Työharjoittelu | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työharjoittelu

Harjoittelijana pääset soveltamaan koulussa oppimaasi teoriaa työelämässä ja verkostoitumaan tulevan alasi työnantajiin jo opiskellessa. Työharjoittelusta tulee maksaa palkka. Erityisesti ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoiden kannattaa tehdä harjoittelusta työsopimus.

Korkeakouluopiskelijan palkallinen harjoittelu

Ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa opiskelevan opiskelijan työharjoittelu perustuu pääsääntöisesti työsopimukseen ja se tehdään työsuhteessa yritykseen. Pelkkä harjoittelusopimus tehdään vain, jos työsuhteen tunnusmerkit eivät täyty.

Tästä huolimatta on työnantajia, jotka eivät maksa palkkaa tai maksavat vain pienimuotoista korvausta, jota ei useinkaan voida pitää palkkana. Palkaton harjoittelu on valitettavasti yleistynyt. Pron näkemyksen mukaan myös harjoittelusta maksetaan palkka. Useassa työehtosopimuksessamme on sovittu harjoittelijan palkasta.

Työharjoittelusta kannattaa allekirjoittaa työsopimus ja suorittaa harjoittelu oman alasi työtehtävissä mukauttaen ne vastaamaan tutkintosi vaatimuksia yhteistyössä työnantajan kanssa. Kun olet tehnyt työsopimuksen harjoittelun ajalle, parannat omaa asemaasi ja olet myös yrityksen työterveyshuollon sekä työsuojelun piirissä.

Työharjoittelussa työnantaja nimeää sinulle työpaikkaohjaajan, joka toimii yhteyshenkilönäsi työpaikan ja koulun välillä. Hän suunnittelee työpaikalla tapahtuvaa oppimistasi, ohjaa ja tukee sinua työssäsi, mutta myös arvioi eri osapuolten kanssa oppimistasi sopimusten ja suunnitelmien mukaan. Ohjaajallesi kuuluu myös maksaa korvaus.

Muista pyytää harjoittelun jälkeen harjoittelupaikastasi työtodistus, joka helpottaa seuraavan työpaikan etsimistä.

Harjoittelu toisella asteella

Vuoden 2018 alussa tuli voimaan koulutussopimus tai ”amisreformi”. Käytännössä toisen asteen ammatilliseen tutkintoon liittyvään harjoitteluun ei sovelleta työsopimuslakia tai työehtosopimusta. Enintään harjoittelu voi kestää kuusi kuukautta.

Uudistus selventää opiskelijan ja työnantajan asemaa. Opiskelija tulee työpaikalle niin sanotusti koulutussopimuksen turvin, joka laaditaan oppilaitoksen ja työnantajan välillä. Koulutussopimuksen mukaan et ole työsuhteessa yritykseen, yrityksellä ei ole palkanmaksuvelvoitetta ja terveydenhoito hoituu koulun kautta.

Usea yritys tarjoaa kuitenkin ateriakorvauksen ja kannustinrahan hyvin tehdystä työstä. Kannattaa jutella yrityksen edustajan kanssa mahdollisuudesta.

Toisen asteen palkallinen harjoittelu

Voit toki koulutussopimuksesta huolimatta solmia työsopimuksen työnantajan kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tekemästäsi työstä maksetaan palkkaa työehtosopimuksen mukaan. Useassa Pronkin työehtosopimuksessa on määritelty harjoittelijan palkka. 

Oppisopimuskoulutus

Vähintään 15-vuotias opiskelija voi opiskella oppisopimuskoulutuksessa, joka on suosittu tapa suorittaa ammatillinen tutkinto tai tutkinnon osia. Oppisopimuskoulutuksella voit hankkia ammatin, syventää omaa ammatillista osaamistasi tai hankkia kokonaan uutta osaamista.

Pääosa opiskelusta tapahtuu käytännön tehtävissä työpaikalla. Oppisopimuskoulutus on päätoimista opiskelua ja vaatii oma-aloitteisuutta, aktiivisuutta ja itsenäistä otetta. Aikaisempi osaamisesi otetaan huomioon, kun sinulle räätälöidään henkilökohtainen opiskeluohjelma. Teet määräaikaisen työsopimuksen yrityksen kanssa.

Teoriaopinnot ovat opiskelijalle maksuttomia. Koulutuksen järjestäjä, kuten oppisopimuskeskus tai -toimisto, maksaa työnantajallesi kulukorvausta ohjauksestasi aiheutuneista kuluista. Tekemästäsi työstä maksetaan vähintään työehtosopimuksen mukaista palkkaa, joka on yleensä noin 70—80 % alan vastaavasta palkasta tai alimmasta taulukkopalkasta.

Työpaikalla sinulle nimetään vastuullinen kouluttaja joka vastaa työssäoppimisesi ohjauksesta ja kouluttamisesta työtehtäviin. Työnantajasi vastuulla on, että voit osallistua teoriaopintoihin henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmasi mukaisesti. Koulutuksen päätyttyä saat työnantajalta todistuksen, joka sisältää arvion oppimastasi. Voit myös siirtyä koulutussopimuksesta oppisopimuskoulutukseen ja viimeistellä opintosi oppisopimuksessa.

Katso linkit

Onko harjoittelupaikka hukassa? Katso avoimet työpaikat Pron sivuilta. Myös urapalveluistamme saat henkilökohtaista apua harjoittelupaikan hakemiseen sekä työuran suunnitteluun.

Haasteita harjoittelupaikassa? Pron työsuhdeneuvonta auttaa.