Eläke ja eläkeuudistus | Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Eläkeuudistus

Eläkeuudistus tuli voimaan 1.1.2017. Vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneillä. Ikärajaa nostetaan nykyisestä 63 vuodesta kolmella kuukaudella jokaista ikäluokkaa eli syntymävuotta kohti, kunnes vanhuuseläkkeen alaraja on 65 vuotta. Vuonna 1955 syntyneillä vanhuuseläkkeen alaraja on siis 63 vuotta ja kolme kuukautta ja vuonna 1956 syntyneillä 63 vuotta ja kuusi kuukautta. Alaikärajaa nostetaan tällä tavoin kolme kuukautta kerrallaan, kunnes vuosina 1962–1964 syntyneillä se on 65 vuotta. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden vanhuuseläkkeen alaikäraja sopeutetaan eliniän muutokseen ja ikärajat täsmentyvät tulevaisuudessa.

Jos henkilö ei hae vanhuuseläkettä maksuun alimmassa mahdollisessa vanhuuseläkeiässä, vaan jatkaa eläkettä hakematta ansiotyössä, karttuneeseen eläkkeeseen tehdään lykkäyskorotus.

Osittainen varhennettu vanhuuseläke

Työeläkeuudistuksen myötä osa-aikaeläke poistuu ja sen tilalle tulee osittainen varhennettu vanhuuseläke. Sen voi saada aikaisintaan 61-vuotiaana. Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla voi työskennellä vapaasti ilman työaika- ja tulorajoja, mutta sen rinnalla ei ole pakko työskennellä. Osittainen varhennettu vanhuuseläke pienentää eläkekarttumaa.

Työuraeläke

Työeläkeuudistukseen sisältyy myös toinen uusi eläkelaji, työuraeläke. Sen voidaan myöntää 63 vuotta täyttäneelle henkilölle, jolla on vähintään 38 vuotta työeläkevakuutettua työhistoriaa ja joka on tehnyt rasittuneisuutta ja kuluneisuutta aiheuttavaa työtä. Lisäksi edellytetään, että henkilön työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi, mutta ei kuitenkaan täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen oikeuttavassa määrin. Työuraeläke voidaan myöntää vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneille.

Työkyvyttömyyseläke

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää henkilölle, joka ei ole vielä vanhuuseläkeiässä ja jonka työkyky on heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään 3/5 yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Jos henkilön työkyvyn arvioidaan heikentyneen 2/5 mutta alle 3/5, hänelle voidaan myöntää osatyökyvyttömyyseläke. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää myös määräaikaisena kuntoutustukena tai osakuntoutustukena.

Lisätietoja eläkeuudistuksesta löytyy osoitteesta www.elakeuudistus.fi. Tarkempaa tietoa työeläkkeistä löytyy Työeläke.fi -sivustolta.

Lisätietoja eläkkeistä ja niiden hakemisesta saa siitä eläkelaitoksesta, jossa työnantaja on vakuuttanut henkilöstönsä. Tietoa saa myös Eläketurvakeskuksesta.

 

​Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi