Työehtosopimukset ja virkaehtosopimukset | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työehtosopimus määrittää työsuhteen vähimmäisehdot, esimerkiksi palkan ja lomien määrän. Henkilökohtaiseen työsopimukseen voi sopia tessiä huonommista ehdoista vain, jos tessissä on nimenomaisesti näin sovittu.  Minimiehtoja paremman työsopimuksen voi tietysti aina neuvotella.

Työehtosopimuksessa on neuvoteltu myös työajoista ja ylityökorvauksista. Pron työehtosopimuksissa tärkeitä kokonaisuuksia ovat muun muassa vuorolisät, matka-ajan palkka ja sairausajan palkka sekä äitiysvapaan palkka, lomarahat ja päivystyskorvaukset. Eniten työehtosopimuksista löytyy työaikaa koskevia määräyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät.

Vertaa itse, mitä hyötyä työehtosopimuksesta sinulle on. 

Mistä sovitaan

Mitä työehtosopimus määrää

Mitä pelkkä laki takaa

Palkkaus

Minimipalkat määrää tasa-arvoinen, osaamiseen ja työn vaativuuteen perustuva palkkausjärjestelmä. Henkilökohtaisen palkan saa neuvotella itse.

Ei minimipalkkaa. Palkka työnantajan määriteltävissä.

Työaika

Vuoro- ja lauantailisät, työajan lyhennysvapaat (pekkaset).

Ei vuorolisiä eikä ns. pekkaspäiviä.

Lomaraha

Maksetaan 50 % loma-ajan palkasta.

Ei lomarahaa.

Lyhyt tilapäinen vapaa

Palkallinen vapaa lapsen hoitamiseksi ja hoidon järjestämiseksi.

Palkaton vapaa.

Sairausajan palkka

Maksetaan neljältä viikolta – kolmelta kuukaudelta.

Maksetaan enintään yhdeksältä päivältä.

Äitiysloma-ajan palkka

Maksetaan kolmelta kuukaudelta.

Ei palkkaa äitiysloman ajalta.

Vanhempainvapaat

Palkka työehtosopimuksesta riippuen.

Ei palkanmaksuvelvoitetta vanhempainvapaalta.

Päivärahat työmatkoilta

Maksetaan.

Ei korvausta.

Vapaa-ajan käyttäminen työmatkoihin

Yleensä korvataan (työehtosopimuksesta riippuen)

Ei korvausta.

Arkipyhät

Vapaapäivä(t) mainittu.

Ei.

Varallaolo ja päivystys

Korvaukset määritelty.

Vain minimikorvaus ns. asuntovarallaolosta.

Sijaisuuskorvaus

10-35% palkanlisä.

Ei korvausta.

Ilmoitusaika lomautuksissa

Jopa kaksi kuukautta.

14 päivää.

Mahdollisuus sopia asioista paikallisesti

Joissain asioissa, työehtosopimuksessa ehdot sopimiselle.

Ei.

Työehtosopimuksissa on määräyksiä, joihin lainsäädäntö ei ota ollenkaan kantaa. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakorvaukset, lomaraha ja pekkasvapaat tai sairausajan ja äitiysvapaan palkka. Työehtosopimusten kirjaukset vaihtelevat alakohtaisesti, tarkista oman alasi työehtosopimus.

Työehtosopimukset ovat yleensä toimialakohtaisia. Sopimusta noudattavat sen solmineen ammattiliiton jäsenet ja ne työnantajat, jotka kuuluvat sopimuksen allekirjoittaneeseen työnantajaliittoon. Näitä työehtosopimuksia kutsutaan normaalisitoviksi. Lisäksi on olemassa yleissitovia työehtosopimuksia, jotka sitovat kaikkia työnantajia ja työntekijöitä.

Mistä tiedän, mitä työehtosopimusta minuun noudatetaan?

Aloittaessasi uudessa työssä tarkista ensimmäiseksi, mitä työehtosopimusta tehtävääsi noudatetaan. Omassa työsopimuksessasi on tieto, mitä työehtosopimusta työssäsi noudatetaan. 

Työehtosopimus määräytyy usein ennemmin alasi kuin työtehtäviesi mukaan. Esimerkiksi markkinointiassistentteja ja asiantuntijoita työskentelee kaikilla Pron aloilla. Vähimmäispalkka, työajat ja muut työsuhteen ehdot riippuvat siitä, minkä alan yrityksessä assistentti, asiantuntija tai esimies työskentelee.

Tarkempaa tietoa alasi työehtosopimuksesta saat luottamusmieheltä tai Ammattiliitto Pron työsuhdeneuvonnasta. Työsuhdeneuvonnan asiantuntijat tavoitat arkisin kello 8.30–16 numerosta (09) 1727 3442. Kesällä 26.6.–11.8. asiantuntijat päivystävät arkisin kello 9–14. Voit lähettää myös sähköisen yhteydenottopyynnön Proplussasta.

Mistä työehtosopimus tulee?

Liitto saa työehtosopimusten tavoitteet kysymällä suoraan jäseniltä. Osaa toiveista voi edistää työpaikoilla luottamusmiehen avulla, osa on muutosehdotuksia tuleviin työehtosopimuksiin.

Pron hallitus nimeää neuvottelukuntien jäsenet neljäksi vuodeksi edustamaan tasapuolisesti isoja ja pieniä yrityksiä, eri maakuntia ja molempia sukupuolia. Pro neuvottelee noin 75 virka- ja työehtosopimusta ja alakohtaisia neuvottelukuntia on yhtä monta kuin sopimuksiakin. Neuvottelukunnat koostuvat alalla työskentelevistä aktiivisista prolaisista.

Ryhmät kokoontuvat 4–6 kertaa vuodessa, tes-neuvottelujen lähestyessä tiiviimmin. Jäsenten tes-toiveet päätyvät neuvottelukuntiin ja isoimpien alojen luottamusmieskokouksiin. Liiton yhteiset tavoitteet syntyvät, kun Pron hallitus nostaa neuvottelukuntien työstämistä tavoitteista esille yhteensä viisi–kuusi tärkeintä.

Työehtosopimus-proliitto

Kun tavoitteet on vahvistettu, nimetään neuvottelijat.  Kutakin työehtosopimusta neuvottelemaan lähtevät ainakin kyseisen alan sektorijohtaja, sopimusalavastaava ja neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Kun tulos on saatu aikaan, liiton neuvotteluryhmän jäsenet käsittelevät sen keskenään ja sitoutuvat siihen. Tuloksesta tiedotetaan, kun alan neuvottelukunta Prossa sekä Pron hallitus ja työnantajaliiton hallitus ovat sen hyväksyneet.

Pron solmimat työehtosopimukset (tes) löydät alta pdf-muodossa. Päivitämme työehtosopimuksia sivustolle sitä mukaa, kun kulloisenkin sopimusalan uusi tes tulee voimaan.

Lue myös mikä on työehtosopimus? 
  

Työehtosopimukset ja virkaehtosopimukset

 1. Ahtausalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–30.4.2021)
 2. Ahtausalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–30.4.2021) 
 3. Alko Oy:n toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 4. Autoalan toimihenkilöiden työehtosopimus (28.2.2020 – 30.11.2021)
  Kollektivavtal för bilbranschens tjänstemän (28.2.2020–30.11.2021)
 5. Certia Oy:n yrityskohtainen työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021) 
  Kilpailukykysopimus sekä yrityskohtainen erä
 6. Danske Bank, Suomen toimintojen työehtosopimus (25.3.2018–31.1.2020) 
 7. Digita Oy:n työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022)
 8. Elintarviketeollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (13.2.2020–28.2.2022)
 9. Eläketurvakeskuksen työntekijöitä koskeva työehtosopimus (26.2.2020–31.1.2022)
 10. Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022)
 11. Finnairin teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021)
 12. Finnairin toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (23.2.2020–31.1.2022)
 13. Finnveran toimihenkilöiden työehtosopimus (1.2.2020–28.2.2022) 
 14. Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöiden työehtosopimus entinen Iittala Group Oy A (5.2.2020–31.12.2021)
 15. Hammaslaboratorioalan työehtosopimus (1.2.2020 – 31.1.2022)
 16. Helsingin yliopiston kiinteistöpalvelut Oy:n työehtosopimus (1.4.2020–­­­­­­­31.3.2022)
 17. Ict-alan työehtosopimus toimihenkilöille (29.6.2020–28.2.2022) 
  Ict-alan neuvottelutulos (25.6.2020)
  The collective agreement for salaried employees in the ICT sector (1.11.2017–31.1.2020)
 18. Kansallisgallerian työehtosopimus (1.4.2020–31.3.2022)
 19. Kemianalan toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021) 
  Kemiska Branschens Tjänstemannaavtal (5.2.2020–31.12.2021)
  Collective agreement for salaried employees in the finnish chemical industry (5.2.2020–31.12.2021)
 20. Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Tjänstemannaavtal för sko- och läderindustrin och guldsmedsindustrin samt borst- och penselbranschen (5.2.2020–31.12.2021)
 21. Kiinteistöalan toimihenkilöiden työehtosopimus  (1.2.2020–28.2.2022)
  The collective labour agreement for the Salaried Employees in the Real Estate Sector (1.2.2017–31.1.2018)
 22. Kojamon työehtosopimus (01.12.2019–31.12.2021)
 23. Kumiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Kollektivavtal för tjänstemän inom gummiindustrin (5.2.2020–31.12.2021)
 24. Lasikeraamisen teollisuuden toimihenkilösopimus (5.2.2020–31.12.2021)
  Tjänstemannaavtal för den glaskeramiska industrin (5.2.2020–31.12.2021)
 25. Lentoliikenteen toimihenkilöiden työehtosopimus (25.2.2020 –31.1.2022)
 26. Luottotieto- ja perintäalan työehtosopimus (13.3.2020-28.2.2022) 
  Kollektivavtal för kreditupplys-nings- och inkassobranschen (13.3.2020–28.2.2022)
  Collective Agreement for the Credit Information and Debt Collection Industry (1.4.2014–31.1.2017)
 27. Mekaanisen metsäteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (4.5.2020 - 28.2.2022)
 28. Millog Oy:n toimihenkilöiden yrityskohtainen työehtosopimus (1.12.2017–31.10.2020)
 29. MTV OyPaltan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus. Yrityskohtainen palkkausjärjestelmä ja matkustusohje. Lisätietoja työpaikan luottamusmieheltä ja sopimusalavastaavalta.
 30. Neuvonta-alan runkosopimus (26.3.2020–31.1.2022)
 31. Nordic Regional Airlines Oy:n toimihenkilöden työehtosopimus (entinen Flybe) (25.2.2020–31.1.2022)
 32. Pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimus (10.3.2020–28.2.2022) 
 33. Paltan erityisalojen yleinen työehtosopimus (1.12.2018–31.1.2021)
 34. PALTAn toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (6.3.2020–31.1.2022)
  Kollektivavtal för Paltas tjänsteman (6.3.2020–31.1.2022)
 35. Paperiteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (19.2.2020–31.12.2021)
 36. Puusepänteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (4.5.2020–28.2.2022)
 37. Rahoitusalan työehtosopimus (31.3.2020–28.2.2022)
  Palkkakeskusteluopas
  Pay discussion guidelines for the financial sector
  Kollektivavtal för finansieringsbranschen (31.3.2020–28.2.2022)
  Collective Agreement for the Financial Sector (31.3.2020–28.2.2022)
 38. Rakennusaine- ja betoniteollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (1.5.2020–30.4.2022)
 39. Rakennusalan toimihenkilöiden työehtosopimus (1.5.2020–30.4.2022)
 40. Seminologien ja keinosiemennysasemien työehtosopimus (9.4.2020–31.1.2022 )
 41. Silta Oy:n toimihenkilöiden työehtosopimus (28.2.2020–30.1.2022)
 42. Suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimus (26.2.2020–30.11.2021)
 43. Tallink Siljan toimihenkilöitä koskeva työehtosopimus (28.2.2020–31.1.2022)
 44. Talotekniikka-alan työehtosopimus toimihenkilöille (9.3.2020–28.2.2022)
 45. Taloushallintoalaa koskeva työehtosopimus (24.2.2020 –30.11.2021)
 46. TAY-Palvelut Oy:n työehtosopimus (1.2.2018–31.1.2021) 
  Palkkausjärjestelmävaativuuskehikko sekä suorituksenarviointilomake
  Kilpailukykysopimus
 47. Teknologiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus (14.2.2020–30.11.2021)
  Collective agreement for salaried employees in technology industries (14.2.2020 – 30.11.2021)
 48. Tekstiili- ja muotialan toimihenkilöiden työehtosopimus (16.2.2020 – 28.2.2022)
 49. Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunnan työntekijöitä koskeva työehtosopimus (1.4.2020–28.2.2022)
 50. Unigrafia Oy:n työehtosopimus (1.4.2020–31.3.2022)
  Palkkausjärjestelmä
 51. Valtion keskustason virka- ja työehtosopimus 2020–2022
  Virastokohtaiset tarkentavat sopimukset
 52. Veikkauksen työehtosopimus (1.1.2020–31.12.2021)
 53. Viestintäalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (–28.2.2022)
 54. Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimus (–28.2.2022)
 55. Yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimus (9.4.2020–28.2.2022)
 56. Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (1.4.2020–30.4.2022)
 57. Yleisradion teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus (30.3.2020 – 28.2.2022)
 58. Yleisradion toimihenkilöiden työehtosopimus (1.1.2014–30.11.2016)
 59. Yliopistojen yleinen työehtosopimus (1.2.2018–31.3.2020)