Vakituinen työsuhde | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työsopimus solmitaan joko vakituiseksi eli toistaiseksi voimassa olevaksi tai määräaikaiseksi. Pääsääntö on, että työtä tehdään vakituisessa eli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

 Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus päättyy usein vain irtisanomisen ja vain harvoin työsuhteen purkamisen kautta. Työsopimusta ei voi irtisanoa tai purkaa ilman laissa hyväksyttyä syytä.

Työsopimuksesi voi olla myös määräaikainen, mutta silloin siinä on mainittava määräaikaisuuden syy ja työsuhteen kesto. Työsopimuslaki ei aseta enimmäismäärää perättäisille määräaikaisuuksille. Jokaiselle määräaikaiselle sopimukselle on kuitenkin oltava peruste. Jos määräaikaisia työsopimuksia on solmittu yksi tai useampi peräkkäin ilman pätevää syytä, pidetään sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Määräaikaisen työsopimuksen käyttö ei ole sallittua, jos niiden yhteiskesto tai määrä osoittaa työnantajalla olevan pysyvä työvoimantarve.  Lue lisää määräaikaisesta työsuhteesta.

Ota yhteyttä omaan luottamusmieheesi, lähimpään aluetoimistoon tai liiton työsuhdeneuvontaan, jos sinulla on syytä epäillä, että määräaikaisuuksia on ketjutettu ilman pätevää perustetta.