Neuvottelutilanne nyt, työehtosopimukset Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työehtosopimusneuvottelukierros 2017–2018

Neuvottelutilanne nyt

Ammattiliitto Pro käy sopimusaloillaan työehtosopimusneuvotteluja lokakuusta 2017 lähtien.  Tältä sivulta löydät oman alasi neuvottelutilanteen sekä tietoa neuvottelukierroksesta. Päivitämme työehtosopimuksia sitä mukaa, kun kulloisenkin sopimusalan uusi tes tulee voimaan.

Lisää tietoa lakosta ja työtaistelusta voit lukea tästä.

Työehtosopimuksessa sovitaan työsuhteen vähimmäisehdoista, esimerkiksi palkan ja lomien määrästä, työajoista ja ylityökorvauksista. Myös vuorolisät, matka-ajan palkka ja sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkka, lomaraha ja päivystyskorvaukset ovat tärkeitä työehtosopimuksissa sovittuja asioita. Lisäksi esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät sovitaan työehtosopimuksissa. Pro neuvottelee noin 60 alan työehtosopimukset ja monella alalla neuvottelut ovat alkamassa tai käynnissä. Tarkista taulukosta oman alasi tilanne. Alat, joilla sopimus on syntynyt, merkitty lihavoituna.

Sopimus/Ala Neuvottelutilanne
Ahtausalan tekniset toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Ahtausalan toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Autoalan toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Danske Bank, Suomen toiminnot  Sopimus syntynyt
Digita Oy Sopimus syntynyt
Elintarviketeollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Eläketurvakeskuksen työntekijät Sopimus syntynyt, lisätietoa
Energiateollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Finnairin tekniset toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Finnairin toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Finnveran toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Flybe Finland Oy:n toimihenkilöt  
Ga Telesis Finland Oy  
Hammaslaboratorioala Sopimus syntynyt, lisätietoja
Ict-ala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Jet Time Oy:n matkustamohenkilökunta  
Kemianala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Kenkä- ja nahkateollisuus ja kultaseppäteollisuus sekä harja- ja sivellinala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Kiinteistöala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Kojamo Sopimus syntynyt
Kumiteollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Lentoliikenteen toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Lihateollisuuden asiamiehet Työehtosopimusta ei ole uusittu, lisätietoa
Luottotieto- ja perintäala Sopimus syntynyt
Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
MTV Oy:n toimihenkilöt Sopimus syntynyt
OSM Aviation Finland Oy:n matkustamohenkilökunnan työehtosopimus
(Norwegianin lentoemännät ja stuertit)
Tes päättyy 28.2.2018
Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Palkka- ja henkilöstöhallintoalan toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Silta Oy Sopimus syntynyt, lisätietoa
PALTAn toimihenkilöt Sopimus syntynyt, neuvottelutulos
Paperiteollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Puusepänteollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Rahankäsittelypalvelut-ala Siirtynyt vartiointialan tessin piiriin.
Rahoitusala Sopimus syntynyt
Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä, tes päättyy 30.4.2018 
Rakennusalan toimihenkilöt Neuvottelut käynnissä, tes päättyy 30.4.2018 
Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Tallink Siljan toimihenkilöt Sopimus syntynyt.
Talotekniikka-alan toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Taloushallintoala Sopimus syntynyt, lisätietoa
Teknologiateollisuuden toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Tullaajat ja huolintatyönjohtajat Sopimus syntynyt, lisätietoa
Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijät Neuvottelut käynnissä
Veikkaus Tes päättyy 31.12.2018
Viestintäalan tekniset toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Viestintäalan toimihenkilöt Sopimus syntynyt
Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Yleisradion tekniset toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa
Yleisradion toimihenkilöt Sopimus syntynyt, lisätietoa

Taulukko päivitetty 26.3.2018