Neuvottelutilanne nyt, työehtosopimukset Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ahtausala
20.02.2020 | Kirje: Kiitos osallistumisesta tukilakkoon 17.–19.2.2020
19.02.2020 | Kirje: Satamatyönjohtajien kohdennettu tukilakko päättyi keskiviikkona 19.2.2020 kello 17.00
14.02.2020 | Kirje: Satamatyönjohtajien tukilakko alkaa 17.2.2020 kello 6.00

Autoala
10.01.2020 | Kirje: Neuvottelutulos | Brev: Förhandlingsresultat om kollektivavtal
18.11.2019 | Kirje: Tiedote neuvottelutilanteesta |Brev: Förhandlingsläget
30.10.2019 | Kirje: Neuvottelutiedote jäsenille | Brev: Bilbranschens kollektivavtalsförhandlingar
17.09.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvotteluista | Brev: Bilbranschens kollektivavtalsförhandlingar

Campusta   
31.01.2020 | Kirje: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
17.01.2020 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät

Destia 
31.01.2020 | Kirje: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
08.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat

Digita 
21.02.2020 | Kirje: Saavutimme tes-neuvottelutuloksen, ylityökielto päättyy
15.02.2020 | Kirje: Ylityökielto 17.2. alkaen
11.02.2020 | Kirje: Valmistaudu tarvittaessa tukemaan neuvotteluita
20.12.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut alkavat tammikuussa

Elintarvikeala
18.02.2020 | Kirje: Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden neuvotteluratkaisu | Brev: Förhandlingsuppgörelsen för tjänstemännen i livsmedelsindustrin
29.01.2020 | Kirje: Neuvottelut 28.1.2020  | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna i livsmedelsindustrin
24.01.2020 | Kirje: Neuvotteluiden tilanne | Brev: Läget för tjänstemännens kollektivavtalsförhandlingar 
08.01.2020 | Kirje: Neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta alkoivat 

Eläketurvakeskus
26.11.2019 | Kirje: Neuvottelutilanne
19.11.2019 | Kirje: Neuvottelutilanne
07.11.2019 | Kirje: Neuvottelutilanne

Energia-ala 
13.02.2020 | Kirje: Työehtosopimuksen tekstimuutokset
12.02.2020 | Kirje: Sovintoesitys on hyväksytty | Sovintoesitys  | Brev: Medlingsbudet har godkänts 
11.02.2020 | Kirje: Työriidassa sovintoesitys | Brev: Medlingsbud har getts i tjänstemännens arbetstvist 
03.02.2020 | Kirje: Työriidan sovittelu jatkui | Brev: Medlingen i tjänstemännens arbetskonflikt i energibranschen fortsatte idag
28.01.2020 | Kirje: Lakko siirtyy | Brev: Energibranschens strejk skjuts upp med två veckor
24.01.2020 | Kirje: Työtaisteluun osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa | Brev: Man behöver inte meddela arbetsgivaren om deltagande i strejk
21.01.2020 | Kirje: Työriidan sovittelu käynnistyi | Brev: Medlingen av arbetskonflikt inleddes under ledning av medlare
20.01.2020 | Kirje: Ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta | Brev: Om förbudet att arbeta övertid och byta arbetsskift
17.01.2020 | Kirje: Työtaistelu alkaa | Brev: Arbetskonflikt börjar
14.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jumiutumassa | Brev: Kollektivavtalsförhandlingar håller på att kärva till sig
08.01.2020 | Kirje: Neuvotteluita jatkettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingar fortsatte
10.12.2019 | Kirje: Neuvottelut työehdoista käynnistyivät | Brev: Förhandlingarna om anställningsvillkoren inleddes

Fiskars Oy (ent. Iittala) toimihenkilöt  (kuuluu kulutustavara-aloihin)
07.02.2020 | Kirje: Alasi uusi työehtosopimus
06.02.2020 | Kirje: Uusi työehtosopimus on syntynyt | Brev: Nytt kollektivavtal har ingåtts
05.02.2020 | Kirje: Neuvottelutulos
04.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne  | Brev: Förhandlingarna 
28.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
24.01.2020 | Kirje: Ylityökielto jatkuu edelleen
12.01.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus
11.01.2020 | Kirje: Alan neuvottelut
10.01.2020 | Kirje: Alan neuvottelut | Brev: Förhandlingarna i branschen
07.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat torstaina
23.11.2019 | Kirje: Neuvottelut katkenneet
20.09.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo alojen työehtosopimukset

Finnvera
03.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
15.11.2019 | Kirje: Neuvottelut aloitettiin

Hammaslaboratorioala
07.02.2020 | Kirje: Alalle on syntynyt neuvottelutulos
21.01.2020 | Kirje: Neuvottelut käynnistyivät

Helsingin yliopiston kiinteistöpalveluyhtiö
13.02.2020 | Kirje: Tes-neuvottelut
05.02.2020 | Kirje: Tes-neuvotteluista

ICT-ala  
21.02.2020 | Kirje: Neuvotteluiden tilanne
20.02.2020 | Kirje: Neuvottelujen tilanne | Brev: Läget i ict-branschens kollektivavtalsförhandlingar
18.02.2020 | Kirje: Neuvottelujen tilanne | Brev: Läget i ict-branschens kollektivavtalsförhandlingar
14.02.2020 | Kirje: Ajankohtaistietoa neuvotteluista | Brev: Aktuellt om förhandlingar
31.01.2020 | Kirje: Työehtosopimus päättyy ja sopimukseton tila alkaa
29.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat edelleen | Brev: Kollektivavtalsförhandlingar fortsätter
28.01.2020 | Kirje: Ajankohtaista neuvotteluista 
24.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat | Pro has continued negotiations | Brev: Förhandlingar fortsatte
22.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat | Letter: Pro has continued negotiations
15.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat  | Brev: Förhandlingar fortsatte | Letter: Pro has continued  negotiations 
10.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat | Brev: Förhandlingar fortsatte | Letter: Negotiations continued
07.01.2020 Kirje: Neuvottelut jatkuivat | Letter: Negotiations continued
10.12.2019 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat tammikuussa | Brev: Förhandlingar fortsätter i januari | Letter: Negotiations continued in January 
05.12.2019 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat
05.11.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes  Letter: Collective agreement negotiations started

Kansallisgalleria
11.02.2020 | Kirje: Neuvottelut ovat alkaneet

Kemia  
07.02.2020 | Kirje: Alasi uusi työehtosopimus | Brev: Det nya kollektivtalet för din bransch
06.02.2020 | Kirje: Uusi työehtosopimus alallesi | Brev: Nytt kollektivavtal har ingåtts för din bransch
05.02.2020 | Kirje: Neuvottelutulos | Brev: Förhandlingsresultat har uppnåtts
04.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne  | Brev: Förhandlingarna i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
28.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingsläget i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
​23.01.2020 | Kirje: Lakot siirtyvät | Brev: Strejker skjuts upp
15.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat | Brev: Förhandlingar fortsätter
12.01.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus | Brev: Övertidsförbud och arbetsnedläggelse
11.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
10.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilannet | Brev: Förhandlingarna i branschen
07.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat torstaina
12.12.2019 | Kirje: Lakkoavustuksesta | Brev: Om strejkbidraget
05.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
04.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa | Letter: You do not need to inform your employer of strike action
03.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
28.11.2019 | Kirje: Lakonuhan sovittelu alkaa | Brev: Medlingen av strejkhot börjar | Letter: Conciliation begins to avoid a strike
24.11.2019 | Kirje: Työnseisaus | Letter: Work stoppage | Brev: Varsel om arbetsnedläggelse har i dag getts
22.11.2019 | Kirje: Neuvottelut katkenneet | Brev: Förhandlingar bröts | Uutinen: Neuvottelut katkesivat
20.09.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo työehtosopimukset | Kirje: Työehtosopimukset tullaan irtisanomaan | Brev: Kollektivavtalen kommer att sägas upp 

Kenkä- ja nahkateollisuus, kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinala (kuuluu kulutustavara-aloihin)
07.02.2020 | Kirje: Alasi uusi työehtosopimus | Brev: Det nya kollektivtalet för din bransch
06.02.2020 | Kirje: Uusi työehtosopimus alallesi | Brev: Nytt kollektivavtal har ingåtts för din bransch
05.02.2020 | Kirje: Neuvottelutulos | Brev: Förhandlingsresultat har uppnåtts
04.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne  | Brev: Förhandlingarna
28.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingsläget i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
24.01.2020 | Kirje: Ylityökielto jatkuu
12.01.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus
11.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
10.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingarna i branschen
07.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat torstaina
23.11.2019 | Kirje: Neuvottelut katkenneet
20.09.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo työehtosopimukset

Kiinteistöala
21.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat sunnuntaina
18.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat maanantaina | Brev: Förhandlingarna fortsatte i måndags
13.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
04.02.2020 | Kirje: Ajankohtaista neuvottelutilanteesta | Brev: Aktuellt om läget för förhandlingar
31.01.2020 | Kirje: Ylityökielto alkaa 3.2.
30.01.2020 | Kirje: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta | Brev: Februari börjar utan nytt kollektivavtal
29.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
24.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
21.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Läget för tjänstemännens kollektivavtalsförhandlingar
15.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
08.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat | Brev: Kollektivavtalsförhandlingar fortsätter
26.11.2019 | Kirje: Neuvottelut alkavat joulukuussa 
09.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista työehtosopimuksesta | Brev: Aktuellt om kollektivavtal

Kojamo
14.02.2020 | Kirje: Ajankohtaistietoa tes-neuvotteluista
06.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla
28.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat tänään
14.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
10.12.2019 | Kirje: Neuvottelutilanne
26.11.2019 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat

Kumiteollisuus
07.02.2020 | Kirje: Alasi uusi työehtosopimus
06.02.2020 | Kirje: Uusi työehtosopimus on syntynyt | | Brev: Nytt kollektivavtal har ingåtts
05.02.2020 | Kirje: Neuvottelutulos
04.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne  | Brev: Förhandlingarna
28.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
23.01.2020 | Kirje: Lakot siirtyvät | Brev: Strejker skjuts upp
12.01.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus | Brev: Övertidsförbud och arbetsnedläggelse
11.01.2020 | Kirje: Neuvottelut
10.01.2020 | Kirje: Neuvottelut | Brev: Förhandlingarna
07.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat torstaina
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta lakkoon ja lakkoavustus
05.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike?
04.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa Letter: You do not need to inform employer of strike action!
03.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
24.11.2019 | Kirje:  Työnseisaus  | Letter: Work stoppage
23.11.2019 | Kirje: Neuvottelut katkenneet
20.09.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo työehtosopimukset

Lasikeraaminen teollisuus (kuuluu kulutustavara-aloihin)
07.02.2020 | Kirje: Alasi uusi työehtosopimus | Brev: Det nya kollektivtalet för din bransch
06.02.2020 | Kirje: Uusi työehtosopimus alallesi | Brev: Nytt kollektivavtal har ingåtts
05.02.2020 | Kirje: Neuvottelutulos | Brev: Förhandlingsresultat har uppnåtts för kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
04.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne  | Brev: Förhandlingarna i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
28.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingsläget i kemibranschen och konsumtionsvarubranscherna
23.01.2020 | Kirje: Lakot siirtyvät | Brev: Strejker skjuts upp
12.01.2020 | Kirje: Ylityökielto ja työnseisaus | Brev: Övertidsförbud och arbetsnedläggelse
11.01.2020 | Kirje: Neuvottelut
10.01.2020 | Kirje: Neuvottelut | Brev: Förhandlingarna
07.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat torstaina
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta ja lakkoavustus | Brev: Tack för ditt deltagande i strejken och om strejkbidraget
05.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Varför i strejk?
04.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa  | Letter: You do not need to inform employer of strike action
03.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
24.11.2019 | Kirje: Työnseisaus | Letter:  Work stoppage | Brev: Varsel om arbetsnedläggelse har i dag getts i gummiindustrin och glaskeramiska industrin
23.11.2019 | Kirje: Neuvottelut katkenneet
20.09.2019 | Uutinen: Pro irtisanoo työehtosopimukset

Lentoalat
17.02.2020 | Kirje, lentoliikenteen toimihenkilöt: Ammattiliitto Pro asettaa ylityökiellon
10.02.2020 | Kirje, lentoalat: Työehtosopimusneuvotteluiden tilanne
31.01.2020 | Kirje, Finnair Oyj: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
31.01.2020 | Kirje, lentoalat: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
31.01.2020 | Kirje, Nordic Regional Airlines Oy: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
31.01.2020 | Kirje, Finnairin tekniset toimihenkilöt: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
​26.11.2019 | Kirje, Finnair Oyj: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
​26.11.2019 | Kirje, Nordic Regional Airlines Oy: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
26.11.2019 | Kirje, lentoalat: Neuvottelut työehdoistasi ovat käynnistyneet
21.11.2019 | Kirje: Pron jäsenet Airpro Oy:ssä eivät osallistu työnseisaukseen
20.11.2019 | Kirje: Pron jäsenet lentokentällä eivät osallistu työnseisaukseen

Luotto- ja perintäala
21.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
13.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
30.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
20.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
10.12.2019 | Kirje: Jäsenkysely ja neuvottelutilanne

Mekaaninen metsäteollisuus
17.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter på onsdag
14.02.2020 | Kirje: Neuvotteluja siirrettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna flyttades
06.02.2020 | Kirje: Työnteon estyminen ja palkanmaksun keskeytys
28.01.2020 | Kirje: Toimihenkilöiden työtehtävät Teollisuusliiton lakon aikana

MTV
22.11.2019 | Kirje: Pro aloittaa neuvottelut työehtosopimuksen uusimiseksi

Pahvin- ja paperinjalostusala
22.02.2020 | Kirje:

Palkka- ja henkilöstöhallintoala
13.02.2020 | Kirje: Neuvotteluja on siirretty
30.01.2020 | Kirje: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
21.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
29.11.2019 | Kirje: Neuvottelut ovat alkaneet

Palta
22.11.2019 | Kirje: Pro aloittaa neuvottelut | Brev: Pro inleder förhandlingar

Paltan erityisalat  
31.1.2020 | Kirje: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
17.01.2020 | Kirje: Neuvottelut käynnistyivät

Palvelualat
13.02.2020 | Kirje: Neuvotteluja on siirretty
30.01.2020 | Kirje: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta | Brev: Februari börjar utan nytt kollektivavtal
24.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
22.11.2019 | Kirje: Neuvottelut ovat alkaneet

Paperiteollisuus
19.02.2020 | Kirje: Paperiteollisuuteen uusi työehtosopimus | Brev: Nytt kollektivavtal i pappersindustrin
19.02.2020 | Kirje: Sovintoesityksen mukainen työehtosopimusratkaisu hyväksytty | Brev: Kollektivavtalsuppgörelsen i enlighet med medlingsbudet godkändes
18.02.2020 | Kirje: Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtoriitaan on saatu sovintoehdotus | Brev: Medlingsbud har fåtts i tjänstemännens arbetskonflikt i pappersindustrin
13.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat ensi viikolla 
12.02.2020 | Kirje: Lakko alkaa, työriidan sovittelu jatkuu | Brev: Strejken börjar, medlingen fortsätter
11.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat tänään
09.02.2020 | Kirje: Kiitos osallistumisesta – neuvottelut jatkuvat
09.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
27.01.2020 | Kirje: Lakko alkaa | Brev: Strejken börjar
26.01.2020 | Kirje: Lakon alkaminen on todennäköistä | Brev: Det är troligt att strejken börjar
12.01.2020 | Kirje: Neuvottelut katkesivat, Pro ilmoitti työnseisauksesta | Brev: Kollektivavtalsförhandlingar strandade, Pro varslade om arbetsnedläggelse 
12.12.2019 | Kirje: Neuvottelut 11.12.2019 | Brev: Förhandlingarna 11.12.2019
20.11.2019 | Kirje: Neuvottelut 19.11.2019 | Brev: Förhandlingarna 19.11.2019
13.11.2019 | Kirje: Neuvottelut | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna 
31.10.2019 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat  | Brev: Förhandlingarna fortsatte
13.11.2019 | Kirje: Ajankohtaista neuvotteluista

Posti
22.11.2019 | Kirje: Erton työehtosopimuksen piirissä olevat Pron jäsenet eivät osallistu Posti-lakkoon
21.01.2019 | Kirje: PAU jatkaa ja laajentaa Posti-lakkoa
08.11.2019 | Kirje: Ammattiliitto Pron jäsenet ja PAUn työtaistelu

 Puusepänteollisuus 
17.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat keskiviikkona | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna fortsätter på onsdag

Rahoitusala
20.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Läget i kollektivavtalsförhandlingarna 
14.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Läget i finansieringsbranschens kollektivavtalsförhandlingar
13.02.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
31.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
28.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
22.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Läget i förhandlingarna 
16.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne 2/2020 | Brev: Läget förhandlingar 2/2020
15.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne 1/2020 | Brev: Läget förhandlingar 1/2020
10.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
15.11.2019 | Kirje: Finnveran työehtosopimusneuvottelut aloitettiin
08.11.2019 | Kirje: Työehtosopimusneuvottelut aloitettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingar inleddes

Seminologit ja keinosiemennysasemat  
03.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat
10.01.2020 | Kirje: Neuvotteluista
27.11.2019 | Kirje: Neuvottelut alkoivat

Suunnittelu- ja konsulttiala 
21.02.2020 | Kirje: Alasi uusi työehtosopimus
20.02.2020 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialalle on saatu neuvotteluratkaisu | Brev: Förhandlingsuppgörelse har fåtts för planerings- och konsultbranschen
19.02.2020 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan neuvotteluratkaisu kaatui
19.02.2020 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialalle on saatu neuvotteluratkaisu
18.02.2020 | Kirje: Suunnittelu- ja konsulttialan neuvottelut jatkuvat
12.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat | Brev: Planerings- och konsultbranschens förhandlingar fortsätter
12.02.2020 | Kirje: Jäsenet vaikuttivat teknologiateollisuuden sopimusratkaisun syntymiseen | Brev: Medlemmarna i planerings- och konsultbranschen medverkade för sin del till att avtalsuppgörelsen i teknologiindustrin blev till
10.02.2020 | Kirje: Teknologiateollisuudessa uusi työehtosopimus – suunnittelu- ja konsulttiala vielä ilman sopimusta
09.02.2020 | Kirje: Alalla alkaa liukumakielto
30.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne ennallaan | Brev: Förhandlingsläget är oförändrat
25.01.2020 | Kirje: Sovittelu jatkuu ja lakonuhka laajenee | Brev: Medlingen fortsätter och strejkhotet utvidgas
24.01.2020 | Kirje: Teknologiateollisuuden lakkoa siirrettiin | Brev: Teknologiindustrins strejk uppsköts
12.01.2020 | Kirje: Osallistuminen teknologiateollisuuden lakkoon | Brev: Deltagande i teknologiindustrins strejk
09.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne ennallaan | Brev: Förhandlingsläget oförändrat
13.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta
12.12.2019 | Kirje: Lakkoavustus | Brev: Om strejkbidraget
11.12.2019 | Kirje: Nyt parannetaan työehtoja 
09.12.2019 | Kirje: Pro on hakenut aktiivisesti sopimusratkaisua s | Brev: Pro har aktivt sökt avtalsuppgörelse
08.12.2019 | Kirje: Ammattiliitto Pro on asettanut ylityökiellon  | Brev: Fackförbundet Pro har utlyst övertidsförbud 
05.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? Letter: Why a strike? | Brev:  Varför i strejk?
04.12.2029 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa  | Letter: You do not need to inform employer of strike action
03.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
29.11.2019 | Kirje: Alalla sopimukseton tila – sovittelu alkaa maanantaina | Brev: Avtalslöst läge i branschen – medlingen börjar i måndag
26.11.2019 | Kirje: Työnseisauksesta
24.11.2019 | Kirje: Työnseisauksesta | Brev: Varsel om arbetsnedläggelse 
22.11.2019 | Kirje: Pron neuvottelut
20.11.2019 | Kirje: YTN:n ylityökiellon vaikutukset Pron jäseniin
02.10.2019 | Kirje: Neuvottelut aloitettiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleddes för planerings- och konsultbranschen

Talotekniikka-ala
14.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
31.01.2020 | Kirje: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta
24.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat | Brev: Förhandlingar fortsätter
17.01.2020 | Kirje: Neuvottelut ovat jatkuneet | Brev: Förhandlingarna har fortsatt
08.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat | Brev:Förhandlingar fortsätter
15.11.2019 | Kirje: Optiovuoden palkankorotusneuvotteluille jatkoaikaa | Brev: Tilläggstid avtalad för förhandlingar om optionsårets löneförhöjningar
10.10.2019 | Kirje: Ajankohtaista työehtosopimuksesta | Brev: Aktuellt om branschens kollektivavtal

Taloushallinto
21.02.2020 | Kirje: Taloushallintoalalle neuvottelutulos
18.02.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat huomenna | Brev: Förhandlingarna för tjänstemännen i ekonomiförvaltningsbranschen fortsätter i morgon
17.02.2020 | Kirje: Kyselyyn työtaistelutoimiin osallistumisesta ei pidä vastata | Brev: Man måste inte svara på enkät om deltagande i stridsåtgärder
14.02.2020 | Kirje: Neuvottelut | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna
12.02.2020 | Kirje: Miksi lakkoon? | Brev: Varför i strejk?
10.02.2020 | Kirje: Ammattiliitto Pro ja Toimihenkilöliitto ERTO ovat tänään ilmoittaneet työnseisauksesta taloushallintoalalle
30.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat 10. helmikuuta | Brev: Förhandlingar fortsätter den 10 februari
24.01.2020 | Kirje: Liukumakielto laajenee | Brev: Förbud att flexa utvidgas
20.01.2020 | Kirje: Liukumakielto alkaa | Brev: Flexförbud i branschen
0​7.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat perjantaina | Brev: Kollektivavtalsförhandlingar fortsätter i fredag 10.1.2020
10.12.2019 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingsläget i ekonomiförvaltningsbranschen
30.10.2019 | Kirje: Työehtosopimus päättyy | Brev: Kollektivavtalet för ekonomiförvaltningsbranschen löper ut
10.10.2019 | Kirje: Terveisiä neuvotteluista | Brev: Hälsningar från kollektivavtalsförhandlingarna
23.09.2019 | Kirje: Työehtosopimusosapuolet kokoontuivat​ | Brev: Parterna i kollektivavtalet sammankom 
18.09.2019 | Kirje: Terveisiä  työehtosopimuksen neuvottelijoilta

Tarkastusala 
31.1.2020 | Kirje: Helmikuu alkaa ilman uutta työehtosopimusta

Teknologiateollisuus 
12.02.2020 | Kirje: Kiitos osallistumisesta | Brev: Tack för att du deltog i försvaret av dina anställningsvillkor
11.02.2020 | Kirje: Neuvotteluratkaisu | Brev: Förhandlingsuppgörelsen för tjänstemännen i teknologiindustrin
08.02.2020 | Kirje: Pro hylkäsi sovintoesityksen | Brev: Pro förkastade medlingsbudet till teknologiindustrin
08.02.2020 | Uutinen: Sovintoesitys | Nyhet: Medlingsbud till tjänstemännen i teknologiindustrin
25.01.2020 | Kirje: Sovittelu jatkuu, lakonuhka laajenee | Brev: Medlingen fortsätter och strejkhotet utvidgas
24.01.2020 | Kirje: Lakkoa siirrettiin kaksi viikkoa | Brev: Strejk uppsköts med två veckor
22.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat vielä illalla
21.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat | Brev: Förhandlingar fortsätter
12.01.2020 | Kirje: Työnseisaus sopimusalalla | Arbetsnedläggelse i teknologins avtalsbransch för tjänstemännen
10.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne – ylityökielto alkaa tänään  | Brev: Förhandlingsläge – övertidsförbud börjar idag
07.01.2020 | Kirje: Neuvottelutilanne
04.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat tiistaina 
12.12.2019 | Kirje: Kiitos osallistumisesta | Brev: Tack för ditt deltagande
12.12.2019 | Kirje: Lakkoavustusesta | Brev: Om strejkbidraget
05.12.2019 | Kirje: Miksi lakkoon? | Letter: Why a strike? | Brev: Varför i strejk?
04.12.2019 | Kirje: Lakkoon osallistumisesta ei tarvitse ilmoittaa  | Letter: You do not need to inform employer of strike action
03.12.2019 | Kirje: Työnantajan painostustoimenpiteet | Brev: Arbetsgivarens påtryckningsåtgärder
27.11.2019 | Kirje: Lakonuhan sovittelu alkaa | Brev: Medlingen av teknologiindustrins strejkhot börjar | Letter: | Conciliation begins to avoid a strike in the technology industry
24.11.2019 | Kirje: Työnseisaus  | Letter: Work stoppage | Brev: Varsel om arbetsnedläggelse
11.11.2019 | Kirje: Ylityökielto jatkuu  | Brev: Övertidsförbudet fortsätter
01.11.2019 | Kirje: Pro on asettanut ylityökiellon  | Brev: Pro har utlyst övertidsförbud  | Letter: Pro prohibits overtime work
31.10.2019  | Kirje: Teknologiateollisuus katkaisi työehtosopimusneuvottelut | Brev: Teknologiindustrin avbröt kollektivavtalsförhandlingarna
31.10.2019  | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Förhandlingsläget
08.10.2019 | Kirje: Neuvottelutilanne | Brev: Aktuellt i kollektivavtalsförhandlingar
10.09.2019 | Kirje: Neuvottelut keskeytyivät | Brev: Förhandlingarna avbröts | Uutinen: Neuvottelut keskeytyivät​ | Nyhet: Kollektivavtalsförhandlingar avbröts
02.09.2019 | Kirje: Neuvottelut käyntiin | Brev: Förhandlingar inleddes | Uutinen: Neuvottelut käyntiin | Nyhet: Förhandlingarna inleddes

Tekstiili- ja muotiala  (kuuluu kulutustavara-aloihin)
19.02.2020 | Kirje: Tekstiili- ja muodin uusi työehtosopimus | Brev: Nytt kollektivavtal för tjänstemännen inom textil och mode
31.01.2020 | Kirje: Neuvotteluiden tilanne
12.12.2019 | Kirje: Neuvottelut alkavat

Unigrafia
14.02.2020 | Kirje: Neuvottelut käynnistyivät

Valtio 
13.02.2020 | Kirje: Terveisiä valtion sopimusneuvotteluista | Brev: Hälsningar från statens avtalsförhandlingar
07.02.2020 | Kirje: Valtion pääsopijajärjestöt esittelivät sopimustavoitteensa  | Brev: Statens huvudavtalsorganisationer presenterade sina avtalsmålsättningar
15.01.2020 | Kirje: Neuvottelut aloitettiin | Brev: Förhandlingar inleddes
18.09.2019 | Kirje: Ajankohtaista neuvotteluihin valmistautumisesta | Brev: Aktuellt om förhandlingsläget och om medlemsenkäten

Veikkaus
09.12.2019 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat
29.11.2019 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat
14.11.2019 | Kirje: Neuvottelut työehtosopimuksesta aloitettu

Viestintäala 
14.02.2020 | Kirje: Uudet työehtosopimukset, mikä muuttuu? | Brev: Nya kollektivavtal i mediebranschen, vad ändrar?
27.01.2020 | Kirje: Neuvottelutulokset | Brev: Förhandlingsresultat har uppnåtts
23.01.2020 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat | Brev: Kollektivavtalsförhandlingar fortsätter
20.12.2019 | Kirje: Ajankohtaista neuvotteluista | Brev: Aktuellt om förhandlingar
28.11.2019 | Kirje: Neuvottelut jatkuivat 27.11.2019 | Brev: Mediebranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsatte
13.11.2019 | Kirje: Neuvottelut jatkuvat | Brev: Mediebranschens kollektivavtalsförhandlingar fortsätter
05.11.2019 | Kirje: Neuvottelut käyntiin | Brev: Kollektivavtalsförhandlingarna inleds i mediebranschen

Yksityinen sosiaalipalveluala 
30.1.2020 | Kirje: Neuvottelut alkoivat

Yleisradion tekniset toimihenkilöt
30.01.2020 | Kirje: Alalle voimaan ylityö- ja vuorovaihtokielto | Uutinen: Yleisradion teknisille toimihenkilöille ylityö- ja vuoronvaihtokielto

Yliopistot
13.02.2020 | Kirje: Terveisiä sopimusneuvotteluista | Brev: Hälsningar från avtalsförhandlingarna för universiteten
07.02.2020 | Kirje: Neuvottelut työehtosopimuksen uudistamisesta alkoivat | Brev: Förhandlingarna  om förnyande av universitetens kollektivavtal inleddes

Alkuun  

Päättyvät sopimukset 2019 A-Ö

 • Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt  30.11.2019
 • Kemianalan toimihenkilösopimus 30.11.2019
 • Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus 30.11.2019
 • Kojamo 30.11.2019
 • Kumiteollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Paperiteollisuuden toimihenkilöt 30.11.2019
 • Suunnittelu- ja konsulttiala 30.11.2019
 • Teknologiateollisuuden toimihenkilöt 31.10.2019
 • Eläketurvakeskuksen työntekijät 30.11.2019
 • Veikkaus 31.12.2019
 • Yleisradion tekniset toimihenkilöt 30.11.2019

Päättyvät sopimukset 2020 A-Ö

 • Digita Oy 31.1.2020
 • Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Energiateollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Hammaslaboratorioala 31.1.2020
 • Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy ­­­­­­­31.3.2020
 • Ict-alan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Kansallisgalleria 31.3.2020
 • Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt 31.1.2020
 • Millog Oy:n toimihenkilöt 31.10.2020
 • Neuvonta-alan runkosopimus 31.12.2020
 • Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöiden työehtosopimus 31.1.2020
 • Puusepänteollisuus 31.1.2020
 • Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöt 30.4.2020
 • Rakennusalan toimihenkilöt 30.4.2020
 • Seminologit ja keinosiemennysasemat 31.12.2020
 • Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijät 1.3.2020
 • Unigrafia Oy 31.3.2020
 • Yksityinen sosiaalipalveluala 31.3.2020
 • Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöt 31.1.2020
 • Yliopistot 31.3.2020

Alkuun

Neuvottelut 2021 A-Ö

 • Ahtausalan tekniset toimihenkilöt 30.4.2021
 • Ahtausalan toimihenkilöt 30.4.2021
 • Alko Oy:n toimihenkilöt 31.1.2021
 • Certia Oy 31.1.2021
 • Danske Bank, Suomen toiminnot 31.1.2021
 • Finnairin teknisten toimihenkilöt 31.1.2021
 • Finnairin toimihenkilöt 31.1.2021
 • Finnveran toimihenkilöt31.1.2021
 • Kiinteistöalan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Lentoliikenteen toimihenkilöt 31.1.2021
 • Luottotieto- ja perintäala31.1.2021
 • Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöt (entinen Flybe) 31.1.2021
 • Paltan erityisalat 31.1.2021
 • Paltan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Rahoitusala 31.1.2021
 • Tallink Siljan toimihenkilöt 31.1.2021
 • Talotekniikka-ala  31.1.2021
 • TAY-Palvelut Oy 31.1.2021
 • Tullaajien ja huolintatyönjohtajat 30.11.2021
 • Viestintäalan tekniset toimihenkilöt 31.1.2021
 • Viestintäalan toimihenkilöt 31.1.2021

Alkuun

Työ- tai virkaehtosopimuksessa sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista, esimerkiksi palkan ja lomien määrästä, työajoista ja ylityökorvauksista. Myös vuorolisät, matka-ajan palkka ja sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkka, lomaraha ja päivystyskorvaukset ovat tärkeitä työehtosopimuksissa sovittuja asioita. Lisäksi esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät sovitaan työehtosopimuksissa. Pro neuvottelee noin 75 alan työ- tai virkaehtosopimukset ja monella alalla neuvottelut ovat alkamassa tai käynnissä.