Työehtosopimukset: Teknologiateollisuus | Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ylemmillä toimihenkilöillä on oma yleissitova työehtosopimuksensa. Edustamme asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivia – tasapuolisesti kaikkia, heidän tutkinnostaan riippumatta. Osaaminen on ratkaiseva tekijä niin teknologiateollisuuden menestymisessä kuin toimihenkilöiden arjessa.

Kasvava ryhmä ovat ammattikorkeakoulu- tai erikoisammattitutkinnon hankkineet asiantuntijatehtävissä toimivat toimihenkilöt. Myös toimihenkilötehtäviin valmistavat opinnot toisella-asteella ovat uusien jäsenien merkityksellinen koulutustausta. Lisäksi työntekijätehtävissä työskennelleitä siirtyy edelleen toimihenkilötehtäviin.

Jäsenemme työskentelevät läpi organisaation; tuotannossa, suunnittelussa, tuote-, menetelmä- ja sovelluskehityksessä, hallinnossa, ostossa ja myynnissä, it-tehtävissä sekä logistiikkatoiminnoissa. Tyypillisimpiä työnimikkeitä ovat muun muassa työnjohtaja, tiimityönjohtaja, kunnossapitopäällikkö, testaaja, vuoromestari, käyttöinsinööri, kunnossapitoinsinööri, tuotantopäällikkö, palkanlaskija, HR-asiantuntija, talousassistentti, vientiassistentti, logistiikkainsinööri, ostaja, ostopäällikkö ja suunnittelija.

Suunnittelu- ja konsulttialan työehtosopimus on yleissitova. Prolaiset työskentelevät pääsääntöisesti suunnittelijoina ja suunnitteluassistentteina sekä muissa alan asiantuntijatehtävissä. Työehtosopimuksen piiriin kuuluvat myös suunnittelutoimistoissa muissa toimihenkilötyössä työskentelevät, kuten toimistoassistentit, assistentit, palkanlaskijat ja kirjanpitäjät.