Lomat ja vapaat | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työlainsäädäntöä paremmista oikeuksista on sovittu työehtosopimuksissa. Useilla prolaisilla aloilla tällaisia ovat esimerkiksi kolmen kuukauden äitiysloma, palkallinen isyysvapaa ja lomaraha sekä arkipyhiä edeltävien työpäivien lyhennykset.

Lakisääteisestä isyysvapaan pidennyksestä löydät tietoa Kansaneläkelaitoksen verkkosivuilta.

Vuorotteluvapaalle voi jäädä kokoaikatyöntekijä ja työntekijä, jonka työaika on yli 75 prosenttia alan kokoaikatyön työajasta.

Vuorotteluvapaalaki

Vuorotteluvapaalle voi päästä 20 vuoden työhistorian jälkeen. 

Vuorotteluvapaalta ei voi enää jäädä suoraan vanhuuseläkkeelle. Vuorotteluvapaan yläikäraja on sidottu työeläkelainsäädäntöön siten, että se on vanhuuseläkkeen alkamisen alaikäraja vähennettynä kolmella vuodella. Tällä hetkellä vuorotteluvapaan yläikäraja on siten 60 vuotta. Yläikäraja ei koske ennen vuotta 1957 syntyneitä.

Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata henkilö, joka on ollut työttömänä yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Yhden päivän työttömyys riittää, jos sijaiseksi valitaan alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi, tai jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias.

Vuorotteluvapaan enimmäiskesto lyhenee 360 kalenteripäivästä 180 kalenteripäivään. Vapaan vähimmäiskesto on edelleen 100 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaata voidaan pidentää, jos työntekijä ja työnantaja sopivat tästä vähintään kaksi kuukautta ennen vuorotteluvapaan päättymistä. Jatkossakin uudelle vuorotteluvapaalle voi jäädä oltuaan viisi vuotta töissä edellisen vuorotteluvapaan päättymisen jälkeen.

Vuorottelukorvaus muuttuu siten, että sen suuruus on työhistorian pituudesta riippumatta 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta, johon henkilöllä olisi oikeus työttömäksi jäädessään. Työttömyyspäivärahan lapsikorotuksia ei oteta huomioon.

Lakimuutokset eivät koske sellaista vuorotteluvapaalle jäävää työntekijää, jonka vuorotteluvapaasta on sovittu viimeistään 31.12.2015 ja jonka vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 31.3.2016. Näissä tapauksissa vuorotteluvapaan ehdot määräytyvät vuorottelusopimuksen tekohetken lainsäädännön mukaisesti.

Lisätietoja TE-palveluista ja Pron Kassan sivuilta: Yleistä tietoa vuorotteluvapaasta.