Työnantajaperintä | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työnantajaperintä

Työnantaja ja Pron jäsen sopivat jäsenmaksujen perinnästä kirjallisesti perintäsopimuslomakkeella

Pro ilmoittaa työnantajalle kunkin vuoden joulukuun alussa jäsenmaksun määrän kalenterivuodeksi kerrallaan. Työnantajaperinnän palvelunumero 09 1727 3390 palvelee klo 912.

Perintä, tilitys ja jäsenmaksuselvitykset

Jäsenmaksujen perintä

Työnantaja perii jäsenmaksun palkanlaskentakausittain ja tilittää sen eräpäivään mennessä Ammattiliitto Pron pankkitilille.

 • FI76 1521 3000 1039 47
 • FI58 5780 0710 0208 48
 • FI38 8000 1601 5016 05

Selvitysten aikataulu

 • Yrityskohtaisilla viitteillä tilitettyjen jäsenmaksujen jäsenkohtaiset selvitykset toimitetaan liittoon kuukausittain tai neljännesvuosittain aina selvitettävää kautta seuraavan kuukauden 15 päivään mennessä.

Selvitykseen merkitään

 • Ammattiliitto Pron tunnus 022
 • työnantajan nimi
 • työnantajan tilittäjätunnus (työnantajan y-tunnus ilman väliviivaa tai muu tilittäjätunniste)
 • jäsenen henkilötunnus ja nimi
 • ay-maksun määrä ja aika, jolta maksu on peritty.

Työsuhteen päättyessä täytetään perinnän päättymisilmoitus

 

Näin toimitat selvityksen liittoon

 

TYVI-tiedostona

 • TYVI, eli tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä, toimii selaimen kautta. Ohjelmaa tarjoavat operaattorit Aditro, Posti, CGI ja Futunio.
 • Prolla on edellä mainittujen operaattorien kanssa sopimus ay-jäsenmaksutietojen lähettämisestä sähköi-sessä muodossa TYVI-mallin mukaisesti. TYVI = tietovirrat yritysten ja viranomaisten välillä. 
 • Lisätietoa sähköisen aineiston lähettämisestä saa omalta TYVI-operaattorilta.
 • Selvitykset voi toimittaa myös Futunion ilmaisella Selvitys + -palvelulla (www.selvitysplus.fi). Palvelun käyt-täminen edellyttää rekisteröitymistä yrityksen y-tun-nuksella sekä omalla sähköpostiosoitteella, jonka jälkeen tiedot voi lähettää suojatulla yhteydellä. Rekisteröityminen on maksutonta eikä velvoita mihinkään.

 Sähköpostilla

 • Tiedoston on oltava palkkahallinnon tekemä ASCII- tai ANSI-tekstitiedosto.
 • Tiedoston sisällön on noudettava vakioitua tietuekuvausta.
 • Liitto ei ota vastaan taulukkolaskenta- tai tekstinkäsittelymuodossa lähetettyjä tiedostoja.
 • YAP-järjestelmä: Kun työnantaja ilmoittaa tiedostomuodossa myös muiden ammattiliittojen jäsenmaksuja YAP-järjestelmään, tiedostoon voi liittää Pron selvitystiedot numerolla 022. YAP välittää tiedot kaikille liitoille, myös Prolle.

Paperilistalla

 • Toimitusosoite on Ammattiliitto Pro, Työnantajaperintä, PL 183, 00581 Helsinki.

Jäsenkohtaiset viitteet

 • Jäsenkohtaisiin viitteisiin sisältyy tieto jäsenmaksua perivästä työnantajasta, jäsenestä ja palkkakaudesta, joten erillistä selvitystä ei tarvitse tehdä.
 • Jäsenkohtaiset viitteet soveltuvat 1–5 henkilön jäsen-maksuperintään. Jokaisen jäsenen jäsenmaksu maksetaan kuukausittain omalla viitteellään.

Pro lähettää tiedon ay-maksusta verottajalle

 • Toimitamme jäsentemme jäsenmaksutiedot verottajalle 31.1.2021 mennessä, jotta ne ehtivät jäsenille lähetettäviin veroehdotuksiin.
 • Verottajalle toimitettavat jäsenmaksutiedot perustuvat työnantajilta 15.1.2021 mennessä saatuihin jäsenkohtaisiin selvitystietoihin.

Ota yhteyttä työnantajaperintään

Työnantajaperintä, p. 09 1727 3390, klo 9–12
ta-perinta@proliitto.fi