Työsuhteen irtisanominen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työsuhteen irtisanomisen perusteet

Laki suojaa työntekijää, joten työnantajalla on oikeus irtisanoa työntekijä vain painavista syistä. Tällainen syy on esimerkiksi, jos tarjolla oleva työ vähenee tai loppuu. Irtisanomisen peruste on myös, jos työntekijä rikkoo velvoitteitaan. Tällöin työntekijälle on lain mukaan annettava mahdollisuus korjata toimintatapaansa.

Esimerkiksi työntekijän sairaus, vamma, ay-toiminta tai ideologia eivät ole peruste irtisanomiselle. Jos työsuhteen irtisanominen tapahtuu ilman asiallista ja hyväksyttävää syytä, on työnantaja velvollinen suorittamaan korvauksen laittomasta irtisanomisesta.

Työntekijä puolestaan voi irtisanoutua pelkästään ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai suullisesti. Työntekijällä ei myöskään ole velvoitetta perustella irtisanoutumistaan.

Työntekijän pyynnöstä työnantajan on viivytyksettä ilmoitettava työntekijälle kirjallisesti irtisanomisen syyt ja työsuhteen päättymispäivämäärä.

Irtisanomisaika

Kun työntekijä irtisanoutuu, irtisanomisaika on yksi kuukausi, jos työsuhde on jatkunut enemmän kuin viisi vuotta. Alle viiden vuoden työsuhteessa irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Kun työsopimuksen irtisanominen tapahtuu työnantajan aloitteesta, irtisanomisaika on pisimmillään kuusi kuukautta. Tämä koskee yli 12 vuotta jatkuneita työsuhteita. Enintään vuoden kestäneissä työsuhteissa irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Irtisanomisaika alkaa kulua irtisanomista seuraavasta päivästä. Jos irtisanomisaika on kuukausia, työsuhde päättyy järjestysnumeroltaan samana päivänä kuin irtisanomisilmoitus on annettu.

Voiko määräaikaisen työsuhteen irtisanoa?

Kun työsopimus on tehty määräaikaiseksi, työsuhdetta ei voi irtisanoa ennen määräajan loppumista ellei siitä ole erikseen työsopimuksessa sovittu. Lue lisää määräaikaisesta työsuhteesta.

Lue myös: Ansiosidonnainen päiväraha

En pidä työpaikastani, mutta minulla on määräaikainen sopimus, voinko ottaa lopputilin?

Mikä on lopputili? Mitä loppupalkassa maksetaan?

 

​Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi