Työsuojeluvaalit – näin valitaan työsuojeluvaltuutettu | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työsuojeluvaalit – näin valitaan työsuojeluvaltuutettu

Työsuojeluvaaleissa toimihenkilöt valitsevat edustajansa työpaikan työsuojelun yhteistoimintaan. Työsuojeluvaalit järjestetään kahden vuoden välein ajanjaksolla 1.11.–31.12., ellei toisin ole sovittu. 

Prolainen työsuojeluvaltuutettu toimii toimihenkilöiden, asiantuntijoiden ja esimiesten edustajana työpaikan työsuojelutoiminnassa. Hän kehittää ja ylläpitää työhyvinvointia yhteistyössä työnantajan kanssa. Tältä sivulta löydät ohjeet työsuojeluvaalien järjestämiseen.

Onko työpaikalla vähintään kymmenen työntekijää?

Työntekijät valitsevat  keskuudestaan työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua, kun työpaikalla on vähintään kymmenen työntekijää. Nämä voidaan valita pienemmilläkin työpaikoilla. Toimihenkilöillä on aina oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu.

Onko työpaikalla vähintään kaksikymmentä työntekijää?

Silloin perustetaan työsuojelutoimikunta. Työsuojeluvaltuutetut ovat automaattisesti työsuojelutoimikunnan jäseniä. Työsuojeluvaalilla valitaan myös muut työntekijöiden edustajat työsuojelutoimikuntaan.

Jos työpaikalla on paikallisesti sovittu työsuojeluasiamiehistä, myös nämä valitaan työsuojeluvaalissa. Tässä tapauksessa ohjeet kriteereistä löytyvät alan työehtosopimuksesta.

Työnantaja valitsee omat edustajansa

Työnantaja nimeää työsuojelutoimintaan omat edustajansa, kuten työsuojelupäällikön ja työsuojelutoimikunnan työnantajaa edustavat jäsenet, heitä ei siis valita vaaleilla.

Työntekijät järjestävät vaalin 

Työntekijät järjestävät vaalin, jolla työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutetut valitaan.

Työsuojeluvaaleista on säädetty laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Eri toimialoille on sovittu omia vaalikäytäntöjä ja niitä tulee noudattaa, jotta vaali on varmasti lainvoimainen. Toimialakohtaisia ohjeita vaalien järjestämiseen löydät esimerkiksi Työturvallisuuskeskuksen verkkopalvelusta.

Kaikki työntekijät voivat äänestää ja asettua ehdolle

Kaikilla työpaikan työntekijöillä on oltava mahdollisuus osallistua vaaliin eli asettua ehdokkaaksi ja äänestää. Jos työpaikalla valitaan oma toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu, tähän vaaliin osallistuvat vain kaikki toimihenkilöt. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle, eikä työnantaja saa vaikeuttaa vaalin järjestämistä.

Vaaliajasta ja -paikasta sovitaan työnantajan kanssa

Järjestäjät sopivat vaalin ajasta ja paikasta työnantajan kanssa. Vaalin ajankohta on 1.11.–31.12. uuden toimikauden alkamista edeltävänä vuonna.

Toiminta-alueet ja työsuojeluorganisaation edustus kuntoon neuvotteluilla

Ennen vaaleja työsuojelupäällikkö kutsuu henkilöstöryhmien edustajat neuvotteluun. Neuvottelussa sovitaan ja todetaan toiminta-alue, työsuojeluorganisaation laajuus, työsuojelutoimikunnan jäsenmäärä, eri osapuolten edustus ja henkilöstön jakautuminen eri ryhmiin.

Vaali- tai työsuojelutoimikunta tekee käytännön järjestelyt

Vaalien käytännön järjestelyn tekee nykyinen työsuojelutoimikunta tai henkilöstön edustajista muodostettu vaalitoimikunta, jossa on vähintään kolme jäsentä. Työnantajan on annettava työntekijöiden käyttöön vaalien järjestämiseksi tarvittava tila.

Työnantajalta lista työntekijöistä

Työnantajan on annettava vaalien järjestämistä varten työntekijöiden käyttöön lista työpaikan työntekijöistä sekä tarvittaessa lista toimihenkilöistä.

Asetu ehdolle vaaleissa

Ehdokasasettelu tehdään ennen vaaleja työsuojeluvaltuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojelutoimikunnan jäsenen tehtävään (mikäli työsuojelutoimikunta perustetaan). Kaikki vaalissa äänioikeutetut saavat asettaa ehdokkaita. Ehdokkaiden nimet toimitetaan vaalitoimikunnalle kirjallisesti sovittuun määräaikaan mennessä, joka on viimeistään seitsemän päivää ennen vaaleja.

Jos tehtävään on sama määrä ehdokkaita kuin valittavia, ehdokkaat todetaan valituiksi. Mikäli tehtävään on useampi kuin yksi ehdokas, järjestetään vaali.  

Ilmoita vaaleista ajoissa

Vaaleista on ilmoitettava vähintään 14 vuorokautta ennen vaaleja kaikki vaalikelpoiset työntekijät tavoittavalla tiedonannolla.

Äänestä vaalipäivänä

Vaali suoritetaan äänestyssalaisuuden säilyttämiseksi suljettuna lippuäänestyksenä. 

Vaalissa voi äänestää muitakin kuin ehdokkaita. Varmista kuitenkin etukäteen ehdokkaan suostumus työsuojelutehtävään.

Työsuojeluvaltuutetuksi valitaan eniten työsuojeluvaltuutetun vaalissa ääniä saanut. Varavaltuutetuksi tulevat varavaltuutettujen vaalissa kaksi eniten ääniä saanutta. Työsuojelutoimikunnan jäsenten vaalissa toimitaan samoin. Jos äänet menevät tasan, työsuojeluvaltuutettu valitaan arpomalla eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden kesken.

Valinnat voidaan tehdä myös sopuvaalina esimerkiksi vaalikokouksessa, jos äänioikeutetut ovat samaa mieltä menettelystä ja valittavista henkilöistä. Myös vaalikokouksesta on ilmoitettava henkilöstölle 14 vuorokautta aikaisemmin.

Vaalitoimikunta pitää pöytäkirjaa sekä sopuvaalista että äänestyksestä. Pöytäkirja laitetaan työpaikalle nähtäväksi ja siitä toimitetaan kopio työnantajalle.

Ilmoita valinnasta vaalien jälkeen

Tiedota valinnastasi työpaikkasi työntekijöille, joita edustat. Ilmoita valinnastasi myös Ammattiliitto Prohon ja työnantajalle alta löytyvällä lomakkeella. Työnantajan pitää ilmoittaa työsuojeluyhteistoimintaan osallistuvat henkilöt yhteystietoineen Työturvallisuuskeskukseen, joka ylläpitää lakisääteistä työsuojeluhenkilörekisteriä. 

Jos sinulla on kysyttävää työsuojeluvaaleista tai työsuojeluvaltuutetun tehtävästä, me vastaamme mielellämme. Voit ottaa yhteyttä virkaehto- tai työsuhdeneuvontaan tai aluetoimistojen asiamiehiin.

Vaalimateriaali

Työsuojeluvaltuutetun ilmoitus  

Ohjeet
Työsuojeluvaalio
hjeet Proplussassa (kirjaudu omalla jäsennumerolla)
Työturvallisuuskeskuksen vaaliohjeet

Markkinointi 
Työsuojeluvaalit-powerpoint (pdf)
Mainos työsuojeluvaaleista (pdf) 
 

​Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi