Neuvottelutilanne nyt, työehtosopimukset Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Autoala Eläketurvakeskus Fiskars ICT Kemia Kenkäteollisuus Kiinteistöala Kojamo Kulutustavarat Kumiteollisuus Lasikeraaminen Lentoalat MTV Palkka- ja henkilöstöhallintoala Palta Paperiteollisuus Posti Rahoitusala Seminologit Suunnittelu- ja konsulttiala Talotekniikka-ala Taloushallinto Teknologiateollisuus Valtio Veikkaus Viestintäala Yhteiset

Autoala
18.11.2019 | Kirje: Autoalan tiedote jäsenille neuvottelutilanteesta
30.10.2019 | Kirje: Autoalan neuvottelutiedote jäsenille neuvottelutilanteesta | Brev: Bilbranschens kollektivavtalsförhandlingar
17.9.2019 | Kirje: Autoalan työehtosopimusneuvotteluista | Brev: Bilbranschens kollektivavtalsförhandlingar

Eläketurvakeskus
26.11.2019 | Kirje: Eläketurvakeskuksen tes-neuvottelutilanne
19.11.2019 | Kirje: Eläketurvakeskuksen tes-neuvottelutilanne

Fiskars Oy (ent. Iittala) toimihenkilöt
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

ICT-ala 
5.12.2019 | Kirje: ICT-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat
5.11.2019 | Kirje: ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes för ict-branschens tjänstemän Letter: Collective agreement negotiations for salaried employees in ICT sector started

Kemia 
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
4.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle! | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
28.11.2019 | Kirje: Kemianalan lakonuhan sovittelu alkaa | Brev: Medlingen av kemibranschens strejkhot börjar | Letter: Conciliation begins to avoid a strike in the chemical industry
24.11.2019 | Kirje: Kemianalan työnseisaus | 24.11.2019 | Chemical industry work stoppage | Brev: Varsel om arbetsnedläggelse har i dag getts i kemibranschen
22.11.2019 | Uutinen: Kemianalan neuvottelut katkesivat tänään
22.11.2019 | Kirje: Kemianalan neuvottelut katkenneet | Brev: Kemibranschens förhandlingar bröts
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset | Kirje: Kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset tullaan irtisanomaan | Brev: Kollektivavtalen för kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna kommer att sägas upp 

Kenkä- ja nahkateollisuus, kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinala
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Kiinteistöala
26.11.2019 | Kirje: Kiinteistöalan tes-neuvottelut alkavat joulukuussa 
9.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista kiinteistöalan työehtosopimuksesta | Brev: Aktuellt om fastighetsbranschens kollektivavtal

Kojamo
26.11.2019 | Kirje: Kojamon työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

Kulutustavara-alat
​23.11.2019 | Kirje: Kulutustavara-alojen neuvottelut katkenneet

Kumiteollisuus
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike?
4.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle! | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
24.11.2019 | Kumi- ja lasikeraamisen teollisuuden työnseisaus  | Letter: Work stoppage for the rubber and glass ceramics industry 
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Lasikeraaminen teollisuus
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
4.12.2019 |Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle! | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 |Kirje:  Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
24.11.2019 | Kumi- ja lasikeraamisen teollisuuden työnseisaus | Letter:  Work stoppage for the rubber and glass ceramics industry | Varsel om arbetsnedläggelse har i dag getts i gummiindustrin och glaskeramiska industrin
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Lentoalat
​26.11.2019 | Kirje, Finnair Oyj: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
​26.11.2019 | Kirje, Nordic Regional Airlines Oy: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
26.11.2019 | Kirje, lentoalat: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
21.11.2019 | Kirje: Pron Airpro Oy:ssä työskentelevät jäsenet eivät osallistu työnseisaukseen
20.11.2019 | Kirje: Pron lentokentällä työskentelevät jäsenet eivät osallistu työnseisaukseen

MTV
22.11.2019 | Kirje: Pro aloittaa neuvottelut Paltan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen uusimiseksi

Palkka- ja henkilöstöhallintoala
29.11.2019 | Kirje: Palkka- ja henkilöstöhallintoalan tes-neuvottelut ovat alkaneet

Palta
22.11.2019 | Kirje: Pro aloittaa neuvottelut Paltan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen uusimiseksi

Paperiteollisuus
20.11.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut 19.11.2019
31.10.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut jatkuivat paperiteollisuudessa  | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte i pappersindustrin
13.11.2019 | Kirje: Ajankohtaista peperiteollisuuden työehtosopimusneuvotteluista

Posti
22.11.2019 | Kirje: Erton työehtosopimuksen piirissä olevat Pron jäsenet eivät osallistu Posti-lakkoon
21.1.2019 | Kirje: PAU jatkaa ja laajentaa Posti-lakkoa
8.11.2019 | Kirje: Ammattiliitto Pron jäsenet ja PAUn työtaistelu

Rahoitusala
15.11.2019 | Kirje: Finnveran työehtosopimusneuvottelut aloitettiin
8.11.2019 | Kirje: Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Finansieringsbranschens kollektivavtalsförhandlingar inleddes
7.11.2019 | Kirje: Eläketurvakeskuksen tes-neuvottelutilanne

Seminologit ja keinosiemennysasemat 
27.11.2019 | Kirje: Seminologien ja keinosiemennysalan sopimusalan tes-neuvottelut alkoivat

Suunnittelu- ja konsulttiala
8.12.2019 | Kirje: Ammattiliitto Pro on asettanut ylityökiellon suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöille | Brev: Fackförbundet Pro har utlyst övertidsförbud för tjänstemännen i planerings- och konsultbranschen
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
4.12.2029 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle!  | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
29.11.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialalla sopimukseton tila – sovittelu alkaa maanantaina | Brev: Avtalslöst läge i planerings- och konsultbranschen – medlingen börjar i måndag
26.11.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan työnseisaus
24.11.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan työnseisaus | Brev: Varsel  om arbetsnedläggelse i planerings- och konsultbranschen
22.11.2019 | Kirje: Pron suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusneuvottelut
20.11.2019 | Kirje: YTN:n suunnittelu- ja konsulttialan ylemmille toimihenkilöille julistaman ylityökiellon vaikutukset Pron jäseniin
2.10.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes för planerings- och konsultbranschen

Talotekniikka-ala
15.11.2019 | Kirje: Optiovuoden palkankorotusneuvotteluille on sovittu jatkoaikaa
10.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista talotekniikka-alan työehtosopimuksesta | Brev: Aktuellt om husteknikbranschens kollektivavtal

Taloushallinto
30.10.2019 | Kirje: Taloushallintoalan työehtosopimus päättyy | Brev: Kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen löper ut
10.10.2019 | Kirje: Terveisiä työehtosopimusneuvotteluista | Brev: Hälsningar från kollektivavtalsförhandlingarna
23.9.2019 | Kirje: Taloushallintoalan työehtosopimusosapuolet kokoontuivat​ | Brev: Parterna i kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen sammankom |
18.9.2019 | Kirje: Terveisiä taloushallintoalan työehtosopimuksen neuvottelijoilta

Teknologiateollisuus 
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
4.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle!  | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
27.11.2019 | Kirje: Teknologiateollisuuden lakonuhan sovittelu alkaa | Brev: Medlingen av teknologiindustrins strejkhot börjar | Letter: | Conciliation begins to avoid a strike in the technology industry
24.11.2019 | Kirje: Työnseisaus teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla | Letter: Work stoppage for technology industry workers within the scope of the collective agreement | Brev: Varsel om arbetsnedläggelse har i dag getts i teknologiindustrin
11.11.2019 | Kirje:  Ammattiliitto Pro on ilmoittanut teknologiateollisuuden toimihenkilöiden ylityökiellon jatkumisesta 24.11.2019 kello 24 saakka  | Brev: Fackförbundet Pro har meddelat att övertidsförbudet för tjänstemännen i teknologiindustrin fortsätter till 24.11.2019 klockan 24
1.11.2019 | Kirje: Pro on asettanut ylityökiellon teknologiateollisuuden toimihenkilöille Pro har utlyst övertidsförbud för tjänstemännen i teknologiindustrin  | Letter: Trade Union Pro prohibits overtime work for the technology industry
31.10.2019 ip | Kirje: Teknologiateollisuus katkaisi työehtosopimusneuvottelut | Brev: Teknologiindustrin avbröt kollektivavtalsförhandlingarna
31.10.2019 ap | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingsläget i teknologiindustrin
8.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa | Brev: Aktuellt i teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar
10.9.2019 | Uutinen: Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät​ | Nyhet: Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar avbröts
10.9.2019 | Kirje: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut keskeytyivät | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna avbröts i teknologiindustrin
2.9.2019 | Uutinen: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut käyntiin | Nyhet: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes i teknologiindustrin
2.9.2019 | Kirje: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut käyntiin | Brev: Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar inleddes

Valtio
18.9.2019 | Kirje: Ajankohtista valtion sopimusalan jäsenille neuvotteluihin valmistautumisesta | Brev: Aktuellt om förhandlingsläget och om medlemsenkäten till medlemmarna i statens avtalsbransch

Veikkaus
29.11.2019 | Kirje: Veikkauksen työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 28.11.2019
14.11.2019 | Kirje: Neuvottelut uudesta Veikkauksen toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta aloitettu

Viestintäala

28.11.2019 | Kirje: Viestintäalan tes-neuvottelut jatkuivat 27.11.2019 | Brev: Mediebranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte 27.11.2019
13.11.2019 | Kirje: Viestintäalan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat | Brev: Mediebranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsätter
5.11.2019 | Kirje: Viestintäalan työehtosopimusneuvottelut käyntiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleds i mediebranschen

Yhteiset
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset
1.11.2019 | Uutinen: Irtisanottuja työehtosopimuksia Pron julkisella sektorilla – optiovuodet eivät toteudu
29.8.2019  | Uutinen: Ammattiliitto Pron hallitus hakee neuvottelukierroksella palkankorotuksia ja ostovoimaa
28.8.2019 | Uutinen: Teollisuuden palkansaajat: yhteiset tavoitteet työehtosopimuskierrokselle
12.3.2019 | Uutinen: STTK:n hallitus: Palkkaratkaisulla vahvistettava ostovoimaa

Alkuun  

Päättyvät sopimukset 2019 A-Ö

 • Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt  30.11.2019
 • Kemianalan toimihenkilösopimus 30.11.2019
 • Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus 30.11.2019
 • Kojamo 30.11.2019
 • Kumiteollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Paperiteollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Suunnittelu- ja konsulttiala 30.11.2019
 • Teknologiateollisuuden toimihenkilöt 31.10.2019
 • Eläketurvakeskuksen työntekijät 30.11.2019
 • Veikkaus 31.12.2019
 • Yleisradion tekniset toimihenkilöt 30.11.2019

Päättyvät sopimukset 2020 A-Ö

 • Digita Oy 31.1.2020
 • Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Energiateollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Hammaslaboratorioala 31.1.2020
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy ­­­­­­­31.3.2020
 • Ict-alan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Kansallisgalleria 31.3.2020
 • Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Millog Oy:n toimihenkilöt 31.10.2020
 • Neuvonta-alan runkosopimus 31.12.2020
 • Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus 31.1.2020
 • Puusepänteollisuus 31.1.2020
 • Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöt 30.4.2020
 • Rakennusalan toimihenkilöt 30.4.2020
 • Seminologit ja keinosiemennysasemat 31.12.2020
 • Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijät 1.3.2020
 • Unigrafia Oy 31.3.2020
 • Yksityinen sosiaalipalveluala 31.3.2020
 • Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Yliopistot 31.3.2020

Alkuun

Neuvottelut 2021 A-Ö

 • Ahtausalan tekniset toimihenkilöt 30.4.2021
 • Ahtausalan toimihenkilöt 30.4.2021
 • Alko Oy:n toimihenkilöt 31.1.2021
 • Certia Oy 31.1.2021
 • Danske Bank, Suomen toiminnot 31.1.2021
 • Finnairin teknisten toimihenkilöt 31.1.2021
 • Finnairin toimihenkilöt 31.1.2021
 • Finnveran toimihenkilöt31.1.2021
 • Kiinteistöalan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Lentoliikenteen toimihenkilöt 31.1.2021
 • Luottotieto- ja perintäala31.1.2021
 • Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöt (entinen Flybe) 31.1.2021
 • Paltan erityisalat 31.1.2021
 • Paltan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Rahoitusala 31.1.2021
 • Tallink Siljan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Talotekniikka-ala  31.1.2021
 • TAY-Palvelut Oy 31.1.2021
 • Tullaajien ja huolintatyönjohtajat 30.11.2021
 • Viestintäalan tekniset toimihenkilöt 31.1.2021
 • Viestintäalan toimihenkilöt 31.1.2021

Alkuun

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista, esimerkiksi palkan ja lomien määrästä, työajoista ja ylityökorvauksista. Myös vuorolisät, matka-ajan palkka ja sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkka, lomaraha ja päivystyskorvaukset ovat tärkeitä työehtosopimuksissa sovittuja asioita. Lisäksi esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät sovitaan työehtosopimuksissa. Pro neuvottelee noin 75 alan työ- tai virkaehtosopimukset ja monella alalla neuvottelut ovat alkamassa tai käynnissä.