Osa-aikatyö | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kokoaikaisen työn lakisääteinen pituus on 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksessa kokoaikaisen työn viikkotuntiaika voi olla myös lyhyempi.

Osa-aikaisten työntekijöiden edut eivät saa olla heikommat kuin kokoaikaisten. Edut voidaan kuitenkin suhteuttaa työajan mukaan.

Jos työpaikalla on tarve lisätä työvoimaa, työtä on tarjottava ensisijaisesti kokoaikatyöhön pyrkivälle osa-aikaiselle.

Lisää osa-aikaisesta työsuhteesta Työvoimahallinto ja Kansaneläkelaitos.

Osa-aikatyö ja ansiosidonnainen päiväraha? 

Osa-aikatyötä tekevä voi työttömyyskassan jäsenenä kerryttää ansiosidonnaisen päivärahan työssäoloehtoa. Työttömäksi jäätyään hän saa ansiosidonnaista päivärahaa, jos jäsenyysaikanaan on täyttänyt työssäoloehdon sekä maksanut jäsenmaksut työskentelyajalta.

Työssäoloehto täyttyy, kun jäsen on ollut työttömyyttä edeltäneen 28 kuukauden aikana 26 kalenteriviikkoa sellaisessa palkkatyössä, jossa työaika on kunakin viikkona ollut vähintään 18 tuntia. 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää enintään seitsemän vuotta, jos jäsen on ollut poissa työmarkkinoilta hyväksyttävästä syystä.

Työssäoloehtoon kelpaa sellainen työ, josta maksetaan työehtosopimuksen mukainen palkka. Ellei alalla ole työehtosopimusta, on palkan oltava kokoaikatyöstä vähintään 1 189 euroa (vuonna 2018) kuukaudessa. Työssäoloehtoon lasketaan myös palkallinen vuosiloma, jos lomapalkka on maksettu vähintään 18 viikkotunnin mukaan. Työssäoloehtoa karttuu myös ajalta, jolta jäsen on saanut työnantajaltaan täyttä palkkaa sairausloman ajalta. Lue lisää työssäoloehdosta.

Osa-aikatyö ja soviteltu päiväraha?

Soviteltu ansiopäiväraha tasoittaa osa-aikaisesta työstä aiheutuvia ansionmenetyksiä kokoikatyöhön verrattuna. Soviteltua ansiopäivärahaa voidaan maksaa jäsenelle, 

  • jonka päivittäistä työaikaa on lyhennetty lomautuksen takia,
  • joka on vastaanottanut enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön,
  • joka työllistyy yrittäjänä tai omassa työssä enintään kaksi viikkoa 
  • jolla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä (yritystoiminnan mahdollinen sivutoimisuus tutkitaan TE-toimistossa),
  • joka tekee osa-aikatyötä. Jos työajan lyhentäminen on tapahtunut työntekijän aloitteesta, ei soviteltua ansiopäivärahaoikeutta ole.

Lue lisää sovitellusta ansiopäivärahasta.

 

Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi