Työssä | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Pro+
  • Pro-kassa
  • Muut Pron verkkopalvelut
  • Vahva edunvalvonta takaa ostovoiman myönteisen kehityksen.
  • Hyvää ammattitaitoa arvostetaan ja se huomioidaan sekä palkassa että urakehityksessä.
  • Jäsenten sosiaaliturvasta, koulutuksesta ja tulonsiirroista eri elämäntilanteissa huolehditaan yhdenvertaisesti. Perusturva on yhteiskunnassa korkealla tasolla ja työelämän muutosturva on kattava.
  • Samasta työstä on saatava sama palkka sukupuolesta riippumatta.

Katso Pron strategia 2016–2020