Tasa-arvo työssä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Oikeudenmukainen kohtelu lisää motivaatiota ja sitoutumista työhön ja parantaa tätä kautta työn tulosta.

Tasa-arvoinen työilmapiiri antaa kaikille mahdollisuuden keskittyä täysipainoiseen työntekoon.

Tasa-arvo

  • Syrjimättömyyttä sukupuolen, iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella.
  • Naisten ja miesten yhtäläistä arvostusta. Sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä, tasa-arvoinen urakehitys, samat mahdollisuudet yhdistää työ ja vanhemmuus.
  • Vapautta seksuaalisesta häirinnästä ja ahdistelusta.

Eriarvoinen asema näkyy työmarkkinoilla

Työtehtävien eriytyminen sukupuolen perusteella näkyy Pron sopimusaloilla.

Naiset ja miehet työskentelevät usein eri toimialoilla ja samalla alalla työskentelevien tehtävät määräytyvät selvästi sukupuolen perusteella. Tämä puolestaan johtaa eriarvoiseen palkkaukseen.

Sukupuolten epätasa-arvoinen asema näkyy muutoinkin työelämässä: keskimäärin naisilla on miehiä heikommat mahdollisuudet kehittää osaamistaan tai edetä uralla.

Ammattiliitto Pro edistää naisten ja miesten tasa-arvoista kohtelua ja uramahdollisuuksia vaikuttamalla siihen, että perhe ja työ olisi mahdollista sovittaa sujuvammin yhteen.

Tukea tasa-arvotyöhön

Tasa-arvon edistäminen työelämässä on osa Pron edunvalvontaa.

Liitto pyrkii poistamaan miesten ja naisten välistä perusteetonta palkkaeroa muun muassa neuvottelemalla työehtosopimuksia, jotka kannustavat työnantajia ottamaan käyttöön sukupuolineutraalit palkkausjärjestelmät.

Pron jäsenten etua työpaikoilla valvoville henkilöstön edustajille liitto tarjoaa tasa-arvokoulutusta.

Henkilöstön edustajan ja työnantajan yhteistyössä laatima tasa-arvosuunnitelma ja siihen sisältyvä palkkakartoitus auttavat vähentämään sukupuolten välistä eriarvoisuutta. Kartoituksella saadaan näkyviksi mahdolliset sukupuolesta johtuvat palkkaerot.

Pron laatima opas auttaa tekemään tasa-arvosuunnitelman.  Apua voi pyytää myös liiton lähimmästä aluekeskuksesta.

Oletko Pron jäsen? Lisää tietoa tasa-arvoasioista sekä oppaan saat kirjautumalla omalla jäsennumerollasi Proplussaan. 

 

​Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi