Selvitys ennen lomautuspäätöstä | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Selvityksessä tulee näkyä

 • Lomautuksen peruste.
 • Arvioitu laajuus.
 • Toteuttamistapa.
 • Alkamisajankohta.
 • Kesto tai arvioitu kesto.
 • Työntekijöille tai heidän edustajilleen on myös varattava tilaisuus tulla kuulluksi selvityksestä.

Vähintään kymmenen työntekijän lomautus yli 90 päiväksi

 • Yrityksessä on käytävä yhteistoimintalain mukaiset yt-neuvottelut.
 • Neuvotteluesitykseen on liitettävä kirjalliset perusteet toimenpiteistä ja arvio niiden kohteeksi joutuvien lukumäärästä.
 • Ennakkoselvitystä ei tarvitse esittää (TSL 5:3 §).
 • Lomautuksesta on kuitenkin aina ilmoitettava työntekijälle henkilökohtaisesti ja työnantajan on välitettävä ilmoitus tiedoksi myös luottamusmiehelle (TSL 5:4 §).

Yt-neuvottelut ennen lomautuspäätöstä

 • Kun lomautus jatkuu alle 90 päivää, yt-neuvottelujen on kestettävä vähintään 14 vuorokautta eli kaksi viikkoa.
 • Kun toistaiseksi voimassa oleva lomautus koskee alle kymmentä työntekijää ja peruste lomautukselle riittäisi myös irtisanomisperusteeksi, yt-neuvottelujen vähimmäiskesto on edelleen kaksi viikkoa.
 • Kun toistaiseksi voimassa oleva lomautustarve kohdistuu kymmeneen tai sitä suurempaan joukkoon työntekijöitä, minimineuvotteluaika on kuusi viikkoa.
 • Yt-neuvottelut on käytävä kaikkien henkilöstöryhmien osalta samanaikaisesti, jos lomautusperuste on kaikissa tapauksissa sama.
 • Työnantaja rikkoo yhteistoimintalakia pilkkoessaan yt-neuvottelut osiin neuvotteluajan lyhentämiseksi. 

Lue lisää yhteistoimintalaista Ammattiliitto Pron, SAK:n ja sen jäsenliittojen laatimasta yhteistoimintalakia käsittelevästä verkko-opaasta.

 

​Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi