Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kysymyksiä ja vastauksia koronaviruksesta

Koronavirus on herättänyt huolta työpaikkojen toimihenkilöissä, asiantuntijoissa ja esimiehissä. Kokosimme usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, noudatathan kuitenkin työnantajasi ohjeita ja suosituksia. 

Jos työskentelet valtion- tai kunnanhallinnossa, noudata oman työnantajasi ohjeita ja määräyksiä. 
Tutustu koronavirus-ohjeisiin virastoille, valtion täydentäviin ohjeisiin ja valmiuslainsäädännön vaikutuksiin.

Suomen hallitus on todennut Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi 

Hallitus linjasi 16. maaliskuuta 2020 lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13. huhtikuuta 2020 asti. Hallitus on todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa, että maassa vallitsee koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot.

Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. Toimivaltaiset viranomaiset antavat tarkempia ohjeita vastuidensa mukaisesti. Hallitus antaa valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle tiistaina 17. maaliskuuta 2020. Päivitämme ohjeistusta sen jälkeen.

Siirry suoraan kohtaan: 
Mistä löydän uusimman tiedon?
Yhteistoimintaneuvottelut ja lomautus
Miten turvaan toimeentuloni?
Matkustaminen työtehtävissä
Ohjeet ja käytännöt työpaikoilla
Etätyön tekeminen, työvälineet ja hätätyö
Vapaa-ajalla matkustaminen, lomat, vapaat ja vakuutukset
Liiton tapahtumat ja koulutukset
Kansainvälinen ammattiyhdistystoiminta

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla  

Miten voin ehkäistä koronavirustartunnan, miten suojaudun ja mitä teen, jos epäilen tartuntaa?

Työterveyslaitos ohjeistaa, että yskiessä yski nenäliinaan tai hihaasi. Laita nenäliina sekajätteisiin.

Koronavirukseen sairastuneiden oireita ovat olleet kuume, yskä ja hengenahdistus. Virustartunnan nopea tunnistaminen on tärkeää, jotta voidaan estää viruksen leviämistä.

Jos epäilet, että olet ollut tekemisissä mahdollisesti virusinfektioon sairastuneen henkilön kanssa sekä saat kuumetta ja hengitystieoireita 14 vuorokauden kuluessa tapaamisesta, ota voinnin pahentuessa ensisijaisesti puhelimitse yhteyttä omaan terveyskeskukseen tai terveydenhuollon päivystykseen. Sieltä saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen. Lue lisää. Mahdollisista suojavarusteista voit lukea lisää täältä.

Mistä löydän uusimman tiedon koronavirustilanteesta?

STM ja THL ohjeistavat viranomaisina, kuten myös Työterveyslaitos. Seuraa heidän sivujaan.

Valtakunnallinen puhelinneuvonta tarjoaa yleistä tietoa koronaviruksesta numerossa 0295 535 535. Puhelinneuvonta on auki arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15. Puhelinneuvonnasta ei saa terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa. 

Yhteistoimintaneuvottelut ja lomautus 

Keskusjärjestöjen ilmoittamat toimenpiteet yrityksille vaativat lakimuutoksen. Näin ollen lyhyt yt-neuvottelu ja lomautusilmoitusaika eivät ole vielä voimassa laintasoisesti. Osaan Pron työehtosopimuksista on jo toteutettu määräaikaisia sopimusmuutoksia, joilla on muutettu yhteistoimintaneuvotteluiden käymisaikaa  ja lomautusilmoitusaikaa. Tarkista oman sopimusalasi tilanne sopimusalavastaavalta tai työsuhdepäivystyksen kautta. Tieto muutoksista on lähetetty sähköpostitse sopimusalakohtaisesti.

Alla olevista ohjeista käy ilmi, miten neuvottelut ja lomautukset toteutetaan, mikäli muutoksia ei työehtosopimukseen ole tehty. Tarkista oma tessisi, sillä osassa Pron sopimuksia on jo nyt olemassa mahdollisuus sopia neuvotteluiden pituudesta ja lomautusilmoitusajasta toisin.

Videolla Pron lakimies Totti Brunila vastaa jäsenten kysymyksiin 25. maaliskuuta.

Yrityksessäni työskentelee alle 20 työntekijää. Pitääkö yhteistoimintaneuvotteluja käydä?

Yhteistoimintaneuvotteluita ei pidä tällöin käydä ennen lomauttamista. Työnantajan tulee tällöin antaa työntekijöille ennakkoselvitys lomautuksen perusteista ja lomautuksen arvioidusta kestosta. Työnantajan tulee siis kertoa, miksi lomautuksiin on ryhdyttävä, millainen yhtiön tilanne on ja miksi lomauttaminen on ainoa vaihtoehto tässä vaiheessa. Työnantaja voi tämän ennakkoselvityksen jälkeen antaa työntekijöille suoraan lomautusilmoituksen.

Yrityksessä työskentelee yli 20 työntekijää. Pitääkö yhteistoimintaneuvottelut käydä?

Työnantajan on käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut ennen lomautuksia, ja ilmoitettava niiden aloittamisesta viisi päivää ennen neuvotteluiden alkamista. Ilmoituksessa on kerrottava perusteet lomautuksille, alustava arvio lomautusten kestosta, selvitys siitä, millä perusteilla lomautukset kohdistuvat työntekijöihin ja arvio siitä ajasta, kuinka nopeasti neuvotteluiden jälkeen lomautukset pannaan täytäntöön.

Miten pitkään neuvotellaan?

Jos lomautukset koskevat alle 10 työntekijää, neuvotteluaika on 14 kalenteripäivää.

Jos yhteistoimintaneuvotteluissa keskustellaan pelkästään lomautuksista ja niiden arvioidaan kestävän enintään 90 päivää, neuvotteluaika on 14 kalenteripäivää (vaikka lomautukset koskisivatkin yli kymmentä työntekijää).

Jos neuvotteluiden arvioidaan kestävän yli 90 päivää, neuvotteluaika on kuusi viikkoa.

Luottamusmiehellä on mahdollisuus sopia neuvotteluajasta toisin, eli myös 14 päivää lyhyemmästä neuvotteluajasta on mahdollista sopia. 

Miten pitkä on lomautusilmoitusaika?

Työehtosopimuksissa on määräyksiä lomautusilmoitusajoista ja niistä sopimisesta. Lomautusilmoitusaika tarkoittaa sitä aikaa, jonka jälkeen lomautus alkaa. Normaalisti lomautusilmoitusaika on 14 päivää, ja jos työsuhde on jatkunut yli vuoden, lomautusilmoitusaika on yksi kuukausi. Tarkista tämä aika työehtosopimuksestasi, sillä jossain Pron tesseissä on sovittu mahdollisuudesta sopia paikallisesti lyhyemmästä lomautusajasta.

Kun työnantaja lomauttaa työntekijän, sen on annettava työntekijälle erillinen lomautusilmoitus, jossa kerrotaan lomautuksen alkamispäivä, lomautuksen peruste ja onko lomautus määräaikainen vai toistaiseksi voimassa oleva. Myös arvio lomautuksen päättymispäivästä.

Koska lomautus päättyy?

Määräaikainen lomautus päättyy normaalisti sinä päivänä kuin se on sovittu. Työntekijän on tällöin palattava töihin, vaikkei työnantaja erikseen ilmoittaisi lomautuksen päättymisestä. Mikäli määräajan kuluessa työnantajalle tulee tarjolle työtä, on sitä tarjottava lomautetulle työntekijälle. Tällöin lomautuksen päättymisestä on sovittava yhdessä.

Toistaiseksi voimassa oleva lomautus jatkuu, kunnes työnantaja tarjoaa työntekijälle työtä. Tällöin työnantajan on ilmoitettava viimeistään seitsemän päivää ennen työn alkamista työntekijälle lomautuksen päättymisestä. Työnantaja ja työntekijä voivat kuitenkin sopia lomautuksen päättämisestä myös lyhyemmällä varoitusajalla.

Voinko irtisanoutua/päättää työsuhteeni lomautuksen aikana?

Lomautuksen aikana työntekijällä on oikeus irtisanoa työsopimuksensa päättymään välittömästi, ilman irtisanomisaikaa. Mikäli lomautus on jatkunut keskeytyksettä yli 200 päivää, ja työntekijä irtisanoo työsopimuksensa, on työnantajan maksettava työntekijälle irtisanomisajanpalkka niin kuin työnantaja olisi irtisanonut työntekijän.

Miten sairauslomani vaikuttaa lomautukseen?

Mikäli työntekijä on jäänyt sairauslomalle ennen lomautusilmoituksen antamista, jatkuu sairausloma normaalisti lomautuksen alettua. Kun sairausloma päättyy, alkaa lomautus.

Mikäli sairausloma alkaa lomautusilmoituksen antamisen jälkeen, työnantaja maksaa sairausloma-ajan palkkaa, kunnes lomautus alkaa ja sitten työntekijä siirtyy lomautetuksi.

Työntekijä, jolla on sovittu leikkaus, joka alkaa lomautuksen alettua, ja josta on jo kertonut työnantajalle, ei vaikuta asiaan. Jos lomautus alkaa ennen sairauslomaa, on lomautus voimassa.

Miten lomautus vaikuttaa vuosilomaani?

Vuosiloma, joka alkaa ennen lomautusta, jatkuu normaalisti ja sen loputtua työntekijä siirtyy lomautukselle. Mikäli sinulle on sovittu vuosiloma, joka nyt jäisi lomautuksen takia pitämättä, ei pääsäännön mukaan vuosiloma toteudu. Voit kuitenkin sopia työnantajan kanssa, että pidät vuosiloman lomautuksen aikana, jolloin sinulle maksetaan vuosiloman ajalta normaali vuosilomapalkka. Muista ilmoittaa työttömyyskassalle vuosilomastasi ja siitä maksetusta palkasta.

Lomautuksen aikana vuosilomaa kertyy lomautuksen alettua 30 työpäivän ajan, eli kuusi viikkoa. Jos lomautus kestää tätä pidempään, ei vuosilomaa tältä ajalta enää kerry. Mikäli työnantaja lomauttaa vain osittain – esimerkiksi lomautus on kolme päivää viikossa, tai 50 prosentin työaika, kertyy vuosilomaa osa-lomautuksen ajalta yhteensä kuuden kuukauden ajan.

Minut lomautetaan, kuinka toimin?

Lue Työttömyyskassa Pron ohjeet, kuinka toimia lomautustilanteessa.

Voiko työnantaja lomauttaa vakituiset ja määräaikaiset työntekijät, jos yksiköitä suljetaan?

Kyllä, mikäli työsopimuslain edellytykset täyttyvät. Keskusjärjestöjen sopimien muutostoimenpiteiden ja poikkeuslain nojalla voimaan saatettujen säädösten perusteella kaikki työntekijät, myös määräaikaiset, voitaisiin lomauttaa viiden päivän yt-neuvotteluiden jälkeen.

Voiko työnantaja päättää palvelussuhteen, jos työntekijä ei karanteenin takia pääse töihin?

Työnantajalla ei ole oikeutta päättää työntekijän työsuhdetta sen vuoksi, että työntekijä ei pääse viranomaisen määräämän karanteenin vuoksi töihin.

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla  

Miten turvaan toimeentuloni?

Kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri määräsi minut karanteeniin. Miten turvaan toimeentuloni?

Jos sairastut itse tai hoidat sairastunutta lasta, tavanomaiset lakiin ja TESsiin pohjautuvat palkka- ja sairauspäivärahaetuudet ovat käytettävissä. Mahdollisen karanteenin ja eristyksen ajalta Kelan tartuntatautipäiväraha korvaa täyden ansiomenetyksen. Alle 16-vuotiaan lapsen huoltaja on myös oikeutettu tartuntatautipäivärahaan, jos lapsi on määrätty karanteeniin.  Lue lisää.

Entä jos oma puoliso/lapsi/iäkäs vanhempi sairastuu ja tilanne vaatii sen, että jään pois töistä, mitä voin tehdä ja miten turvaan toimeentuloni?

Poissaolo-oikeus on pakottavista perhesyistä. Pienemmän sairaan lapsen hoitamiseksi voit käyttää oman työehtosopimuksen mukaisesti tilapäistä hoitovapaata palkallisena joitakin päiviä.

Työnantajan kanssa kannattaa neuvotella mahdollisuuksista tehdä etätöitä, tai käyttää liukumasaldoa tai vuosilomapäiviä.

Mikäli sinut tai lapsesi määrätään lähikontaktin perusteella karanteeniin kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntatautilääkärin taholta, olet oikeutettu täyden ansiomenetyksen korvaukseen tartuntatautipäivärahana.  

Maksaako työnantaja palkkaa, jos päiväkodit ja koulut suljetaan varotoimenpiteenä ja työntekijä joutuu jäämään kotiin hoitamaan lasta? 

Kouluissa on 18.3. alkaen siirrytty laajalti etäopetukseen. Vain esiopetus, perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien oppilaat ja perusopetuslain erityisen tuen piirissä olevat oppilaat saavat  tarvittaessa lähiopetusta. Opetusministeri vetoaa huoltajiin, että mahdollisimman monet jäisivät kotiin mahdollistaakseen lasten etäopinnot kotona. 

 

Päiväkodit ovat auki. Jos koulu siltä osin, kuin niissä opetusta annetaan, tai päiväkoti joudutaan sulkemaan, koska siellä olevat (alle 16-vuotiaat) lapset joutuvat joko eristyksiin tautiin sairastuttuaan tai karanteeniin tautiin altistuttuaan, niin Kela maksaa huoltajalle ansionmenetyksen suuruista tartuntatautipäivärahaa

TSL 2:12 mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos hän on ollut sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä voimatta kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, ellei toisin sovita. Jos työntekijä on estynyt tekemästä työtään työpaikkaa kohdanneen tulipalon, poikkeuksellisen luonnontapahtuman tai muun sen kaltaisen hänestä tai työnantajasta riippumattoman syyn vuoksi, työntekijällä on oikeus saada palkkansa esteen ajalta, enintään kuitenkin 14 päivältä. 

Vastausta kysymykseen siitä, onko koronavirus-/pandemia rinnastettavissa työsopimuslain tarkoittamaan ”poikkeukselliseen luonnontapahtumaan tai muuhun sen kaltaiseen työpaikkaa kohdanneeseen ja työnteon estymiseen johtaneeseen syyhyn” ei ole oikeuskäytäntöä eikä oikeuskirjallisuutta. Pidämme kuitenkin tämän hetkisen laintulkinnan perusteella epätodennäköisenä, että työntekijällä olisi koronapandemian kaltaisissa olosuhteissa oikeutta saada työnantajalta palkkansa työnteon esteen ajalta, jos työntekijä joutuu jäämään kotiin hoitamaan lasta.

Yllä olevan perusteella katsomme, että jos etätyöstä sopiminen ei ole mahdollista, ei työnantajalla ole palkanmaksuvelvollisuutta, jos työntekijä joutuu jäämään kotiin hoitamaan lasta.

Päiväkoti kieltää tuomasta sairasta lasta hoitoon. Työnantaja maksaa palkkaa kolme päivää tilapäisen hoitovapaan perusteella, mutta entä sen jälkeen?  

Useimmissa toimihenkilötyöehtosopimuksissa on sovittu lyhyt tilapäinen poissaolo, joka oikeuttaa palkalliseen poissaoloon. Tämän poissaolon pituus määräytyy olosuhteiden mukaan (lapsen ikä ja mahdollisuus hoidon järjestelyihin). Poissaolon kestosta tuleekin keskustella työnantajan kanssa. 
 

Jos työehtosopimuksessa ei ole määräystä palkallisesta poissaolo-oikeudesta, niin oikeus olla poissa lapsen tilapäiseksi hoitamiseksi perustuu työsopimuslain säännöksen tilapäisestä hoitovapaasta. 

Jos lapsen sairaus pitkittyy, pyri sopimaan poissaolo-oikeudesta ja palkallisten vapaiden käytöstä, kuten ylityö- tai liukumavapaiden pitämisestä tai vuosilomasta. Tilannetta voidaan yrittää ratkaista myös muulla tavoin, kuten turvautumalla työnantajan järjestämään lastenhoitoapuun.

Jos joudun viranomaisen määräämään karanteeniin ulkomailla työ- tai vapaa-ajanmatkalla, maksaako Kela päivärahaa? 

Päivärahaa voidaan maksaa EU-alueella eristetylle tai karanteenin määrätylle henkilölle. Karanteenista tai eristyksestä tarvitaan todistus lääkäriltä, jolla on oikeus määrätä näitä rajoituksia kyseisessä maassa. 

Päiväraha korvaa ansionmenetyksen, joten sitä voidaan maksaa vain niiltä päiviltä, jolloin henkilö ei ole voinut työskennellä karanteenin tai eristyksen takia. Päivärahaa ei siis makseta esimerkiksi loman ajalta tai tehtävissä, joissa voidaan tehdä etätyötä. Ansionmenetyksestä tarvitaan työnantajan selvitys. Katso ohjeistus Kelan sivuilta.

Olen ollut lomalla ulkomailla ja edessä on karanteeni. Kuka maksaa minulle palkan karanteenin ajalta?

Työnantaja voi määrätä työntekijän karanteeniin ulkomaanmatkan jälkeen. Työnantaja ei voi kuitenkaan keskeyttää työntekijän palkanmaksua.  

Työsopimuslain mukaan työnantaja on velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, jos työntekijä voisi tehdä töitä, tai tulla töihin, mutta työnantajan määräyksestä ei töihin voi tulla. Jos työnantaja määrää työntekijän vuosilomansa jälkeen karanteeniin, tulee työntekijälle maksaa palkkaa normaalisti – riippumatta siitä, onko työntekijällä mahdollisuus suorittaa etätyötä. Jos työnantaja vaatii tekemään etätyötä, on työntekijälle luotava työntekijälle edellytykset esim. kannettava tietokone, internet-yhteydet ja muut tarvittavat puitteet. 

Jos karanteenin määrää viranomainen – tällöin viranomainen maksaa sinulle tartuntatautipäivärahaa. Katso ohjeistus Kelan sivuilta.

Olin viikonloppumatkalla ulkomailla. Työnantaja määräsi minut karanteeniin ja ehdotti, että käytän ko. ajalle pankkivapaata, vuosilomapäiviä tms. Teinkö väärin kuin suostuin, vai olisinko voinut toimia toisin?

Työnantajan ehdotukseen ei tarvitse automaattisesti suostua. Ainakin etätyön mahdollisuus kannattaa ensin selvittää.

Koronavirus on aiheuttanut poikkeustilan. Valtioneuvoston päätöksen 19.3.2020 mukaan ulkomaille ei tule matkustaa. Suomen rajat on suljettu. THL:n suosituksen mukaan ulkomailta saapuessa kuuluu sopia 14 vuorokauden poissaolosta työ-, opiskelu- ja päivähoitopaikan kanssa.

Liikkumista voidaan poikkeusoloissa rajoittaa. Valmiuslain 118 §:n mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan tilapäisesti, enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, kieltää oikeus oleskella ja liikkua tietyllä paikkakunnalla tai alueella tai rajoittaa niitä, jos se on välttämätöntä ihmisten henkeä tai terveyttä uhkaavan vakavan vaaran torjumiseksi. Hallitus on 25.3.2020 antanut liikkumisrajoituksia koskevan valmiuslain 118 §:n käyttöönottoasetuksen eduskunnan käsiteltäväksi. Liikkumista Uudenmaan maakuntaan ja sieltä pois rajoitetaan 27.3. alkaen kolmen viikon ajan 19.4.2020 saakka. 

Suomen hallitus on ryhtynyt välttämättömiin toimenpiteisiin hidastaakseen viruksen leviämistä maassa. Matkustamista on syytä välttää. Työnantaja ei yleensä voi määrätä työntekijän jäämään kotiin lomamatkan takia ja jättää palkan maksamatta. Nyt on poikkeustila. Työnantaja on voinut määrätä sinut jäämään lomamatkan jälkeen kotiin. Työnantajalla ei näissä olosuhteissa ole työsopimuslain 2 luvun 12 §:stä johtuvaa palkanmaksuvelvollisuutta määrätessään sinut vapaa-ajalla tehdyn matkan jälkeen jäämään kotiin.

Työnantajan määräämän karanteenin aikana et voi tehdä töitä työpaikalla. Ennen työnantajan päätöstä keskeyttää palkanmaksu, on hänen kuulunut selvittää etätyön edellytykset ja sopimalla löytää ratkaisu tilanteeseen. Mikäli etätyön tekeminen voidaan järjestää, ei työntekijän ole mielestämme pakko suostua ehdotukseen pankkivapaan, vuosilomapäivien ym. käyttämiseen saadakseen täyden palkan. Jos ei etätyön tekeminen ole ollut mahdollista, mitään vahinkoa ei ole syntynyt, kun olet suostunut työnantajan ehdotukseen.

Tuleeko työnantajan maksaa jo suunnitelluista vuoroista työaikakorvaukset (esim. ilta-, lauantai- ja yölisät), vaikka ne jäävät toteutumatta epidemian vuoksi?

Kysymyksessä ei ole määritelty sillä tarkkuudella tilannetta, että voitaisiin ottaa itse palkanmaksuvelvollisuuteen kantaa. Voidaan kuitenkin todeta, että mikäli palkanmaksuvelvollisuus olisi, työnantajan ei tarvitse maksaa työaikakorvauksia kyseiseltä ajalta, koska työntekijän oikeus tällaisiin palkanlisiin perustuu todelliseen työntekoon. Kiinteät lisät, jotka ovat työskentelyolosuhteista riippumattomia ja liittyvät yleensä työntekijän asemaan tai ammattipätevyyteen, maksetaan. Työehtosopimuksista voi kuitenkin seurata poikkeuksia edellä mainittuun, joten epäselvissä tilanteissa ole yhteydessä alueesi sopimusala-asiamieheen.

Asuntolainan maksaminen

Esimerkiksi Nordea tarjoaa palkankeskeytysluottoa jäsenille siinä tilanteessa, jos palkkaa ei tule. Hinta on 3kk euribor + 4,00 %. Lomautustilanteessa on mahdollista neuvotella nykyisille Nordean pankkivastuille lyhennysvapaata. Lue lisää.

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla  

Matkustaminen työtehtävissä

Kuinka toimin tilanteessa, jossa työtehtävät vaativat matkustusta?

Työpaikkakohtaisista pelisäännöistä päättää aina työpaikan ylin johto yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa.

Oman matkatyön kiireellisyys ja välttämättömyys arvioidaan työpaikan johdon määrittelemien pelisääntöjen puitteissa oman esimiehen kanssa tapauskohtaisesti. Mahdollisuuksia hoitaa tehtävä videopuhelulla tai verkossa tulee arvioida.

THL:nTTL:n ja ulkoministeriön tiedotteita tulee seurata säännöllisesti, tilanteet saattavat nyt muuttua nopeastikin suuntaan taikka toiseen. Ulkoministeriön mukaan ulkomaille ei pitäisi matkustaa 17. maaliskuuta alkaen.

Miten toimin, jos sairastun työmatkalla Suomen rajojen ulkopuolella?

Sairastuessa on noudatettava paikallisen viranomaisen ohjeita ja määräyksiä. Paikallinen hoitokontakti tulee aloittaa aina ensiksi puhelimitse, tarvittaessa hotellin tai vierailun isännän avustuksella.

Neuvoja voi kysellä myös omasta työterveyshuollosta tai matkavakuutusyhtiöstä.

Kannattaa sopia säännöllinen yhteydenpito Suomeen läheisten tai työpaikan kanssa, ettei kävisi niin, että vointi huononisi yksin hotellihuoneessa sairastaessa.  

Miksi eri työnantajat antavat erilaisia ohjeita esimerkiksi ulkomaanmatkan jälkeiseen karanteeniin?

Työnantajien vastaukset voivat olla erilaisia koska tilanne on kaikille uusi eikä aikaisempaa kokemusta vastaavasta tilanteesta ole. Myös työpaikat ja tehtävät ovat erilaisia ja vallitsevan tilanteen vaikutukset ilmenevät myös eri tavoin.

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla  

Ohjeet ja käytännöt työpaikalla

Miten toimin, jos epäilen tartuntaa?

Jos sinulla on kuumetta, yskää, ylähengitystieoireita ja hengenahdistusta, niin ilmoita työnantajalle mahdollisesta korona-epäilystä viipymättä työnantajalle. Noudata sitä käytäntöä, mikä työpaikalla on sairauspoissaolojen ilmoituksesta sovittu. Näin kannattaa toimia, vaikka et olisi matkaillut epidemia-alueella ulkomailla tai tavannut virukselle altistuneita henkilöitä.

Elinkeinoelämän keskusliitto on suositellut, että kaikilla työpaikoilla otetaan käyttöön ”työntekijän oma ilmoitus esimiehelle” -käytäntö epidemian aikana. Terveydenhuoltoviranomaisten ohjeet ovat, että lieväoireinen korona sairastetaan kotona.

Jos oireet pitkittyvät yli oma ilmoitus -ajan tai sellaisesta ei ole työpaikalla suosituksista huolimatta sovittu, niin ota puhelimitse tai chatilla yhteyttä omaan työterveyshuoltoon tai jos laajaa työterveyshuoltoa ei ole, niin julkiseen terveydenhuoltoon sairaslomatodistuksen saamiseksi. Ole kotona niin kauan, kun sinulla on oireita.

Miten asiaa kannattaa käsitellä työpaikalla?

Mahdolliset ohjeistukset ja toimenpiteet koskien koronavirusta tulee käsitellä työsuojelun yhteistoiminnassa.

Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja työntekijöiden välistä yhteistyötä, joka tähtää siihen, että työpaikalla on terveellistä ja turvallista tehdä työtä. Työsuojelun yhteistoiminnassa käsiteltäviä asioita:

 • työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat ja haitat
 • toimenpiteet ja suunnitelmat vaarojen ja haittojen ehkäisemiseksi

Työsuojelun yhteistoimintaa toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työnantajan on järjestettävä työntekijöilleen työterveyshuolto työstä johtuvien terveysvaarojen ehkäisemiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto koskee kaikkia työsuhteen luonteesta riippumatta.

Työpaikan yhteistoiminnassa olisi hyvä miettiä seuraavia mahdollisia toimenpiteitä:

 • Etätyö (vakuutukset ja etätyön käytännön järjestelyt)
 • Epidemia-alueelta töihin paluussa yrityskohtainen karanteeni, esim. ei palata suoraan töihin, vaan ensin ollaan 14 vuorokauden ajan etätyössä.
 • Työmatkojen rajoittaminen
 • Kokouksiin/seminaareihin osallistumiskäytäntöjen päivittäminen, esim. kokouksiin osallistuminen etäyhteyksillä
 • Vierailijakäytännöt yrityksissä
 • Oma ilmoitus -menettely
 • Karanteeniohjeet ulkomailla
 • Vapaa-ajan matkat ja miten niistä ilmoitetaan työnantajalle.
 • Turvallisuusohjeiden päivitys poikkeustilanteissa (mm. laiterikot, käytönvalvonnan henkilöstön sekä muut lakisääteiset tarkastukset/valvonnat). Katso myös Tukesin tiedote prosessilaitoksille.

Sovittava, kuka tiedottaa henkilöstöä ohjeesta, sekä ohjeistaa esimiehiä poikkeustapauksissa.

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla  

Etätyön tekeminen, työvälineet ja hätätyö

Uusimaa eristetään valmiuslain 118 §:n perusteella 27.3.2020 alkaen muusta Suomesta. Työpaikkani on Uudellamaalla ja asun maakunnan ulkopuolella, pääsenkö edelleen kulkemaan töihin, ellei etätyö onnistu?

Kaikenlaista matkustamista on koronaviruspandemian johdosta syytä välttää, joten on suositeltavaa yrittää sopia työnantajan kanssa etätöistä. Rajan ylittäminen on kuitenkin sallittu työnteon tai luottamustoimen hoitamisen vuoksi.

Pitääkö minun kantaa tietokonetta mukanani joka päivä töiden ulkopuolella mahdollisen karanteenin takia?

Yrityksessä on sovittava pelisäännöt ja käytännöt esimerkiksi siihen, miten kannettava tietokone toimitetaan kotiin ja kuka korvaa, jos mahdolliset työntekovälineet vaurioituvat.

Minulla ei ole kannettavaa tietokonetta tai tarvittavia yhteyksiä etätyön tekemiseen?

Yrityksessä on sovittava pelisäännöt ja käytännöt esimerkiksi siihen, miten tarvittaessa kannettava tietokone toimitetaan kotiin ja järjestetään tarvittavat tietoliikenneyhteydet.

Työnantajan vastuulla on tarjota työntekijällä työssä tarvittavat työvälineet. Jos työntekijän työpanos on sopimuksen mukaisesti työnantajan käytettävissä, mutta hän ei voi kuitenkaan tehdä työtä työnantajasta johtuvasta syystä, työnantaja on lähtökohtaisesti velvollinen maksamaan työntekijälle täyden palkan, ellei toisin sovita. Lue lisää TSL 2:12.

Voiko työnantaja teettää hätätyötä ja miten paljon?

Hätätyötä voi teettää niille ryhmille, jotka kuuluvat yhteiskunnan kannalta keskeisiin työtehtäviin (mm. terveydenhuolto, poliisi, rajavartio, vesi- ja energiahuolto, pankkitoimihenkilöt).

Saako työnantaja muuttaa työvuorolistoja ja työvuoroja, jos kyse ei ole hätätyöstä?

Työaikalain ja työehtosopimusten perusteella määräytyy, missä tilanteessa työnantaja voi muuttaa työvuorolistoja ja työvuoroja. Työaikalain mukaan työvuoroluetteloa saa muuttaa vain, jos työntekijä siihen suostuu, tai siihen on töiden järjestelyihin liittyvä painava syy. Esimerkiksi tilanne, jossa suuri osa henkilöstöstä joutuu karanteeniin koronaviruksen takia, voi oikeuttaa työnantajan muuttamaan työvuorolistoja ja työvuoroja yksipuolisesti. Työehtosopimuksissa on kuitenkin voitu sopia varsin laajasta oikeudesta muuttaa työvuoroluetteloa, joten tarkistathan sinuun sovellettavasta työehtosopimuksesta, mitä siellä on asiaan liittyen sovittu.

Voiko työnantaja "pimittää” vahvistettua työvuorolistaa sillä perusteella, että siihen voi tulla vielä muutoksia?

Ei voi - työvuorolista on julkaistava viimeistään 14 päivää ennen sen alkamista.  

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla  

Vapaa-ajalla matkustaminen, lomat, vapaat ja vakuutukset

Voiko työnantaja rajoittaa vapaa-ajan matkoja?

Työnantaja ei voi määrätä työntekijänsä vapaa-ajan toiminnasta.

Voiko työnantaja määrätä korona-aikana työntekijöiden vapaa-ajan aktiviteeteista tai kieltää niitä?

Ei voi.

Vaikuttaako karanteeni vuosilomien ansaitsemiseen?

Vaikuttaa. Vuosilomaa ei kerry ajalta, jolloin vapaaehtoisesti ollaan karanteenissa. Työssäolopäivien veroisina pidetään kuitenkin niitä työpäiviä tai työtunteja, jolloin työntekijä työsuhteen kestäessä on estynyt tekemästä työtä sairauden leviämisen estämiseksi annetun viranomaisen määräyksen vuoksi.

Voiko jo vahvistettua vuosilomaa siirtää toiseen ajankohtaan, jos en halua jäädä vuosilomalle?

Työntekijä ei voi siirtää vahvistettua vuosilomaansa omalla ilmoituksellaan. Ainoastaan sopimalla asiasta työnantajan kanssa voidaan jo vahvistettua vuosilomaa. 

Voiko työnantaja keskeyttää vuosilomani?

Ainoastaan sopimalla asiasta työntekijän kanssa erikseen.

Voiko työnantaja määrätä käyttämään seuraavan lomakauden lomapäiviä, jos yrityksen toiminta on supistettu, eikä kaikille työntekijöille ole töitä?

Ei voi – asiasta pitää aina erikseen sopia.  

Voiko työnantaja määrätä töihin perhevapaalta koronaviruksen takia?

Ei voi.  

Voiko työnantaja keskeyttää opintovapaani ja määrätä töihin?

Vain siinä poikkeustapauksessa, että kyseessä on niin sanottu kriittinen yhteiskunnan kannalta keskeinen työtehtävä, toisin sanoen hallituksen määräämät yhteiskunnan kannalta keskeiset työtehtävät.

Voiko työnantaja purkaa osittaista hoitovapaata koskevan sopimuksen Korona-pandemian poikkeuksellisissa poikkeusoloissa?

Työnantajan on poikkeusoloista huolimatta noudatettava perhevapaita koskevaa työsopimuslain säännöksiä.

Työnantajalla ei ole oikeutta yksipuolisesti purkaa osittaista hoitovapaata (eli työajan määräaikaista lyhentämistä lapsen hoidon vuoksi) koskevaa sopimusta. Osittaisen hoitovapaan keskeyttämisellä tarkoitetaan myös vapaan peruuttamista, ja lain mukaan muutoksesta on sovittava.

Ainoastaan työntekijälle on säädetty oikeus perustellusta syystä keskeyttää tai peruuttaa hänelle myönnetty osittainen hoitovapaa noudattamalla vähintään kuukauden ilmoitusaikaa. Muutoksesta on sovittava työnantajan ja työntekijän kesken kuukautta ennen muutosta.

Jos sopimukseen ei päästä, työntekijällä on oikeus keskeyttää hoitovapaa hyvästä syystä. Jos työntekijä haluaa uudelleen osittaiselle hoitovapaalle, hän tekee työnantajalle uuden esityksen. Koska tilanne on koronaviruksen ja valmiuslain takia poikkeuksellinen, kannattaa työntekijän joka tapauksessa keskustella työnantajan kanssa mahdollisista muutoksista työaikajärjestelyihin ja hoitovapaan keskeyttämisestä tai lyhentämisestä.

Peruutin vapaa-ajan matkani epidemia-alueeksi luokiteltuun maahan. Matkan peruuttaminen ilman lisäkustannuksia ei kuitenkaan ollut mahdollista. Korvaako työnantaja aiheutuneet kustannukset?

Ei korvaa. Työnantaja ei vastaa työntekijänsä vapaa-ajan toiminnasta. Tämän vuoksi työnantaja ei myöskään vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista. On mahdollista, että vakuutuksesi korvaa osan kustannuksistasi.

Matkan peruutusehdot riippuvat aina lipuista ja lentoyhtiöstä.  Mikäli lentoyhtiö peruuttaa matkan, hyvittävät he liput tai tarjoavat tilalle uutta matkaa myöhempänä ajankohtana.

Prolaiset ovat vakuutettu Turvan vakuutuksella

Prolaisena saat automaattisesti ja maksutta matkustaja- ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa kaikkialla maailmassa. Matkustajavakuutus kattaa mukana matkustavat alle 20-vuotiaat perheenjäsenet. Opiskelijoilla matkustajavakuutuksen voimassaoloa on työharjoitteluita ajatellen pidennetty.

Matkustajavakuutuksesta, matkustamisesta ja koronaviruksesta Turva on koonnut verkkosivuilleen tärkeimmät perustiedot, ja päivittää sivua tilanteen kehittyessä.

Turvan verkkosivuilla palvelee chat, joka on auki myös lauantaisin. Voit myös soittaa Turvan palvelunumeroon 01019 5110 (ma-pe 8-18).

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla  

Liiton tapahtumat ja koulutukset

Liiton fyysiset koulutukset ja tapahtumat on peruttu 30. kesäkuuta saakka

Pro on tehnyt päätöksen, että omassa koulutus- ja tapahtumatoiminnassa perutaan fyysisesti järjestettävät tilaisuudet 30. kesäkuuta saakka. Tilaisuudet, jotka ovat järjestettävissä sähköisesti, pidetään. Tällaisia ovat esimerkiksi webinaarit

Pro suosittaa jäsenyhdistyksiään ottamaan omassa toiminnassaan huomioon viranomaisohjeet.

Liiton henkilökunta työskentelee etänä

Liiton toiminta halutaan turvata esimerkiksi mahdollistamalla liiton henkilökunnan täysi etätyöskentely 30. huhtikuuta saakka. Pro on linjannut, että liiton järjestämät jäsenten, hallinnon tai henkilökunnan ulkomaanmatkat perutaan. Myös matkustamista kotimaassa vältetään.  

Ulkomailta palaavien työntekijöiden edellytetään työskentelevän etätöissä kaksi viikkoa.

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla  

Kansainvälinen ammattiyhdistystoiminta

EWC- ja SE-toiminta yrityksissä

Työntekijöiden osallistuminen yrityksen päätöksentekoon  tiedottamisen, kuulemisen sekä itse osallistumisen kautta  on nyt tärkeämpää kuin koskaan. Sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia pitää ennakoida ja käsitellä. Tämän vuoksi EWC:lle ja SE:lle suositellaan seuraavia toimia.

Ota yhteyttä liiton asiantuntijoihin Siirry ylös sivulla