Neuvottelutilanne nyt, työehtosopimukset Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

 Autoala Kemia Kiinteistöala Kulutustavara-alat Suunnittelu- ja konsulttiala Talotekniikka-ala Taloushallinto Teknologiateollisuus Valtio Yhteiset

Autoala
17.9.2019 | Kirje: Autoalan työehtosopimusneuvotteluista | Brev: Bilbranschens kollektivavtalsförhandlingar

Kemia 
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset | Kirje: Kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset tullaan irtisanomaan | Brev: Kollektivavtalen för kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna kommer att sägas upp

Kiinteistöala
9.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista kiinteistöalan työehtosopimuksesta | Brev: Aktuellt om fastighetsbranschens kollektivavtal

Kulutustavara-alat:
Fiskars Oy (ent. Iittala) toimihenkilöt
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Kenkä- ja nahkateollisuus, kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinala
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Kumiteollisuus
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Lasikeraaminen teollisuus
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Suunnittelu- ja konsulttiala
2.10.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes för planerings- och konsultbranschen

Talotekniikka-ala
10.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista talotekniikka-alan työehtosopimuksesta | Brev: Aktuellt om husteknikbranschens kollektivavtal

Taloushallinto
10.10.2019 | Kirje: Terveisiä työehtosopimusneuvotteluista | Brev: Hälsningar från kollektivavtalsförhandlingarna
23.9.2019 | Kirje: Taloushallintoalan työehtosopimusosapuolet kokoontuivat​ | Brev: Parterna i kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen sammankom |
18.9.2019 | Kirje: Terveisiä taloushallintoalan työehtosopimuksen neuvottelijoilta

Teknologiateollisuus
8.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa | Brev: Aktuellt i teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar
10.9.2019 | Uutinen: Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät​ | Nyhet: Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar avbröts
10.9.2019 | Kirje: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut keskeytyivät | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna avbröts i teknologiindustrin
2.9.2019 | Uutinen: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut käyntiin | Nyhet: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes i teknologiindustrin
2.9.2019 | Kirje: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut käyntiin | Brev: Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar inleddes

Valtio
18.9.2019 | Kirje: Ajankohtista valtion sopimusalan jäsenille neuvotteluihin valmistautumisesta | Brev: Aktuellt om förhandlingsläget och om medlemsenkäten till medlemmarna i statens avtalsbransch

Yhteiset
29.8.2019  | Uutinen: Ammattiliitto Pron hallitus hakee neuvottelukierroksella palkankorotuksia ja ostovoimaa
28.8.2019 | Teollisuuden palkansaajat: yhteiset tavoitteet työehtosopimuskierrokselle
12.3.2019 | Uutinen: STTK:n hallitus: Palkkaratkaisulla vahvistettava ostovoimaa

Alkuun  

Päättyvät sopimukset 2019 A-Ö

 • Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt  30.11.2019
 • Kemianalan toimihenkilösopimus 30.11.2019
 • Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus 30.11.2019
 • Kojamo 30.11.2019
 • Kumiteollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Paperiteollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Suunnittelu- ja konsulttiala 30.11.2019
 • Teknologiateollisuuden toimihenkilöt 31.10.2019
 • Eläketurvakeskuksen työntekijät 30.11.2019
 • Veikkaus 31.12.2019
 • Yleisradion tekniset toimihenkilöt 30.11.2019

Päättyvät sopimukset 2020 A-Ö

 • Digita Oy 31.1.2020
 • Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Energiateollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Hammaslaboratorioala 31.1.2020
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy ­­­­­­­31.3.2020
 • Ict-alan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Kansallisgalleria 31.3.2020
 • Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Millog Oy:n toimihenkilöt 31.10.2020
 • Neuvonta-alan runkosopimus 31.12.2020
 • Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus 31.1.2020
 • Puusepänteollisuus 31.1.2020
 • Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöt 30.4.2020
 • Rakennusalan toimihenkilöt 30.4.2020
 • Seminologit ja keinosiemennysasemat 31.12.2020
 • Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijät 1.3.2020
 • Unigrafia Oy 31.3.2020
 • Yksityinen sosiaalipalveluala 31.3.2020
 • Yliopistot 31.3.2020

Alkuun

Neuvottelut 2021 A-Ö

 • Ahtausalan tekniset toimihenkilöt 30.4.2021
 • Ahtausalan toimihenkilöt 30.4.2021
 • Alko Oy:n toimihenkilöt 31.1.2021
 • Certia Oy 31.1.2021
 • Danske Bank, Suomen toiminnot 31.1.2021
 • Finnairin teknisten toimihenkilöt 31.1.2021
 • Finnairin toimihenkilöt 31.1.2021
 • Finnveran toimihenkilöt31.1.2021
 • Kiinteistöalan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Lentoliikenteen toimihenkilöt 31.1.2021
 • Luottotieto- ja perintäala31.1.2021
 • Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöt (entinen Flybe) 31.1.2021
 • Paltan erityisalat 31.1.2021
 • Paltan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Rahoitusala 31.1.2021
 • Tallink Siljan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Talotekniikka-ala  31.1.2021
 • TAY-Palvelut Oy 31.1.2021
 • Tullaajien ja huolintatyönjohtajat 30.11.2021
 • Viestintäalan tekniset toimihenkilöt 31.1.2021
 • Viestintäalan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöt 31.1.2021

Alkuun

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista, esimerkiksi palkan ja lomien määrästä, työajoista ja ylityökorvauksista. Myös vuorolisät, matka-ajan palkka ja sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkka, lomaraha ja päivystyskorvaukset ovat tärkeitä työehtosopimuksissa sovittuja asioita. Lisäksi esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät sovitaan työehtosopimuksissa. Pro neuvottelee noin 75 alan työ- tai virkaehtosopimukset ja monella alalla neuvottelut ovat alkamassa tai käynnissä.