Työsopimus ja työlainsäädäntö | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Voiko työsopimuksen tehdä suullisesti?

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisena. Myös lyhyitä työsuhteita ja kesätöitä koskevat työsopimukset on hyvä tehdä kirjallisesti. Työsopimus hyväksytään allekirjoituksella, joten sopimus kannattaa lukea huolella ennen allekirjoittamista.

Mitä tarkoittaa toistaiseksi voimassa oleva työsopimus?

Työsopimus voi olla kestoltaan toistaiseksi voimassaoleva, eli puhekielisesti vakinainen, tai perustellusta syystä määräaikainen.

Mitä tarkoittaa määräaikainen työsopimus?

Jos työsuhde solmitaan määräaikaiseksi, peruste määräaikaisuudelle tulee kirjata työsopimukseen.  Lisätietoja määräaikaisesta työsuhteesta.

Mitä tarkoittaa kollektiivinen sopimus?

Luottamusmiesten neuvottelemat paikalliset sopimukset ja ammattiliiton neuvottelemat työehtosopimukset ovat kollektiivisia sopimuksia.

Paikalliset sopimukset ja työehtosopimukset koskevat työpaikan kaikkia toimihenkilöitä. Työnantaja on velvollinen selvittämään työntekijälle myös niiden sisällön.

Työntekijän kannattaa keskustella itseään koskevista työehdoista myös luottamusmiehen kanssa. Hän tuntee sopimukset parhaiten.

Työsopimus taas on aina henkilökohtainen ja tehdään jokaiselle työntekijälle erikseen.

Mitä työsopimuksessa pitää mainita?

Pron jäsenille tarkoitettu Työsuhdeopas esittelee lyhyesti asiat, jotka on hyvä muistaa työsopimusta tehtäessä ja myöhemmin työelämässä. Uuden työntekijän oppaan löydät täältäProplussasta löydät myös mallin kirjallisesta työsopimuksesta, kirjaudu omalla jäsennumerollasi.

Kuka päättää työlainsäädännöstä? Ketä työlainsäädäntö koskee?

Työlainsäädännöstä päättää eduskunta. Työhön liittyvät lait valmistellaan yleensä yhteistyössä työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöjen kanssa.

Työhön liittyvät lait koskevat kaikkia palkansaajia Suomessa. Työpaikoilla lakien noudattamista valvovat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Työpaikoilla saattaa olla myös työnantajan yksipuolisesti antamia ohjeita esimerkiksi työvälineiden käytöstä.

 

Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi