Työtaistelut | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työtaistelut

Pro aloittaa kahden viikon työnseisauksen 27. tammikuuta erikseen nimetyissä yrityksissä paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja lasikeraamisessa- ja kumiteollisuudessa sekä teknologiateollisuudessa. Lisäksi Pro on ilmoittanut ylityö- ja vuoronvaihtokielloista eri aloilla.

Pro aloittaa viikon työnseisauksen 1. helmikuuta energia-alalla. Lisäksi koko energia-alalle astuu voimaan ylityökielto.

Työnseisaus 27.1.–9.2.2020

Työnseisaus koskee 27.1.2020 kello 0.00 – 9.2.2020 kello 23.59 välillä alkavia toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä paperiteollisuudessa, kemianteollisuudessa ja lasikeraamisessa- ja kumiteollisuudessa sekä
teknologiateollisuudessa
. Teknologiateollisuuden työnseisaus koskee myös suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työehtosopimuksen soveltamisalan piirissä olevaa työtä, jota tehdään työriidan piirissä olevilla teknologiateollisuuden toimipaikoilla.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee lisä- ja ylityön tekemistä, vapaa-ajalla työasioissa matkustamista sekä varallaoloa ja päivystystä, jos niistä aiheutuu lisä- tai ylityötä tai vuoronvaihtoa, joka tapahtuu työnantajan aloitteesta. Teknologiateollisuuden ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkoi 10.1. klo 16.00 ja kemian alojen sekä kumi- ja lasikeraamisen teollisuuden ylityö- ja vuoronvaihtokielto 13.1. klo 00.00. Kenkä- ja nahkateollisuuden ja kultaseppäteollisuuden sekä harja- ja sivellinalan sekä Fiskars Finland Oy Ab:n toimihenkilöiden soveltamisalalla alkoi ylityökielto 13.1. klo 00.00. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto ei koske suunnittelu- ja konsulttialan toimihenkilöiden työsopimuksen soveltamisalan töitä. 

Työnseisaus 1.–8.2.2020

Työnseisaus koskee 1.2.2020 kello 0.00 – 8.2.2020 kello 23.59 välillä alkavia toimihenkilöiden työehtosopimuksen mukaisia töitä energia-alalla. Työnseisaus koskee myös muiden yritysten palveluksessa olevia toimihenkilöitä, jotka työskentelevät toimihenkilötehtävissä työriidan piirissä olevassa yhtiössä tai sen toimipaikassa.

Lisäksi koko energia-alalle astuu voimaan 1.2.2020 klo 00.00 alkaen ylityökielto, joka jatkuu niin kauan kun uuden työehtosopimuksen ehdoista on saavutettu neuvottelutulos. Ylityökiellon aikana ei tehdä ylityötä, liukumia tai matkusteta työajan ulkopuolella.