Ohjeita jäsenmaksutilitykseen | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Jäsenmaksutilitykset

Käytä aina jäsenmaksujen tilityksissä sen kuukauden viitettä, johon palkka kohdistuu riippumatta siitä, milloin palkka maksetaan. Viite on tärkeä palkan ansaitsemisajan mukaisten selvitysten kohdistamiseksi oikein.

Jos palkka maksetaan useammin kuin kerran kuukaudessa (sama palkkakausi/kuukausi), käytä samaa viitettä kaikissa jäsenmaksujen tilityksissä.

Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistysten siirtyminen Ammattiiitto Pron jäseniksi 1.1.2021

Vakuutusväen Liiton jäsenyhdistykset ja jäsenet on hyväksytty Ammattiliitto Prohon 1.1.2021 alkaen. Liitto/yhdistysnumerot vaihtuvat samassa yhteydessä. Ammattiliitto Pron jäsenten ay-jäsenmaksu vuonna 2021 on 1,25 % verotettavasta palkkatulosta ja enintään 49 € kuukaudessa (liitto ei palauta liikaa maksettua jäsenmaksua).

Vuoden 2020 jäsenmaksutilityksiin ja selvityksiin ei tule muutoksia

Vuoden 2020 jäsenmaksutilitykset ja selvitykset lähetetään kuluneen vuoden käytännön mukaisesti. 
Ammattiliitto Pron liittonumero on 022.
Yhdistysnumerot eivät ole pakollisia, mutta tarvittaessa voi käyttää numeroa 000.

Kun palkanmaksu keskeytyy tai päättyy

Jäsenmaksua ei peritä esimerkiksi perhevapaan, opiskelun tai palkattoman sairausloman ajalta. Palkansaajan tulee itse ilmoittaa palkanmaksun keskeytymisestä liiton jäsenrekisteriin, jotta jäsenmaksuvapautus voidaan myöntää.

Kun jäsenmaksuperintä päättyy, Pron jäsen tekee yhdessä työnantajan kanssa perintäsopimuksen päättymisilmoituksen ja toimittaa sen liiton jäsenrekisteriin. Näin liitossa tiedetään, ettei työnantajalta enää odoteta jäsenmaksujen tilityksiä ja selvityksiä.

Jos yritystoiminta päättyy

Ilmoita yritystoiminnan päättymisestä tai omistajan vaihtumisesta liittoon. Näin saamme tiedon uudesta työnantajasta/tilittäjästä, eikä vanhalta työnantajalta odoteta enää jäsenmaksutilityksiä.

Yritysfuusio

Jos fuusio koskee useita jäseniä, jäsenmaksuperinnästä voidaan sopia ilman perintäsopimusten uusimista. Usein työsuhteen ehtojen sovitaan jatkuvan entisellään, näin voidaan toimia myös perinnässä. Liitolle toimitetaan tiedot jäsenistä, joita muutos koskee. Ilmoituksessa/ryhmävaltakirjassa tulee olla; jäsenten nimet, henkilötunnukset, entisen ja uuden työnantajan nimi-, osoite ja Y-tunnustiedot sekä firman yhteyshenkilön (palkkahallinnon) tiedot.

Ota yhteyttä työnantajaperintään:

e-mail ta-perinta@proliitto.fi
puhelin 09 1727 3390
faksi 09 1727 3330