Työehtosopimukset: Kemia, elintarvikkeet ja yksityinen laboratorio | Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pro solmii kemianalan toimihenkilösopimuksen. Sopimus on yleissitova, joten sitä noudatetaan kaikkiin alan toimihenkilöihin muun muassa öljy-, kaasu-, muovi-, lääke-, kosmetiikka- ja petrokemianteollisuudessa sekä bio-, ympäristönhuolto- ja tekstiilihuoltoaloilla. Alalla työskentelevien jäsenten tehtävänimikkeitä ovat muun muassa laborantti, laboratorioanalyytikko, työnjohtaja, vuoromestari, tuotantomestari, automaatiopäällikkö, kunnossapitoinsinööri, prosessikehitysinsinööri, tekninen myyjä, it-asiantuntija, asiakaspalvelupäällikkö, henkilöstöassistentti ja markkinointiassistentti.

Tekstiilihuoltoalan toimihenkilöihin noudatetaan kemianalan toimihenkilösopimusta, jonka Pro solmii. Tekstiilihuoltoala liittyy kemianalan toimihenkilösopimukseen liityntäpöytäkirjalla. Sopimus on yleissitova, joten sitä noudatetaan kaikkiin tekstiilihuoltoalan toimihenkilöihin. Alan isoja työllistäjiä ovat Lindström Oy, Comforta Oy ja SOL Pesulapalvelut Oy.

Alalla työskentelevien jäsentemme tehtävänimikkeitä ovat muun muassa tiiminvetäjä, kunnossapitovastaava, pesulatyönjohtaja, tuotantopäällikkö, asiakaspalvelupäällikkö, avainasiakaspäällikkö, kunnossapitomies, tiimipäällikkö, IT-asiantuntija, ostaja, palvelupäällikkö, assistentti, materiaaliasiantuntija, tuoteassistentti, henkilöstöassistentti ja markkinointiassistentti.

Pro solmii elintarviketeollisuuden toimihenkilöille yleissitovan työehtosopimuksen, jota noudatetaan kaikkiin alan toimihenkilöihin.Alalla työskentelevien jäsenten tehtäväalueita ovat muun muassa työnjohto, vuorotyönjohto, tuotantoon liittyvissä esimiestehtävät, tuotekehitys, tuotanto- ja tuotesuunnittelu, laadunvalvonta, hallinnolliset ja toimistotehtävät, myyntitehtävät. Lihateollisuuden asiamiehet toimivat lihanhankinta- ja neuvontatehtävissä.

Pro solmii yksityisen laboratorioalan toimihenkilöiden työehtosopimuksen. Sopimus on yleissitova, joten sitä noudatetaan alan toimihenkilöihin ja ylempiin toimihenkilöihin yksityisissä laboratorioissa. Alalla prolaiset työskentelevät erilaisissa laboratoriotehtävissä. ­­­