Työehtosopimukset: Media, viestintä ja ICT | Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

 

ICT-alan työehtosopimus toimihenkilöille on yleissitova, joten sitä noudatetaan kaikkiin toimihenkilöihin muun muassa teleoperaattoreilla, puhelinyhtiöissä, contact centereissä, verkonrakennus- ja ylläpitoyrityksissä sekä lisäksi muutamissa it-alan yrityksissä. Teleoperaattorit Telia, Elisa ja DNA vastaavat lähes kaikesta puhelin- ja internetliikenteestä Suomessa. Näiden operaattoreiden toimihenkilötöihin kuuluu esimerkiksi verkkojen suunnittelu, rakentaminen ja ylläpito, liittymien myynti ja asiakaspalvelu sekä kaikki tukitoiminnot. Muita alalla toimivia yrityksiä ovat verkkoyhtiöt Relacom ja Eltel Networks, Empower ja Voimatel sekä numeropalveluyritys Fonecta ja alihankintana asiakaspalvelua tekevät Barona ja Manpower.

Pron jäseniä työskentelee ICT-alan asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Yleisiä nimikkeitä ovat tuotepäällikkö, järjestelmäasiantuntija, controller, ryhmäpäällikkö, myyntipäällikkö, palvelupäällikkö, palveluasiantuntija, someasiakaspalvelija, palveluneuvoja, palvelutiedottaja, myyntineuvottelija, sopimuskäsittelijä, työnjohtaja, kirjanpitäjä, assistentti, customer advisor, coach, suunnittelija sekä erilaiset koordinaattoritehtävät.

Ammattiliitto Pron ja Medialiiton solmiman työehtosopimuksen piiriin kuuluvat koulutuksesta riippumatta toimihenkilöt, jotka työskentelevät graafisen alan kaupallishallinnollisten tehtävien lisäksi tietohallinnon ja tietoteknisissä tehtävissä. Viestintäalan teknisten toimihenkilöiden työehtosopimuksen piiriin kuuluvat alan teknistä koulutusta vaativissa tehtävissä työskentelevät toimihenkilöt. Toimihenkilöiden työehtosopimus on normaalisitova ja teknisten toimihenkilöiden työehtosopimus on yleissitova.

Viestintäalan toimihenkilöt ja tekniset toimihenkilöt työskentelevät media- ja viestintäalan yrityksissä, mainostoimistoissa sekä mediataloissa. Perinteisen sanoma- ja aikakauslehtien julkaisemisen sekä painamisen lisäksi yritykset myös käsittelevät ja jalostavat osoite- ja muuta markkinointitietoa sekä tuottavat erilaisia sähköisiä julkaisuja ja palveluja. Media-ala on voimakkaassa murroksessa ja viestinnän digitalisoituminen edellyttää tutkimus- ja tuotekehitystä sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä.

Viestintäalan toimihenkilöiden ja teknisten toimihenkilöiden tehtäviä ovat muun muassa asiakas- ja toimistopalvelu, graafinen suunnittelu, mediasuunnittelu, esimiestehtävät, ilmoitus-, ja mainosliikenne, myynti ja markkinointi, operaattorin työt, sihteerin ja assistentin työt, taloushallinto, tietojenkäsittely ja suunnittelu, esimies-, työnsuunnittelu, tuotannonsuunnittelu-, työnjohto-, tuotannon johto-, asiantuntija-, kunnossapito- ja myyntitehtävät.