LHBTI-ihmisten yhdenvertaisuus työpaikalla | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta määrää, että työnantajan on edistettävä sukupuolten välistä tasa-arvoa ja ennaltaehkäistävä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Myös seksuaalinen häirintä ja häirintä sukupuolen, sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää.

Yhdenvertaisuuslain mukaan kaikilla työnantajilla on velvollisuus aktiivisesti edistää yhdenvertaisuutta ja kehittää aidosti syrjimättömiä työoloja ja toimintatapoja.  

Yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa, että työpaikalla tulee säännöllisesti arvioida työpaikan yhdenvertaisuustilanne ja arvioida työpaikan tarpeet. Onko työpaikalla olosuhteita tai menettelytapoja, jotka estävät yhdenvertaisuuden toteutumista? Tässä voidaan käyttää esim. kyselyitä hyväksi. Tämän perusteella toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan.

Vähintään 30 hengen työpaikalla tehdään säännöllisesti tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Suunnitelmia valmisteltaessa ja toimenpiteistä päätettäessä tulee huomioida myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt.

Syrjintä seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin takia

Jos olet kokenut työpaikalla syrjintää, pyydä työnantajalta selvitys asiaan. Jos kyse on häirinnästä, pyydä esihenkilöä puuttumaan tilanteeseen. Työsuojeluvaltuutettu ja luottamusmies ovat tukenasi. Mikäli asia ei ratkea, voit ottaa yhteyttä liittoon, aluehallintovirastoon, tasa-arvovaltuutettuun tai yhdenvertaisuusvaltuutettuun asian selvittämiseksi.

Pro kouluttaa tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta

Pro järjestää kaksi kertaa vuodessa suunnittelukoulutuksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin liittyen: Pron Työelämän tasa-tahti – tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelukoulutus on avoin monimuotokoulutus henkilöstön edustajille ja muille työpaikan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelussa mukana oleville sekä myös työnantajan edustajille.

Tutkimuksia

Euroopan perusoikeusviraston tuoreen kyselyn mukaan yhä useammat lesbot, homot, biseksuaalit, transihmiset ja intersukupuoliset (LHBTI) henkilöt ovat avoimempia suuntautumisestaan myös Suomessa, mutta pelon, väkivallan ja syrjinnän kokemukset ovat edelleen yleisiä. Työpaikalla syrjintää kertoi kokeneensa edellisen vuoden aikana 14 prosenttia vastaajista.

Palkansaajille ja työnantajille suunnatun kyselyn mukaan työpaikan yhdenvertaisuuden arviointi, suunnittelu ja siitä tiedottaminen jäävät usein pintapuoliseksi ja palkansaajien edustajat ovat usein epätietoisia yhdenvertaisuuden toteutumisen arvioinnista ja henkilöstöä koskevista yhdenvertaisuussuunnitelmista, vaikka yhdenvertaisuuden edistämistoimia ja niiden vaikuttavuutta tulisi lain mukaan käsitellä henkilöstön tai heidän edustajiensa kanssa. Yleisimmin syrjintään liittyvät kysymykset on ratkaistu työpaikalla tai haettu neuvoa ammattiliitolta. Vain harvoin asia on edennyt poliisille, syytteeseen tai tuomioistuinkäsittelyyn tai johtanut hyvityksiin.

Linkki raporttiin: Policy Brief: Yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä palkansaajien ja työnantajien näkökulmasta

Lisätietoa