Työnseisaukset | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Pikalinkit: Vuorotyö Ylityökielto Vuoronvaihtokielto Osallistumisilmoitus Etätyö | Ketkä osallistuvat? | Luontoisedut Työterveys Tulospalkkio | Oma talousVapaat, lomat ja poissaolot | Lakkoavustus

Mitä tarkoittaa lakonalainen työ?

Pro on asettanut erikseen nimetyt työpaikat tietyillä sopimusaloilla työnseisauksen piiriin. Tämä tarkoittaa sitä, että näillä työpaikoilla kyseisen työehtosopimuksen soveltamisen piiriin kuuluvat työt ovat työnseisauksen piirissä eikä niitä saa tehdä kukaan.

Miten vuorotyössä olevat toimivat?

Oleellista on se, milloin työvuoro alkaa. Työnseisauksen piirissä ovat erikseen määriteltynä aikana alkavat työvuorot.

  • Jos työvuorosi alkaa ennen työnseisauksen alkamisaikaa, teet työvuoron normaalisti. Vuoro tehdään, vaikka se jatkuisi työnseisauksen alkamisajan yli.
  • Jos työvuorosi alkaisi työnseisaukselle määriteltyjen kellonaikojen sisällä, et mene työvuoroon.
  • Jos työvuorosi alkaa työnseisaukselle määriteltyjen kellonaikojen jälkeen, teet työvuoron normaalisti.

Entä ylityökielto, onko se edelleen voimassa?

Lue lisää ylityökiellosta täältä.

Mitä vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Vuoronvaihtokiellon aikana toimihenkilöt eivät sovi työnantajan kanssa työvuorojen vaihtamisesta.

Pitääkö minun ilmoittaa työnantajalle, että olen mukana? 

Ei tarvitse. Ammattiliitto Pro on toimittanut tarvittavat ilmoitukset valtakunnansovittelijalle ja työnantajaliittoon.

Työnantajani kysyy, voisinko tehdä etätöitä työnseisauksen aikana. Mitä vastaan?

Myös etätyö on lakonalaista, joten sitäkään et tee työnseisauksen aikana.

Työnantaja uhkailee tai aikoo kerätä nimilistoja työnseisaukseen osallistuvista. Miten toimin?

Emme hyväksy tällaista toimintaa, ilmoita asiasta heti luottamusmiehellesi, joka on yhteydessä Pron aluetoimistoon.

Uhkaukset ovat perusteettomia ja nimilistoja ei saa kerätä. Laillisiin työtaistelutoimenpiteisiin osallistumisesta ei seuraa kenellekään mitään rangaistusta, koska työntekijällä on laillinen oikeus osallistua lakkoon. 

Osallistuvatko työnseisaukseen vain Pron jäsenet vai kaikki liitosta riippumatta?

Kaikki työnseisauksen piirissä olevan työpaikan asiantuntijat, esimiehet ja toimihenkilöt menevät lakkoon riippumatta siitä ovatko he Pron, jonkun toisen järjestön jäseniä tai järjestäytymättömiä.

En ole varma työskentelenkö työnseisauksen piirissä olevassa yrityksessä. Mitä teen?

Tarkista tilanne ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai alueesi sopimusala-asiamieheen.

Työskentelen työnseisauksen piirissä olevalla alalla, mutta työnantajani ei kuulu työnantajaliittoon. Osallistunko työnseisaukseen?

Osallistut työnseisaukseen, jos työskentelet sen piiriin kuuluvalla työpaikalla ja sopimusalalla. Tiedon pitäisi löytyä omasta työsopimuksestasi. Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä luottamusmieheesi tai oman alueesi sopimusala-asiamieheen.

Voiko työnantaja kerätä puhelimeni tai tietokoneeni pois, jos ne ovat luontoisetu?

Työnseisauksen aikana työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta. Työnantajan ei tarvitse maksaa myöskään luontoisetuja, jotka ovat osa palkkaa. Näin ollen auto-, lounas- ja puhelinetu voidaan poistaa lakon ajaksi – myös välineet, jotka käytännössä tarjoavat edun käyttöösi. Olethan ilmoittanut myös kotisähköpostiosoitteesi liiton jäsenrekisteriin.

Lakkotilanteessa Pro lähettää sähköpostit sekä 1. että 2. sähköpostiin, jos jäsen on sellaisen ilmoittanut. Ns. normaalitiedotus menee vain yhteen sähköpostiosoitteeseen (= jäsenen ilmoittamaan 1. sähköpostiin) eli jos jäsen haluaa viestit henkilökohtaiseen sähköpostiinsa, hänen olisi ilmoitettava se 1. sähköpostikseen.

Onko työterveyshuolto käytössäni työnseisauksen aikana? 

Kyllä on.

Voiko työnantaja evätä työnseisaukseen osallistuneilta tulospalkkion?

Kyse on ammattiyhdistyksen päättämästä työtaistelutoimenpiteestä. Ammattiliiton julistamaan työnseisaukseen osallistuneilta toimihenkilöiltä ei voida työseisaukseen osallistumisen johdosta evätä tulospalkkiota. 

Työpaikkani on ilmoitettu työnseisauksen piiriin, mutta samaan konserniin kuuluva yksikkö ei, mistä tämä johtuu?

Työnseisauksen piiriin kuuluvat yritykset on valittu pääsääntöisesti sillä periaatteella, että kyseisellä toimipaikalla myös työntekijät osallistuvat työtaistelutoimiin ja siellä on prolainen luottamusmies.

Työnantaja väittää, että työt eivät ole lakossa vaan Pron jäsenet.

Olemme ilmoittaneet työnantajaliitoille ja valtakunnansovittelijalle, että työnseisaus koskee nimenomaan toimihenkilöiden työehtosopimusten mukaisia tehtäviä.

Meillä on kaksi saman yrityksen tehdasta paikkakunnalla, koskeeko työnseisaus molempia?

Työnseisaus koskee ilmoituksessa mainitun yrityksen kaikkia toimihenkilötehtäviä kyseisellä paikkakunnalla, mikäli niihin noudatetaan samaa työehtosopimusta.

Mitä, jos lauantai on ilmoitettu työnseisauspäiväksi, mutta se ei ole työpäivä?

Joskus myös lauantaipäivä ilmoitetaan työtaistelun piiriin, jotta työnantaja ei voi muuttaa tilapäisesti työtuntijärjestelmää ja teettää sitten työnseisauksen takia tekemättä jääneitä töitä lauantaina.

Mitä jos lakko peruuntuu?

Mikäli neuvottelutulos saavutettaan juuri ennen lakon alkamista ja lakko peruuntuu, niin asiasta tiedotetaan välittömästi sekä Pron verkkosivuilla sekä jäsenkirjeessä.

Miten töihin paluu tapahtuu kun lakko päättyy?

Lakon päättyessä töihin palataan normaalisti seuraavan työvuoron alkaessa.

Mikäli lakko päättyy ennen ilmoitettua ajankohtaa, niin työhön palataan seuraavan työvuoron alkaessa tai mahdollisimman pian sen jälkeen (esim. jos työvuoro alkaa lähes välittömästi lakon päättymisen jälkeen, niin tähän työvuoroon voi olla mahdotonta ehtiä).

Maksetaanko opiskelijalle lakkoavustusta?

Kaikille meidän opiskelijajäsenille maksetaan lakkoavustus menetetyltä työvuorolta. Eli sekä perusyhdistyksen että opiskelijayhdistyksen jäsenelle, mikäli työvuorolta tulee ansionmenetystä.

Miten tasapainotan talouteni työtaistelutilanteessa?

Olethan mahdollisimman hyvissä ajoin ennen työtaistelutilannetta yhteydessä omaan pankkiisi tai rahoituslaitokseesi hakeaksesi mahdollisille lainoillesi lyhennysvapaata.

OP suosittelee olemaan yhteydessä omaan pankkiin ja neuvottelemaan nykyisten lainojen lyhennysten siirtämisestä. Erityistä työtaistelulainaa ei matalien korkojen takia myönnetä, mutta omistaja-asiakkaiden muut edut löytyvät pankin sivuilta.

Nordea tarjoaa ammattiliittojen jäsenille suunnattua palkankeskeytysluottoa (3 kk euribor + 4,00 %). Työtaistelu- ja lomautustilanteissa on mahdollisuus neuvotella nykyisille Nordean vastuille lyhennysvapaata.

Danske Bankissa lainojen lyhennysvapaat käsitellään aina asiakaskohtaisesti. Pankista kehotetaan olemaan heihin yhteydessä.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?  Ota yhteyttä luottamusmieheesi tai sopimusalaasi hoitavaan alueesi asiamieheen. Voit ottaa yhteyttä myös työsuhdepäivystykseemme, joka päivystää maanantaista perjantaihin kello 8.30–16.00.

Liity meihin Sivun alkuun 

 

Vapaat ja muut poissaolot työnseisauksen aikana

Jos sinulla on työnseisauksen aikana jokin muu poissaolo, poissaolon katsotaan johtuvan ensin alkaneesta syystä. Kyseessä on niin sanottu aikaprioriteettiperiaate.

Jos olet lomalla ja omasi on alkanut ennen työnseisausta, olet lomalla. Loman päätyttyä liityt mukaan työnseisaukseen, mikäli se on edelleen käynnissä. Jos työnseisaus alkaa ennen lomaasi, siirtyy loma myöhemmin pidettäväksi. Sovit uudesta loma-ajankohdasta esimiehesi kanssa työnseisauksen jälkeen.

Jos sairastut ja sairauslomasi alkaa ennen työnseisausta, olet sairauslomalla palkallisesti ja sen päätyttyä liityt mukaan työnseisaukseen. Jos sairastut työnseisauksen aikana, poissaolon katsotaan johtuneen työnseisauksesta. Sairausajan palkka ja palkanmaksukausi alkavat juosta työnseisauksen päätyttyä.

Myös äitiysvapaan suhteen noudatetaan aikaprioriteettiperiaatetta. Jos äitiysvapaasi (ja siten myös työnantajan palkanmaksuvelvollisuus) ovat alkaneet ennen työnseisauksen käynnistymistä, äitiysvapaasi ajalta maksetaan palkka normaalisti – ja siten myös työnseisauksen ajalta. Mikäli äitiysvapaasi alkaa työnseisauksen aikana, työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa äitiysvapaa-ajan palkkaa ennen työnseisauksen päättymistä. Äitiysvapaan palkallinen jakso ei kuitenkaan kulu työnseisauksen aikana. Työnantajan palkanmaksuvelvoite vain siirtyy työnseisauksen päättymisen jälkeiseen aikaan. Isyysvapaan osalta menetellään samalla tavoin kuin äitiysvapaan osalta.

Työnseisaus, lakko tai työsulku ei vaikuta sovitun opintovapaan ehtoihin. Opintovapaa määräytyy opintovapaalain ja asetuksen mukaan.

Etkö löytänyt vastausta kysymykseesi?  Ota yhteyttä luottamusmieheesi tai sopimusalaasi hoitavaan alueesi asiamieheen. Voit ottaa yhteyttä myös työsuhdepäivystykseemme, joka päivystää maanantaista perjantaihin kello 8.30–16.00.

Liity meihin Sivun alkuun