiikan uudelleenarviointia  ja työllisyysnäkökohtien suurempaa huomioon ottamista.
  3. Koulutukseen kohdistuva leikkaukset tulee perua, eikä koulutuksen laadusta saa tinkiä. Aikuiskoulutuksen määrää ja tarjontaa on lisättävä, jotta suomalaisten työssäkäyvien osaaminen pysyy yllä.
  4. Työelämä kuntoon! Alipalkkaus on kriminalisoitava ja nollatuntisopimukset kiellettävä lailla. Työelämä 2020 -hanketta on jatkettava ja työntekijöiden hyvinvointiin on panostettava.
  5. Rakentaminen on viisasta suhdannepolitiikkaa. Valtion tulee tukea teiden ja infrastruktuurihankkeiden toteuttamista sekä ruuhka-Suomen asuntorakentamista. Rakentaminen luo myös työpaikkoja.

Pron hallitusohjelmatavoitteet   

 

Pron Uutta kasvua ja työtä -vaalikiertue

 

 

 

Pro tuki lukuisia eri ehdokkaita Euroopan parlamentin vaaleissa 2014.

Euroopan parlamentin vaalit 2014

Ammattiliitto Pro antoi vaalitukea lukuisille eri ehdokkaille Euroopan parlamentin vaaleissa 2014. Pro julkistaa kaiken antamansa vaalituen, myös alle ilmoitusrajan olevan tuen. Jaettu vaalituki (19.5.2014)

Pro nosti kunnallisvaaleissa 2012 toimihenkilöiden äänen esiin

Kuntavaalit 2012

Kuntavaaleissa 537 prolaista ehdolla, valtuutetuksi 144.

Lokakuun 28. päivä pidetyissä kunnallisvaaleissa 2012 valittiin noin 9 700 päättäjää Suomen 336 kuntaan.

Vaaleissa kunnanvaltuutetuksi kaudelle 2012–2016 valittiin yhteensä 144 prolaista. Lisäksi 126 liiton jäsentä toimii jatkossa kuntansa varavaltuutettuna.

Prolaisia oli vaaleissa ehdolla lopulta yhteensä jopa 537. Ilman valtuustopaikkaa tällä kertaa jääneistä moni vaikuttaa toivottavasti jatkossa kuntansa muissa luottamustehtävissä, esimerkiksi lautakunnissa.

Lisätietoa vaaleista löydät myös seuraavilta sivustoilta:

Kuntaliiton kunnallisvaalisivut

Oikeusministeriön vaalisivusto