Sairastuminen ja sairausajan palkka | Ammattiliitto Pro | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Sairastuminen ja sairausajan palkka

Jos sairastut tai joudut tapaturmaan, sinulla on oikeus olla sairauslomalla. Ilmoita poissaolosta viipymättä työnantajalle. Työsuhteesi pituus ja työkyvyttömyyden kesto vaikuttavat sairausajalta maksettavaan palkkaan.

Sairausajan palkka

Jos olet sairauden tai tapaturman takia estynyt tekemästä työtäsi, on sinulla työehtosopimuksen tai lain mukaan oikeus sairausajan palkkaan. Oikeus pidempään sairausajan palkkaan saattaa perustua myös työsopimukseen tai työpaikalla noudatettuun käytäntöön. 

Jos olet ollut työsuhteessa vähintään yhden kuukauden sairastumishetkellä, lain mukaan sinulle maksetaan sairausajan palkkaa sairastumispäivältä (jos se olisi ollut työpäivä) ja sitä seuraaviin yhdeksään arkipäivään sisältyviltä työpäiviltä. Jos työsuhteesi on kestänyt alle kuukauden, maksetaan samalta ajanjaksolta puolet palkasta. Työehtosopimuksissa on aina sovittu lakia paremmin sairausajan palkasta, joten tarkista asia ensin omasta työehtosopimuksestasi.

Sairautesi pitkittyessä ja työnantajan palkanmaksuvelvollisuuden päätyttyä voit hakea Kansaneläkelaitoksen maksamaa sairausvakuutuslain mukaista päivärahaa.

Toimita työnantajalle selvitys työkyvyttömyydestä

Työnantajan pyynnöstä sinun on esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestäsi, kuten lääkärintodistus tai terveydenhoitajan antama todistus. Työehtosopimusmääräykset ja yrityskäytäntö vaikuttavat siihen, millainen selvitys sinulta vaaditaan, jotta työnantaja maksaa sairausajan palkan. 

Juttele käytännöistä luottamusmiehesi kanssa tai ole yhteydessä lähimpään Pron aluetoimistoon tai liiton työsuhdeneuvontaan.