Neuvottelutilanne nyt, työehtosopimukset Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työehtosopimusneuvottelukierros 2017–2018

Neuvottelutilanne nyt

Ammattiliitto Pro käy sopimusaloillaan työehtosopimusneuvotteluja lokakuusta 2017 lähtien.  Tältä sivulta löydät oman alasi neuvottelutilanteen sekä tietoa neuvottelukierroksesta. Päivitämme työehtosopimuksia sitä mukaa, kun kulloisenkin sopimusalan uusi tes tulee voimaan.

Lisää tietoa lakosta ja työtaistelusta voit lukea tästä.

Työehtosopimuksessa sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista, esimerkiksi palkan ja lomien määrästä, työajoista ja ylityökorvauksista. Myös vuorolisät, matka-ajan palkka ja sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkka, lomaraha ja päivystyskorvaukset ovat tärkeitä työehtosopimuksissa sovittuja asioita. Lisäksi esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät sovitaan työehtosopimuksissa. Pro neuvottelee noin 60 alan työehtosopimukset ja monella alalla neuvottelut ovat alkamassa tai käynnissä. Tarkista taulukosta oman alasi tilanne. Alat, joilla sopimus on syntynyt, merkitty lihavoituna.

Sopimus/Ala Neuvottelutilanne
Ahtausalan tekniset toimihenkilöt Tes päättyy 31.1.2018 
Ahtausalan toimihenkilöt Tes päättyy 31.1.2018
Autoalan toimihenkilöt Sopimus syntynyt.
Danske Bank, Suomen toiminnot Neuvottelut käynnissä, lisätietoa
Digita Oy Tes päättyy 31.1.2018
Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä, lisätietoa
Eläketurvakeskuksen työntekijät Sopimus syntynyt, lisätietoa
Energiateollisuuden toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä
Finnairin tekniset toimihenkilöt Tes päättyy 31.1.2018 
Finnairin toimihenkilöt Tes päättyy 31.1.2018 
Finnveran toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä
Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Flybe Finland Oy:n toimihenkilöt Neuvottelut alkavat 01/2018
Ga Telesis Finland Oy Neuvottelut käynnissä
Hammaslaboratorioala Neuvottelut alkavat 01/2018.
Ict-ala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Jet Time Oy:n matkustamohenkilökunta Neuvottelut käynnissä
Kemianala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Kenkä- ja nahkateollisuus ja kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Kiinteistöala Tes päättyy 31.1.2018 
Kojamo Sopimus syntynyt
Kumiteollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Lentoliikenteen toimihenkilöt Tes päättyy 31.1.2018
Lihateollisuuden asiamiehet Neuvottelut käynnissä, lisätietoa
Luottotieto- ja perintäala Neuvottelut käynnissä, lisätietoa
Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä
MTV Oy:n toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä
OSM Aviation Finland Oy:n matkustamohenkilökunnan työehtosopimus
(Norwegianin lentoemännät ja stuertit)
Tes päättyy 28.2.2018
Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä, lisätietoa
Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöt Tes päättyy 31.1.2018
Silta Oy Tes päättyy 31.1.2018
PALTAn toimihenkilöt Neuvottelutulos, lisätietoja
Paperiteollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Puusepänteollisuuden toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä
Rahankäsittelypalvelut-ala Siirtynyt vartiointialan tessin piiriin.
Rahoitusala Neuvottelut käynnissä, lisätietoa
Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöt Tes päättyy 30.4.2018 
Rakennusalan toimihenkilöt Tes päättyy 30.4.2018 
Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Tallink Siljan toimihenkilöt Tes päättyy 31.1.2018
Talotekniikka-alan toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä, lisätietoa
Taloushallintoala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Teknologiateollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat Sopimus syntynyt, lisätietoa
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijät Neuvottelut käynnissä
Veikkaus Tes päättyy 31.12.2018
Viestintäalan tekniset toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Viestintäalan toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä
Yleisradion tekniset toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Yleisradion toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa

Taulukko päivitetty 16.1.2018