Osa-aikatyö | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kokoaikaisen työn lakisääteinen pituus on 40 tuntia viikossa. Työehtosopimuksessa kokoaikaisen työn viikkotuntiaika voi olla myös lyhyempi.

Osa-aikaisten työntekijöiden edut eivät saa olla heikommat kuin kokoaikaisten. Edut voidaan kuitenkin suhteuttaa työajan mukaan.

Jos työpaikalla on tarve lisätä työvoimaa, työtä on tarjottava ensisijaisesti kokoaikatyöhön pyrkivälle osa-aikaiselle.

Lisää osa-aikaisesta työsuhteesta Työvoimahallinto ja Kansaneläkelaitos.