Mikä on työehtosopimus? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Pro+
  • Pro-kassa
  • Muut Pron verkkopalvelut

Sopimukset ovat yleensä toimialakohtaisia. Ne kattavat esimerkiksi rahoitusalan, tietotekniikan palvelualan, rakennusalan tai metalli- tai tietoliikenneteollisuuden toimihenkilöiden työehdot.

Työehtosopimus sitoo sen solmineen ammattiliiton jäseniä ja niitä työnantajia, jotka kuuluvat sopimuksen allekirjoittaneeseen työnantajaliittoon. Tällaisia sopimuksia kutsutaan normaalisitoviksi.

Lisäksi on olemassa yleissitovia työehtosopimuksia. Nämä laajat sopimukset sitovat myös järjestäytymättömiä työnantajia ja näiden palveluksessa työskenteleviä työntekijöitä.

Katso kaikki Ammattiliitto Pron solmimat työehtosopimukset

Työehtosopimus

  • Ammattiliitto Pron ja työnantajaliiton neuvottelema työehtosopimus määrittää alan toimihenkilöiden edut ja oikeudet.
  • Määrittää vähimmäisehdot, joiden pohjalta kukin voi neuvotella itselleen paremman työsopimuksen.
  • Työehtosopimusta voidaan parantaa paikallisella sopimuksella, jonka neuvottelee luottamusmies.
  • Jäsenet voivat vaikuttaa alansa työehtosopimuksen sisältöön.

Työehtosopimus ja vähimmäispalkat

Palkkausjärjestelmä on keskeinen osa työehtosopimusta, sillä se määrittelee alan vähimmäispalkat.

Työehtosopimusten taustalla on eduskunnan päättämä työlainsäädäntö. Koska Suomen työlainsäädäntö ei määritä minimipalkkoja, työntekijöiden palkan perustana ovat ammattiliittojen neuvottelemat työehtosopimukset.

Työehtosopimuksilla täydennetään lakia tai neuvotellaan siitä poikkeavia alakohtaisia sopimuksia. Periaate on, että työehtosopimukseen ei voida sopia lakia huonompia työehtoja.

Eniten työehtosopimuksista löytyy työaikaa koskevia määräyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi työajan tasaamisjärjestelmät vuorotyössä, vuorotyökorvaukset ja viikon vapaapäivät.

Työehtosopimuksiin on kirjattu myös määräyksiä, joihin lainsäädäntö ei ole ottanut kantaa. Tällaisia ovat esimerkiksi matkakorvaukset, lomaraha ja pekkasvapaat tai sairausajan ja äitiysvapaan palkka.

Sinun työehtosopimuksesi

Aloittaessasi uudessa työssä tarkista ensimmäiseksi, mitä työehtosopimusta tehtävääsi noudatetaan. Tieto työehtosopimuksella varmistetuista eduista ja oikeuksista on usein rahanarvoinen.

Tarkempaa tietoa alasi työehtosopimuksesta saat luottamusmieheltäsi tai Ammattiliitto Pron työsuhdeneuvonnasta. Myös mahdollisissa työsuhteen riitatilanteissa Pron jäseniä auttavat luottamusmies ja liiton työsuhdeneuvonta.

Työsuhdeneuvonta palvelee Pron jäseniä maanantaista perjantaihin kello 8.30–16 numerossa (09) 1727 3442.

Mitä hyödyt työehtosopimuksesta?

Pron työehtosopimus takaa työsuhteen reilut pelisäännöt ja sinulle asianmukaisen palkan.

Pron luottamusmies neuvottelee työpaikalla työnantajan kanssa toimihenkilöitä koskevista työsuhdeasioista sekä valvoo ja puolustaa liiton jäsenten oikeuksia.

Työehtosopimus turvaa oikean palkan ja palkkakehityksen. Pro sopii edustamiensa alojen vähimmäispalkat ja yleiset palkankorotukset, jotka ovat toimihenkilöiden palkan perusta. Tämän lisäksi voit neuvotella itsellesi lisää palkkaa.

Työehtosopimuksessa on neuvoteltu myös työajoista ja ylityökorvauksista. Pron työehtosopimuksissa on sovittu muun muassa vuorolisistä, matka-ajan palkasta ja sairausajan palkasta sekä äitiysvapaan palkasta, lomarahasta ja päivystyskorvauksista.

Työehtosopimus suojaa mielivaltaiselta irtisanomiselta tai lomautukselta, kun sopimuksessa on sovittu irtisanomistilanteissa noudatettavista säännöistä eli irtisanomismenettelystä.

Katso: Ammattiliiton neuvottelema työehtosopimus tuo lakia selvästi selvästi paremmat edut