Laskurit ja sovellukset | Ammattiliitto Pro

Laskurit ja sovellukset

Tervetuloa Pron omista tutkimusaineistoista kehitettyjen asiantuntijasovellusten kokoamasivulle.

Alla olevat web-sovellukset mahdollistaa joustavammin tavan matkata työelämäntilastoissa. Voit katsoa asioita kaltaistesi näkökulmasta tai sitten "simuloida" toisenlaisia olosuhteita.

Yleiskäyttöiset analyysityökalut

Kaikkein laajimmat sovellukset

Aihealuekohtaiset diagrammit

Palkat:

  • Palkkaennustaja "palkka-analysaattori" (laskuri palkan keskiarvolle), sivulla useita palkkahyvinvointiin liittyviä analyysejä (palkanmuodostus, Pro-järjestäytyminen, palkkausjärjestelmät,...).
  • Palkkalaskuri (mediaani- ym. ansiot eri taustatiedoilla iän mukaan), HUOM! Laskuri ei toistaiseksi toimi, päivitetään pian uuteen versioon.
  • Palkkatilastoja taustamuuttujien mikaan (taulukointikäyttöliittymä)

Osaaminen, koulutus ja teknologia:

 

Työmarkkinat:

Arvot ja asenteet:

Kansainvälisiä tilastoja

 

Diasarjoja, raportteja ym.

Pieniä tutkimusraportteja

Kyselylomakkeet

Apuaineistoja (luokituksia ym.)