Palkansaajasta yrittäjäksi - Yrittäjän työttömyyskassa | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ansioperusteisen työttömyysturvan kertyminen edellyttää jäsenyyttä yrittäjille tarkoitetussa työttömyyskassassa, sillä yrittäjän työssäoloehto ei kerry palkansaajakassassa.

Yrittäjän kannattaa liittyä työttömyyskassaan

Pro suosittelee päätoimiselle yrittäjäjäsenelleen liittymistä yrittäjien työttömyyskassan jäseneksi. Voit liittyä jäseneksi, jos yrittäjyyttä varten otetun lakisääteisen eläkevakuutuksesi (YEL, MYEL) vuosityötulo on vähintään 13 076 euroa vuonna 2020.

Sivutoimisen yrittäjän työttömyyskassa

Jos olet palkkatyössä ja yritystoimintasi on sivutoimista, kannattaa työttömyysvakuutus järjestää Työttömyyskassa Pron kautta.

Koska yrittäjän kannattaa liittyä työttömyyskassaan

Yrittäjille tarkoitettuun kassaan kannattaa liittyä heti yrittäjäksi ryhdyttyäsi, koska yrittäjänä et voi kerryttää päivärahaoikeutta eli yrittäjän työssäoloehtoa Työttömyyskassa Prossa.

Jotta ansioturvaan ei tule katkosta, liittyminen yrittäjille tarkoitettuun kassaan tulee tehdä viimeistään kolmen kuukauden sisällä yrittäjäksi ryhtymisestä.

Liittymisen pitää lisäksi tapahtua kuukauden sisällä Työttömyyskassa Prosta eroamisesta. 

Lisätietoa saat Pro-kassasta tai AYT-kassasta

Miten pitkään palkansaajan jälkisuoja kestää

Palkansaajana kerrytetty päivärahaoikeus päättyy, kun yritystoimintasi on kestänyt 18 kuukautta. Tästä 18 kuukauden ajasta käytetään nimitystä palkansaajan jälkisuoja.

Voit siis halutessasi olla liiton ja palkansaajakassan (Pro-kassan) jäsenenä koko jälkisuoja-ajan (18 kk). Sen jälkeen voit olla pelkästään liiton jäsenenä.

Miten palkansaajan jälkisuoja säilyy

Jäsenyyden säilyminen kassassa ja liitossa enintään 18 kuukauden ajan edellyttää jäsenmaksujen maksamista yritystoiminnan ajalta. Sinun tulee aina ilmoittaa asiasta liiton jäsenpalveluihin. Ilmoituksen voit tehdä Proplussassa kohdassa: Ota yhteyttä tai sähköpostilla jasenasiat@proliitto.fi.

Jos siirryt yrittäjäksi, pääset täyttämään eroilmoituksen Työttömyyskassa ja Ammattiliitto Prosta kirjautumalla omalla jäsennumerollasi Proplussaan

 Yrittäjän jäsenmaksun hinta

Jäsenmaksu Ammattiliitto Prossa on 1,25 % eläkevakuutuksen vahvistetun työtulon suuruisesta summasta kuukaudessa ja enintään 49 euroa kuukaudessa vuonna 2020.

Mikäli sinulla ei ole yrittäjän eläkevakuutusta tai se on alle 13 076 euroa vuodessa, työttömyyskassan jäsenmaksu on 7,50 euroa/kk vuonna 2020.

ProSoolon palvelut yrittäjille

ProSoolo on yksinyrittäjille, toiminimellä työskenteleville ja ammatinharjoittajille tarkoitettu palvelu, joka helpottaa ja turvaa arkea ja tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitumiseen. Tutustu ProsSoolon toimintaan, etuihin ja palveluihin tästä.

Yrittäjän työttömyysturva

Työttömyysturvassa yrittäjäksi katsotaan Suomessa vakituisesti asuva yrittäjä, joka on yrittäjien eläkelain (YEL) tai maatalousyrittäjien eläkelain (MYEL) mukaan yrittäjä. Yrittäjänä pidetään myös henkilöä, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa.

Yrittäjäksi katsotaan myös TyEL-vakuutuksen piiriin kuuluva henkilö, jos hän

• omistaa yksin vähintään 15 % tai hän yhdessä perheensä kanssa omistaa vähintään 30 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee johtavassa asemassa

• omistaa yksin tai hän yhdessä perheensä kanssa omistaa vähintään 50 % yhtiöstä, jossa hän työskentelee.

Yrittäjän perheenjäseniksi katsotaan

Yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset, lastenlapset, vanhemmat ja isovanhemmat katsotaan yrittäjän perheenjäseniksi.

Sivutoiminen yrittäjyys

Yritystoiminta voi myös olla sivutoimista, jolloin henkilö voi tietyin edellytyksin saada soviteltua ansiopäivärahaa. Työvoimaviranomainen ratkaisee, onko yritystoiminta sivutoimista. Jos yritystoiminta katsotaan päätoimiseksi ja on kyse yli kaksi viikkoa kestävästä toiminnasta, soviteltua päivärahaa ei voida maksaa.

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan

Johtavassa asemassa työskenteleväksi katsotaan yrityksen toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen.

Tekeekö yrityksen omistaminen tai perheenjäsenyys yrittäjän

Yrityksen omistaminen tai perheenjäsenyys ei vielä tee henkilöstä yrittäjää.  Perheyrityksessä työskentelevä henkilö voi kuulua Prohon ja Työttömyyskassa Prohon 1.7.2019 alkaen, jos hänellä itsellään ei ole minkäänlaista omistusosuutta tai määräysvaltaa yrityksestä. Henkilö voi myös kuulua Prohon ja Työttömyyskassa Prohon, jos hänellä on omistusosuus yrityksestä, mutta hän on muualla päätoimisessa palkkatyösuhteessa.
 

Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi