Tyoehtosopimukset: Energia, puu ja paperi | Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Energia-alan työehtosopimus on yleissitova, joten sitä noudatetaan kaikkiin alan asiantuntijoihin ja esimiehiin kaikissa energiayhtiöissä muun muassa energiantuotannossa, myynnissä, jakelussa sekä sähköverkon rakentamiseen liittyvässä liiketoiminnassa. Alalla työskentelevien jäsenten tehtävänimikkeitä ovat muun muassa asiakasneuvoja, dokumentoija, työnjohtaja, vuoromestari, tuotantomestari, käyttömestari, verkkoteknikko, järjestelmäinsinööri, kirjanpitäjä, rakennuttaja, sähköverkkoasiantuntija, verkonsuunnittelija, verkostopäällikkö, kunnossapitoinsinööri, kehitysinsinööri, tekninen asiantuntija, it-asiantuntija, asiakaspalvelupäällikkö, henkilöstöassistentti, palveluneuvoja, tiiminvetäjä ja markkinointiassistentti.

Metsäteollisuudessa Pro neuvottelee neljä työehtosopimusta: paperiteollisuuden, mekaanisen metsäteollisuuden, puusepänteollisuuden sekä pahvin- ja paperinjalostusalan toimihenkilöiden työehtosopimukset. Alalla työskentelevien jäsenten tehtävänimikkeitä ovat muun muassa laborantti, tuotannonsuunnittelija, palkanlaskija, työnohjaaja, työnjohtaja, vuoromestari, tuotantomestari, automaatiopäällikkö, kunnossapitoinsinööri, prosessikehitysinsinööri ja markkinointiassistentti.