Neuvottelutilanne nyt, työehtosopimukset Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Autoala Campusta Destia Digita Elintarvikeala Eläketurvakeskus Energia-ala ICT Kemia Kenkäteollisuus Kiinteistöala Kojamo Kumiteollisuus Lasikeraaminen Lentoalat
Luotto- ja perintäala MTV Palkka- ja henkilöstöhallintoala Palta Paltan erityisalat  Palvelualat Paperiteollisuus  Posti Rahoitusala Seminologit Suunnittelu- ja konsulttiala Talotekniikka-ala Taloushallinto Teknologiateollisuus Tekstiili- ja muotiala Valtio Veikkaus Viestintäala Yhteiset

Autoala
10.1.2020 | Kirje: Autoalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen neuvottelutulos | Brev: Förhandlingsresultat om kollektivavtal för bilbranschens tjänstemän
18.11.2019 | Kirje: Autoalan tiedote jäsenille neuvottelutilanteesta | Brev: Förhandlingsläget i bilbranschen
30.10.2019 | Kirje: Autoalan neuvottelutiedote jäsenille neuvottelutilanteesta | Brev: Bilbranschens kollektivavtalsförhandlingar
17.9.2019 | Kirje: Autoalan työehtosopimusneuvotteluista | Brev: Bilbranschens kollektivavtalsförhandlingar

Campusta   
17.1.2020 |Kirje: Campusta Oy:n työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

Destia 
8.1.2020 | Kirje: Destian toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut jatkuivat

Digita 
20.12.2019 | Kirje: Digitan työehtosopimusneuvottelut alkavat tammikuussa

Elintarvikeala
8.1.2020 | Kirje: Pron ja Elintarviketeollisuuden neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkoivat 8.1.2020

Eläketurvakeskus
26.11.2019 | Kirje: Eläketurvakeskuksen tes-neuvottelutilanne
19.11.2019 | Kirje: Eläketurvakeskuksen tes-neuvottelutilanne

Energia-ala
17.1.2020 | Kirje: Energia-alan työtaistelu alkaa 1.2.2020
14.1.2020 | Kirje: Energia-alan työehtosopimusneuvottelut jumiutumassa | Brev: Energibranschens kollektivavtalsförhandlingar håller på att kärva till sig
8.1.2020 | Kirje: Energia-alan työehtosopimusneuvotteluita jatkettiin | Brev: Energibranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte
10.12.2019 | Energia-alan neuvottelut työehdoista käynnistyivät | Brev: Förhandlingarna om anställningsvillkoren inleddes i energibranschen 

Fiskars Oy (ent. Iittala) toimihenkilöt * 
12.1.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus
11.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut
10.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut | Brev: Förhandlingarna i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
7.1.2020 | Kirje: Kemianalan ja kulutustavara-alojen neuvottelut jatkuvat torstaina
23.11.2019 | Kirje: Kulutustavara-alojen neuvottelut katkenneet
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

ICT-ala  
15.1.2020 | Kirje: ICT-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat  | Brev: Ict-branschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte | 15.1.2020 | Letter: Trade Union Pro has continued the collective agreement negotiations for salaried employees in ICT sector
10.1.2020 | Kirje: ICT-alan tyehtosopimusneuvottelut jatkuivat | Brev: Ict-branschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte | Letter: Collective agreement negotiations for salaried employees in ICT sector continued
7.1.2020 Kirje: ICT-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat | Letter: Collective agreement negotiations for salaried employees in ICT sector continued
10.12.2019 | Kirje: ICT-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat tammikuussa  | Letter: Collective agreement negotiations for salaried employees in ICT sector will be continued in January | Brev: Ict-branschens kollektivavtalsförhandlingar fortsätter i januari
5.12.2019 | Kirje: ICT-alan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat
5.11.2019 | Kirje: ICT-alan toimihenkilöiden työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes för ict-branschens tjänstemän Letter: Collective agreement negotiations for salaried employees in ICT sector started

Kemia  
​15.1.2020 | Kirje: Kemian alan neuvottelut jatkuvat | Brev: Kemibranschens förhandlingar fortsätter
12.1.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus | Brev: Övertidsförbud och arbetsnedläggelse
11.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut
10.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut | Brev: Förhandlingarna i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
7.1.2020 | Kirje: Kemianalan ja kulutustavara-alojen neuvottelut jatkuvat torstaina
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta lakkoon ja lakkoavustus | Brev: Tack för ditt deltagande i strejken och om strejkbidraget
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
4.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle! | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
28.11.2019 | Kirje: Kemianalan lakonuhan sovittelu alkaa | Brev: Medlingen av kemibranschens strejkhot börjar | Letter: Conciliation begins to avoid a strike in the chemical industry
24.11.2019 | Kirje: Kemianalan työnseisaus | 24.11.2019 | Chemical industry work stoppage | Brev: Varsel om arbetsnedläggelse har i dag getts i kemibranschen
22.11.2019 | Uutinen: Kemianalan neuvottelut katkesivat tänään
22.11.2019 | Kirje: Kemianalan neuvottelut katkenneet | Brev: Kemibranschens förhandlingar bröts
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset | Kirje: Kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset tullaan irtisanomaan | Brev: Kollektivavtalen för kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna kommer att sägas upp 

Kenkä- ja nahkateollisuus, kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinala * 
12.1.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus
11.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut
10.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut | Brev: Förhandlingarna i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
7.1.2020 | Kirje: Kemianalan ja kulutustavara-alojen neuvottelut jatkuvat torstaina
23.11.2019 | Kirje: Kulutustavara-alojen neuvottelut katkenneet
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Kiinteistöala
15.1.2020 | Kirje: Kiinteistöalan tes-neuvottelut jatkuvat
8.1.2020 | Kirje: Kiinteistöalan tes-neuvottelut jatkuvat | Fastighetsbranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsätter
26.11.2019 | Kirje: Kiinteistöalan tes-neuvottelut alkavat joulukuussa 
9.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista kiinteistöalan työehtosopimuksesta | Brev: Aktuellt om fastighetsbranschens kollektivavtal

Kojamo
14.1.2020 | Kirje: Kojamon tes-neuvottelut jatkuvat
10.12.2019 | Kirje: Kojamon neuvottelutilanne
26.11.2019 | Kirje: Kojamon työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

Kumiteollisuus  
12.1.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus | Brev: Övertidsförbud och arbetsnedläggelse
11.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut
10.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut | Brev: Förhandlingarna i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
7.1.2020 | Kirje: Kemianalan ja kulutustavara-alojen neuvottelut jatkuvat torstaina
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta lakkoon ja lakkoavustus
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike?
4.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle! | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
24.11.2019 | Kumi- ja lasikeraamisen teollisuuden työnseisaus  | Letter: Work stoppage for the rubber and glass ceramics industry 
23.11.2019 | Kirje: Kulutustavara-alojen neuvottelut katkenneet
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Lasikeraaminen teollisuus * 
12.1.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus | Brev: Övertidsförbud och arbetsnedläggelse
11.1.2020 |Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut
10.1.2020 | Kirje: Kemian ja kulutustavara-alojen neuvottelut | Brev: Förhandlingarna i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
7.1.2020 | Kirje: Kemianalan ja kulutustavara-alojen neuvottelut jatkuvat torstaina
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta lakkoon ja lakkoavustus | Brev: Tack för ditt deltagande i strejken och om strejkbidraget
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
4.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle! | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje:  Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
24.11.2019 | Kirje: Kumi- ja lasikeraamisen teollisuuden työnseisaus | Letter:  Work stoppage for the rubber and glass ceramics industry | Varsel om arbetsnedläggelse har i dag getts i gummiindustrin och glaskeramiska industrin
23.11.2019 | Kirje: Kulutustavara-alojen neuvottelut katkenneet
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset

Lentoalat
​26.11.2019 | Kirje, Finnair Oyj: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
​26.11.2019 | Kirje, Nordic Regional Airlines Oy: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
26.11.2019 | Kirje, lentoalat: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
21.11.2019 | Kirje: Pron Airpro Oy:ssä työskentelevät jäsenet eivät osallistu työnseisaukseen
20.11.2019 | Kirje: Pron lentokentällä työskentelevät jäsenet eivät osallistu työnseisaukseen

Luotto- ja perintäala
10.12.2019 | Jäsenkysely ja työehtosopimusneuvottelutilanne luoto- ja perintäalalla 

MTV
22.11.2019 | Kirje: Pro aloittaa neuvottelut Paltan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen uusimiseksi

Palkka- ja henkilöstöhallintoala
29.11.2019 | Kirje: Palkka- ja henkilöstöhallintoalan tes-neuvottelut ovat alkaneet

Palta
22.11.2019 | Kirje: Pro aloittaa neuvottelut Paltan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen uusimiseksi | Brev: Pro inleder förhandlingar för att förnya kollektivavtalet för Paltas tjänstemän

Paltan erityisalat
17.1.2020 | Kirje: Paltan erityisalojen työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

Palvelualat
22.11.2019 | Kirje: Palvelualojen tes-neuvottelut ovat alkaneet

Paperiteollisuus
12.1.2020 | Kirje: Paperiteollisuuden työehtosopimusneuvottelut katkesivat ja Pro ilmoitti työnseisauksesta sopimusalalla  | Brev: Pappersindustrins kollektivavtalsförhandlingar strandade,| Pro varslade om arbetsnedläggelse i avtalsbranschen
12.12.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut 11.12.2019 | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna 11.12.2019
20.11.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut 19.11.2019 | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna 19.11.2019
13.11.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna 
31.10.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut jatkuivat paperiteollisuudessa  | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna fortsatte i pappersindustrin
13.11.2019 | Kirje: Ajankohtaista peperiteollisuuden työehtosopimusneuvotteluista

Posti
22.11.2019 | Kirje: Erton työehtosopimuksen piirissä olevat Pron jäsenet eivät osallistu Posti-lakkoon
21.1.2019 | Kirje: PAU jatkaa ja laajentaa Posti-lakkoa
8.11.2019 | Kirje: Ammattiliitto Pron jäsenet ja PAUn työtaistelu

Rahoitusala 
10.1.2019 | Kirje: Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelutilanne
15.11.2019 | Kirje: Finnveran työehtosopimusneuvottelut aloitettiin
8.11.2019 | Kirje: Rahoitusalan työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Finansieringsbranschens kollektivavtalsförhandlingar inleddes
7.11.2019 | Kirje: Eläketurvakeskuksen tes-neuvottelutilanne

Seminologit ja keinosiemennysasemat  
10.1.2020 | Kirje: Ajankohtaista seminologien ja keinosiemennysalan tes-neuvotteluista
27.11.2019 | Kirje: Seminologien ja keinosiemennysalan sopimusalan tes-neuvottelut alkoivat

Suunnittelu- ja konsulttiala 
12.1.2020 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden osallistuminen teknologiateollisuuden lakkoon | Brev: Planerings- och konsultbranschens tjänstemäns deltagande i teknologiindustrins strejk
9.1.2020 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan neuvottelutilanne ennallaan | Brev: Förhandlingsläget oförändrat i planerings- och konsultbranschen 
13.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta työehtojesi puolustamiseen
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta lakkoon ja lakkoavustus | Brev: Tack för ditt deltagande i strejken och om strejkbidraget
11.12.2019 | Kirje: Nyt parannetaan koko ajan työehtoja 
9.12.2019 | Kirje: Ammattiliitto Pro on hakenut aktiivisesti sopimusratkaisua suunnittelu- ja konsulttialalle | Brev: Pro har aktivt sökt avtalsuppgörelse i planerings- och konsultbranschen
8.12.2019 | Kirje: Ammattiliitto Pro on asettanut ylityökiellon suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöille | Brev: Fackförbundet Pro har utlyst övertidsförbud för tjänstemännen i planerings- och konsultbranschen
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
4.12.2029 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle!  | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
29.11.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialalla sopimukseton tila – sovittelu alkaa maanantaina | Brev: Avtalslöst läge i planerings- och konsultbranschen – medlingen börjar i måndag
26.11.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan työnseisaus
24.11.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan työnseisaus | Brev: Varsel  om arbetsnedläggelse i planerings- och konsultbranschen
22.11.2019 | Kirje: Pron suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusneuvottelut
20.11.2019 | Kirje: YTN:n suunnittelu- ja konsulttialan ylemmille toimihenkilöille julistaman ylityökiellon vaikutukset Pron jäseniin
2.10.2019 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes för planerings- och konsultbranschen

Talotekniikka-ala
17.1.2020 | Kirje: Neuvottelut talotekniikka-alan työehtosopimuksen uusimisesta ovat jatkuneet
8.1.2020 | Kirje: Talotekniikka-alan tes-neuvottelut jatkuvat
15.11.2019 | Kirje: Optiovuoden palkankorotusneuvotteluille on sovittu jatkoaikaa | Brev: Tilläggstid avtalad för förhandlingar om optionsårets löneförhöjningar
10.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista talotekniikka-alan työehtosopimuksesta | Brev: Aktuellt om husteknikbranschens kollektivavtal

Taloushallinto
​7.1.2020 | Kirje: Taloushallintoalan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat perjantaina 10.1.2020 | Brev: Ekonomiförvaltningsbranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsätter i fredag 10.1.2020
10.12.2019 | Kirje: Taloushallintoalan neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingsläget i ekonomiförvaltningsbranschen
30.10.2019 | Kirje: Taloushallintoalan työehtosopimus päättyy | Brev: Kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen löper ut
10.10.2019 | Kirje: Terveisiä työehtosopimusneuvotteluista | Brev: Hälsningar från kollektivavtalsförhandlingarna
23.9.2019 | Kirje: Taloushallintoalan työehtosopimusosapuolet kokoontuivat​ | Brev: Parterna i kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen sammankom |
18.9.2019 | Kirje: Terveisiä taloushallintoalan työehtosopimuksen neuvottelijoilta

Teknologiateollisuus  
12.1.2020 | Kirje: Ammattiliitto Pro ilmoitti tänään työnseisauksesta teknologiateollisuuden toimihenkilöiden sopimusalalla | Arbetsnedläggelse i teknologins avtalsbransch för tjänstemännen
10.1.2020 | Kirje: Teknologiateollisuuden neuvottelutilanne – koko alaa koskeva ylityökielto alkaa tänään kello 16 | Brev: Teknologiindustrins förhandlingsläge – övertidsförbud som gäller hela branschen börjar idag klockan 16
7.1.2020 |  Kirje: Teknologiateollisuuden neuvottelutilanne
4.1.2020 | Kirje: Teknologiateollisuuden neuvottelut jatkuvat tiistaina 
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta työehtojesi puolustamiseen | Brev: Tack för ditt deltagande i försvaret av dina anställningsvillkor
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta lakkoon ja lakkoavustus | Brev: Tack för ditt deltagande i strejken och om strejkbidraget
5.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
4.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa työnantajalle!  | Letter: You do not need to inform your employer of strike action!
3.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
27.11.2019 | Kirje: Teknologiateollisuuden lakonuhan sovittelu alkaa | Brev: Medlingen av teknologiindustrins strejkhot börjar | Letter: | Conciliation begins to avoid a strike in the technology industry
24.11.2019 | Kirje: Työnseisaus teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalalla | Letter: Work stoppage for technology industry workers within the scope of the collective agreement | Brev: Varsel om arbetsnedläggelse har i dag getts i teknologiindustrin
11.11.2019 | Kirje:  Ammattiliitto Pro on ilmoittanut teknologiateollisuuden toimihenkilöiden ylityökiellon jatkumisesta 24.11.2019 kello 24 saakka  | Brev: Fackförbundet Pro har meddelat att övertidsförbudet för tjänstemännen i teknologiindustrin fortsätter till 24.11.2019 klockan 24
1.11.2019 | Kirje: Pro on asettanut ylityökiellon teknologiateollisuuden toimihenkilöille Pro har utlyst övertidsförbud för tjänstemännen i teknologiindustrin  | Letter: Trade Union Pro prohibits overtime work for the technology industry
31.10.2019 ip | Kirje: Teknologiateollisuus katkaisi työehtosopimusneuvottelut | Brev: Teknologiindustrin avbröt kollektivavtalsförhandlingarna
31.10.2019 ap | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingsläget i teknologiindustrin
8.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvotteluissa | Brev: Aktuellt i teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar
10.9.2019 | Uutinen: Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut keskeytyivät​ | Nyhet: Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar avbröts
10.9.2019 | Kirje: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut keskeytyivät | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna avbröts i teknologiindustrin
2.9.2019 | Uutinen: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut käyntiin | Nyhet: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes i teknologiindustrin
2.9.2019 | Kirje: Teknologiateollisuuden tes-neuvottelut käyntiin | Brev: Teknologiindustrins kollektivavtalsförhandlingar inleddes

Tekstiili- ja muotiala *
12.12.2019 | Kirje: Tekstiili- ja muotialan työehtosopimusneuvottelut alkavat

Valtio 
15.1.2020 | Kirje: Valtion virkaehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Statens tjänstekollektivavtalsförhandlingar inleddes
18.9.2019 | Kirje: Ajankohtista valtion sopimusalan jäsenille neuvotteluihin valmistautumisesta | Brev: Aktuellt om förhandlingsläget och om medlemsenkäten till medlemmarna i statens avtalsbransch

Veikkaus
9.12.2019 | Kirje: Veikkauksen tes-neuvottelut jatkuvat
29.11.2019 | Kirje: Veikkauksen työehtosopimusneuvottelut jatkuivat 28.11.2019
14.11.2019 | Kirje: Neuvottelut uudesta Veikkauksen toimihenkilöitä koskevasta työehtosopimuksesta aloitettu

Viestintäala 
20.12.2019 | Kirje: Ajankohtaista viestintäalan tes-neuvotteluista 20.12.  | Brev: Aktuellt om mediebranschens kollektivavtalsförhandlingar
28.11.2019 | Kirje: Viestintäalan tes-neuvottelut jatkuivat 27.11.2019 | Brev: Mediebranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte 27.11.2019
13.11.2019 | Kirje: Viestintäalan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat | Brev: Mediebranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsätter
5.11.2019 | Kirje: Viestintäalan työehtosopimusneuvottelut käyntiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleds i mediebranschen

Yhteiset
20.9.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo kemian- ja kulutustavara-alojen työehtosopimukset
1.11.2019 | Uutinen: Irtisanottuja työehtosopimuksia Pron julkisella sektorilla – optiovuodet eivät toteudu
29.8.2019  | Uutinen: Ammattiliitto Pron hallitus hakee neuvottelukierroksella palkankorotuksia ja ostovoimaa
28.8.2019 | Uutinen: Teollisuuden palkansaajat: yhteiset tavoitteet työehtosopimuskierrokselle
12.3.2019 | Uutinen: STTK:n hallitus: Palkkaratkaisulla vahvistettava ostovoimaa

* Nämä alat ovat yhdessä kulutustavara-alat

Alkuun  

Päättyvät sopimukset 2019 A-Ö

 • Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt  30.11.2019
 • Kemianalan toimihenkilösopimus 30.11.2019
 • Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus 30.11.2019
 • Kojamo 30.11.2019
 • Kumiteollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Paperiteollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Suunnittelu- ja konsulttiala 30.11.2019
 • Teknologiateollisuuden toimihenkilöt 31.10.2019
 • Eläketurvakeskuksen työntekijät 30.11.2019
 • Veikkaus 31.12.2019
 • Yleisradion tekniset toimihenkilöt 30.11.2019

Päättyvät sopimukset 2020 A-Ö

 • Digita Oy 31.1.2020
 • Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Energiateollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Hammaslaboratorioala 31.1.2020
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy ­­­­­­­31.3.2020
 • Ict-alan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Kansallisgalleria 31.3.2020
 • Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Millog Oy:n toimihenkilöt 31.10.2020
 • Neuvonta-alan runkosopimus 31.12.2020
 • Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus 31.1.2020
 • Puusepänteollisuus 31.1.2020
 • Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöt 30.4.2020
 • Rakennusalan toimihenkilöt 30.4.2020
 • Seminologit ja keinosiemennysasemat 31.12.2020
 • Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijät 1.3.2020
 • Unigrafia Oy 31.3.2020
 • Yksityinen sosiaalipalveluala 31.3.2020
 • Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Yliopistot 31.3.2020

Alkuun

Neuvottelut 2021 A-Ö

 • Ahtausalan tekniset toimihenkilöt 30.4.2021
 • Ahtausalan toimihenkilöt 30.4.2021
 • Alko Oy:n toimihenkilöt 31.1.2021
 • Certia Oy 31.1.2021
 • Danske Bank, Suomen toiminnot 31.1.2021
 • Finnairin teknisten toimihenkilöt 31.1.2021
 • Finnairin toimihenkilöt 31.1.2021
 • Finnveran toimihenkilöt31.1.2021
 • Kiinteistöalan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Lentoliikenteen toimihenkilöt 31.1.2021
 • Luottotieto- ja perintäala31.1.2021
 • Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöt (entinen Flybe) 31.1.2021
 • Paltan erityisalat 31.1.2021
 • Paltan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Rahoitusala 31.1.2021
 • Tallink Siljan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Talotekniikka-ala  31.1.2021
 • TAY-Palvelut Oy 31.1.2021
 • Tullaajien ja huolintatyönjohtajat 30.11.2021
 • Viestintäalan tekniset toimihenkilöt 31.1.2021
 • Viestintäalan toimihenkilöt 31.1.2021

Alkuun

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista, esimerkiksi palkan ja lomien määrästä, työajoista ja ylityökorvauksista. Myös vuorolisät, matka-ajan palkka ja sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkka, lomaraha ja päivystyskorvaukset ovat tärkeitä työehtosopimuksissa sovittuja asioita. Lisäksi esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät sovitaan työehtosopimuksissa. Pro neuvottelee noin 75 alan työ- tai virkaehtosopimukset ja monella alalla neuvottelut ovat alkamassa tai käynnissä.