Jäsenmaksun periminen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Jäsenmaksua peritään 1,25 prosenttia kaikesta veronalaisesta palkkatulosta, joista maksetaan eläke- ja sosiaaliturvamaksut. Ennakkoveron alaista palkkatuloa ovat myös luontoisedut, lomarahat ja lomakorvaukset sekä irtisanomisajan palkat. Maksu on enintään 49 euroa kuukaudessa. Liikaa maksettua jäsenmaksua ei palauteta.

 

Jäsenmaksu peritään myös liiton hoitaman työsuhderiidan tuloksena maksetuista saatavista tai korvauksista. 

Jäsenmaksua ei makseta

• kertaluontoisista palvelu- ja juhlavuosipalkkioista

• aloite- ja keksintöpalkkioista

• syntymäpäivälahjoista

• erorahasta

• muista korvauksista, joita ei katsota palkkatuloksi

• muista Kelan maksamista etuuksista tai tuista

• palkattomalta ajalta: opiskelu, ase- tai siviilipalvelus, sairaus- tai kuntoutustuki sekä äitiys-, isyys- tai vanhempainloma ja hoitovapaa.

Jäsenmaksua ei peritä lainkaan sellaiselta kalenterikuukaudelta, jona henkilö ei saa palkkaa eikä kassan maksamaa veronalaista etuutta.

Jäsenen tulee ilmoittaa palkattomien aikojen alku- ja loppupäivämäärät Proplus-jäsenpalvelukanavan kautta jäsenpalveluun. Pron jäsenpalvelu ei tarvitse työttömyysajalta ilmoitusta, jos ansiosidonnaisen päivärahan maksaa Työttömyyskassa Pro. 

Ulkomailla työskentelevä maksaa saman 

Ulkomailla työskentelevänkin jäsenmaksu Prossa on 1,25 prosenttia työstä maksettavasta palkkatulosta. Maksu on enintään 49 euroa kuukaudessa.

Töihin ulkomaille?