Työsuojeluvaltuutettu kehittää työturvallisuutta | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on valvoa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin toteutumista työpaikalla. Hän pääsee vaikuttamaan työpaikan työhyvinvoinnin ja -turvallisuuden kehittämiseen yhteistyössä työnantajan kanssa. Vastuu työturvallisuuden toteutumisesta on aina työnantajalla. 

Työsuojeluvaltuutettu on valittava, jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään kymmenen työntekijää. Toimihenkilöillä on aina oikeus valita oma työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varaa. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä on kirjattu lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta. Valtuutetun toimikauden pituus on kaksi vuotta, ellei työpaikalla ole sovittu toisin. 

Mihin työsuojeluvaltuutettu voi vaikuttaa?

Työsuojeluvaltuutettu ilmoittaa työnantajalle, jos hän havaitsee puutteita työtavoissa, -oloissa tai -ympäristössä tai terveyttä vaarantavaa ylikuormitusta. Työsuojeluvaltuutettu voi esittää työhyvinvointihankkeita, yhteisiä ohjeistuksia ja sääntöjä sekä koulutusta.

Jos toimihenkilö löytää parantamisen varaa esimerkiksi työvälineidensä ergonomiassa, hänen kannattaa ensin ottaa yhteyttä esimieheensä ja työsuojeluvaltuutettuun.

Keiden kanssa työsuojeluvaltuutettu toimii?

Prolaisten työsuojeluvaltuutettu toimii tiiviisti yhdessä luottamusmiesten, esimiesten, työsuojelupäällikön, muun henkilöstön ja työterveyshuollon kanssa.

Työsuojeluvaltuutettu edustaa toimihenkilöitä työpaikan työsuojelutoimikunnassa, joten hänen roolinsa prolaisten edunvalvonnassa on tärkeä.

Mitä muuta työsuojeluvaltuutetun tehtäviin kuuluu?

Työsuojeluvaltuutettu seuraa, että työnantaja noudattaa lakeihin perustuvia työsuojelumääräyksiä ja osallistuu työsuojelulainsäädännön vaatimiin työsuojelukartoituksiin. Hän on myös mukana työterveyshuollon kanssa työpaikkaselvityksissä ja mahdollisissa työsuojelutarkastuksissa.

Pron jäsenet saavat lisätietoa työsuojeluvaltuutetun tehtävästä kirjautumalla osoitteeseen Proplus.fi > Työpaikkatoiminta > Tietopankki > Työsuojeluvaltuutetun tehtävät ja valinta tai ottamalla yhteyttä oman alan asiamieheen Pron aluetoimistossa.

​Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi