Koeaika | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Koeaika

Koeaika on työn teon aloittamisesta alkavaa erikseen sovittua määräaikaa, jonka kuluessa työnantajalla on mahdollisuus selvittää työntekijän ammattitaito sekä soveltuvuus tehtävään ja työyhteisöön. Työntekijällä taas voi selvittää, vastaavatko työ ja työolosuhteet hänen työsopimusta tehdessään niistä saamaansa käsitystä. Koeajalla sekä työntekijällä että työnantajalla voivat purkaa työsopimuksen asiallisin perustein ilman irtisanomisaikaa.

Onko työntekijällä aina koeaika? 

Työsopimuslain mukaan koeajasta on aina erikseen sovittava. Kummankin sopijaosapuolen tulee olla tietoinen sovitusta koeajasta ja sen ehdoista. Näyttövelvollisuus on sillä sopijapuolella, joka koeaikaan vetoaa.

Sopimuksen voi tehdä joko kirjallisesti tai suullisesti tai sähköisesti. Epäselvien tilanteiden välttämiseksi, koeajasta kannattaa sopia kirjallisesti työsopimuksessa. Koeaika ei voi alkaa ennen työnteon alkamista, eikä siitä voi sopia enää siinä vaiheessa, kun työnteko on jo aloitettu.

Miten pitkä koeaika on?

Koeajan pituus sovitaan. Monesti noudatetaan lakiin perustuvia enimmäisaikoja, mutta lyhyemmästäkin koeajasta voidaan sopia. Jos työnantajaa sitovassa työehtosopimuksessa on määräys koeajasta, työnantajan on työsopimuslain mukaan ilmoitettava sen soveltamisesta työsopimusta solmittaessa. 

Työsopimuslaki muuttui vuoden 2017 alussa. Koeaika piteni neljästä kuuteen kuukauteen ja työnantajalla on oikeus jatkaa koeaikaa, jos työntekijä on ollut poissa töistä työkyvyttömyyden tai perhevapaan takia.

Voiko työntekijällä olla monta koeaikaa? 

Koeaika voi olla pääsääntöisesti vain työsuhteen alussa. Jos lähes peräkkäisissä työsopimuksissa on sovittu samoista tai samantyyppisistä tehtävistä, uuden työsuhteen alkaessa ei voi olla koeaikaa.

Jos tehtävät muuttuvat olennaisesti, on mahdollista sopia koeajasta kesken työsuhteen. Tällöin koeaika ei mahdollista työsopimuksen päättämistä. Jos todetaan, että uusissa tehtävissä jatkamiselle ei ole edellytyksiä, työntekijällä on oikeus palata entisiin tehtäviinsä.

Miten koeajalla voi irtisanoa?

Koeajan kuluessa työsopimus on mahdollista purkaa koeajan perusteella. Tällöin ei noudateta irtisanomisaikoja. Työsuhde päättyy välittömästi samana päivänä, jolloin työntekijä tai työnantaja ilmoittaa käyttävänsä koeaikaehtoa työsuhteen päättymisperusteena. 

Työntekijän tai työnantajan ei tarvitse ilmoittaa työsopimuksen päättämisen yhteydessä muuta perustetta työsuhteen purkamiselle kuin koeajan olemassaolo.

Työntekijän työsopimusta ei koeaikanakaan saa purkaa epäasiallisin, syrjivin tai tasapuolista kohtelua rikkovin perustein esim. raskauden, terveydentilan aiheettoman epäilyn, mielipiteen tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella. Viimeistään työntekijän pyynnöstä työnantajan on ilmoitettava tiedossa olevat purkamisen syyt, joiden perusteella työsopimus on päätetty koeajalla.   

Työnantajan tuotannolliset ja taloudelliset syyt eivät myöskään ole koeajan tarkoitukseen nähden laillinen peruste työsopimuksen päättämiselle. 

Sallittu työsopimuksen päättämisen syy koeaikana on esimerkiksi työntekijän henkilöön tai hänen työsuoritukseensa liittyvä sellainen syy, jonka vuoksi työntekijän työsuoritus ei vastaa työnantajan sille asettamia edellytyksiä, kuten puutteet työn tuloksessa, luvattomat poissaolot tai ohjeiden ja määräysten noudattamatta jättäminen.

Vastaavasti työtekijä voi purkaa työsuhteensa asiallisin perustein, esim. hän on tyytymätön työhön, työolosuhteisiin tai työyhteisöön. Sen sijaan parempipalkkaisen tarjouksen saaminen toiselta työnantajalta ei koeajan tarkoitukseen nähden ole asiallinen peruste.

 

Voinko saada koeajalla potkut millä perusteella tahansa?

 

Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi