Työsuhde | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työsuhde

Kun työnantaja ja työntekijä sopivat työn tekemisestä, syntyy työsuhde. Työsuhteen vähimmäisehdot perustuvat lakeihin ja työehtosopimuksiin. Lisäksi molemmilla osapuolilla, (työnantajalla ja -tekijällä) on oikeuksia ja velvollisuuksia työsuhteen aikana ja sen päättyessä. Työstä maksetaan palkkaa ja sitä tehdään työnantajan valvonnassa. 

Työsuhteen ehtoja määrittelevät yritys- tai työpaikkakohtaiset paikalliset sopimukset, alakohtainen työehtosopimus ja työlainsäädäntö.

Työlainsäädäntöön kuuluvat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyyden suojasta työelämässä, työehtosopimuslaki, vuorotteluvapaalaki, opintovapaalaki, palkkaturvalaki sekä henkilöstön osallistumisjärjestelmiä eli yhteistoimintaa yrityksissä, hallintoedustusta ja henkilöstörahastoa koskeva lainsäädäntö.

Työssä noudatetaan myös työpaikan työsääntöjä, vakiintuneita käytäntöjä ja työnantajan määräyksiä.

Lue tarkemmin erilaisten työsuhteiden erityispiirteistä

Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi