Lomaraha | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Pro+
  • Pro-kassa
  • Muut Pron verkkopalvelut

Lomaraha perustuu työehtosopimukseen

Lomaraha on puolet vuosilomapalkasta ja maksetaan lomapäivien normaalin palkan lisäksi. Lomaraha perustuu työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työpaikan käytäntöön. 

Lomaraha on lisäpalkkio, joka on 50 prosenttia vuosilomapalkasta. Se maksetaan lomapäivien normaalin palkan lisäksi yleensä joko vuosiloman jälkeen, ennen vuosilomaa tai kahdessa erässä ennen ja jälkeen loman. Perinteisesti lomarahan saaminen on vaatinut sen, että työntekijä palaa töihin loman päätyttyä. Alkuun lomarahaa nimitettiinkin lomaltapaluurahaksi.

Joillakin työpaikoilla sovitaan lomarahan vaihtamisesta vapaapäiviksi.

Lomaraha ei perustu vuosilomalakiin vaan työehtosopimukseen, työsopimukseen tai työpaikan käytäntöön. Lomarahaa ei pidä sekoittaa lomapalkkaan tai lomakorvaukseen, sillä nämä kaksi perustuvat lakiin.

Lain mukaan työntekijällä on oikeus palkalliseen lomaan, eli loma-ajalta maksetaan vähintään työntekijän säännönmukainen palkka luontaisetuineen.

Lomakorvauksella puolestaan tarkoitetaan korvausta, joka maksetaan työsuhteen loppuessa tai työntekijän lähtiessä esimerkiksi asepalvelukseen. Lomakorvauksella korvataan pitämättömät lomat.