Kiinteistöalan ylityökielto | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Mitä ylityökielto tarkoittaa?

Ylityökiellon aikana liukumasaldot eivät saa kasvaa, lisä- tai ylityötä ei saa tehdä eikä työajan ulkopuolella saa matkustaa. Ylityökielto koskee kaikkia sopimusalalla työskenteleviä riippumatta siitä, mihin ammattiliittoon he ovat järjestäytyneitä. Ylityökielto koskee myös järjestäytymättömiä.

Miksi ylitökielto?

Työehtosopimuksen uudistamisesta on neuvoteltu jo parin kuukauden ajan. Neuvottelut eivät ole edenneet eikä työnantajapuoli ole halunnut edes yrittää löytää ratkaisuja toimihenkilöiden ylipitkien työpäivien lyhentämiseksi tai loma-ajan rauhoittamiseksi. Työnantajaliitto on myös ilmoittanut, että kiky-tunneista ei haluta luopua.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Vuoronvaihtokiellon aikana toimihenkilöt eivät sovi työnantajan aloitteesta työvuorojen vaihtamisesta.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että olen mukana? 

Ei tarvitse. Ammattiliitto Pro on toimittanut tarvittavat ilmoitukset valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliittoon.

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja. Miten toimin?

Emme hyväksy tällaista toimintaa, ilmoita asiasta heti luottamusmiehellesi, joka on yhteydessä Pron aluetoimistoon.

Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska työntekijällä on laillinen oikeus osallistua niihin. 

Koskeeko ylityökielto vain Pron jäseniä?

Kaikki ylityökiellon piirissä olevan työpaikan asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt pidättäytyvät tekemästä ylitöitä, riippumatta siitä ovatko he Pron, jonkun toisen järjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä.

En ole varma työskentelenkö ylityökiellon piirissä olevassa yrityksessä. Mitä teen?

Tarkista tilanne ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai oman alueesi sopimusala-asiamieheen.