Valtio | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Valtion virka- ja työehtosopimusten sopijapuolina ovat Valtion työmarkkinalaitos (VTML) sekä valtion pääsopijajärjestöt eli oma liittosi Ammattiliitto Pro (STTK), Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL (SAK) ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO (AKAVA). Sopimuksia ovat keskustason sopimukset ja tarkentavat virastokohtaiset sopimukset.

Valtion virka- ja työehtosopimuksia sekä tarkentavia virastokohtaisia sopimuksia sovelletaan valtion virastoissa ja laitoksissa.

Keskustason sopimuksia ovat valtion yleinen virka- ja työehtosopimus (ves), työaikasopimus, vuosilomasopimus, sopimus matkakustannusten korvaamisesta sekä muut sopimukset, jotka sisältyvät valtion virka- ja työehtosopimukseen.

Virastokohtaisia sopimuksia ovat hallinnonala- tai virastokohtaiset tarkentavat virka- ja työehtosopimukset. Näissä sopimuksissa sovitaan yksityiskohtaisemmin esim. virastoissa noudatettavista palkkausjärjestelmistä, luottamusmiehistä ja heidän palkkioistaan sekä henkilöstön asemasta.

Virastokohtaisia sopimuksia neuvoteltaessa henkilöstön edustajana on pääsääntöisesti joko pääluottamusmies, luottamusmies tai Pron sopimusalavastaava.

Pron edunvalvonta vastaa valtion keskustason neuvottelutoiminnasta sekä koordinoi ja tukee virastotason neuvottelu- ja sopimustoimintaa.

Sopimus- ja neuvottelutoiminta eri hallinnonaloilla

Hallinnonalojen neuvottelijoina ovat joko kyseisen hallinnonalan ministeriö tai useimmissa tapauksissa alainen virasto itsenäisesti.

Pron edunvalvonta tukee edustajiaan virastojen sopimusneuvotteluissa ja tulkitsee sopimuksia.