Työsopimus ja työlainsäädäntö | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Henkilökohtainen työsopimus

Työsopimus on henkilökohtainen ja se kannattaa aina tehdä kirjallisena. Myös lyhyitä työsuhteita ja kesätöitä koskevat työsopimukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Työsopimus voi olla kestoltaan toistaiseksi voimassaoleva tai perustellusta syystä määräaikainen. Jos työsuhde solmitaan määräaikaiseksi, peruste määräaikaisuudelle tulee kirjata työsopimukseen.  Lisätietoja määräaikaisesta työsuhteesta.

Työsopimus hyväksytään allekirjoituksella, joten sopimus kannattaa lukea huolella ennen allekirjoittamista.

Malli työsopimuksesta ja uuden työntekijän opas

Luottamusmiesten neuvottelemat paikalliset sopimukset ja ammattiliiton neuvottelemat työehtosopimukset ovat kollektiivisia sopimuksia. Ammattiliitto Pron jäsenille tarkoitettu Työsuhdeopas esittelee lyhyesti asiat, jotka on hyvä muistaa työsopimusta tehtäessä ja myöhemmin työelämässä. Uuden työntekijän oppaan löydät täältä. Proplussasta löydät myös mallin kirjallisesta työsopimuksesta, kirjaudu omalla jäsennumerollasi.

Työpaikan kollektiivisopimukset

Luottamusmiesten neuvottelemat paikalliset sopimukset ja ammattiliiton neuvottelemat työehtosopimukset ovat kollektiivisia sopimuksia.

Paikalliset sopimukset ja työehtosopimukset koskevat työpaikan kaikkia toimihenkilöitä. Työnantaja on velvollinen selvittämään työntekijälle myös niiden sisällön.

Työntekijän kannattaa keskustella itseään koskevista työehdoista myös luottamusmiehen kanssa. Hän tuntee sopimukset parhaiten.

Työlainsäädäntö

Työlainsäädännöstä päättää eduskunta. Työhön liittyvät lait valmistellaan yleensä yhteistyössä työnantajien ja palkansaajien keskusjärjestöjen kanssa.

Työhön liittyvät lait koskevat kaikkia palkansaajia Suomessa. Työpaikoilla lakien noudattamista valvovat luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Työpaikoilla saattaa olla myös työnantajan yksipuolisesti antamia ohjeita esimerkiksi työvälineiden käytöstä.