Töihin ulkomaille? | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Ulkomaille lähetetyt

Työnantaja voi lähettää työntekijänsä töihin ulkomaille. Lähetetyn työntekijän työehdot määräytyvät vähintään Suomen lakien ja työehtosopimusten perusteella, ellei työskentelymaan lainsäädännöstä johdu muuta.

Lähetetyllä työntekijällä on yleensä oikeus päivärahaan ja työnantajan kustantamiin matkoihin sekä majoitukseen.

Yleensä ulkomaille lähetetty työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvajärjestelmän komennuksen ajan. Sosiaaliturvaan vaikuttaa kuitenkin se, mihin maahan on lähdössä. Edellytyksenä kuitenkin on, että työnantajasi hakee sinulle todistusta tai päätöstä siitä, että kuulut ulkomailla ollessasi Suomen sosiaaliturvan piiriin.

Lisää tietoa TE-palvelusta

Lisää tietoa Eläketurvakeskuksesta

Työhön hakeutujat

Kun henkilö lähtee oma-aloitteisesti ulkomaille töihin, kyse on työhön hakeutujasta. Työehdot määräytyvät tällöin yleensä työntekomaan säännösten perusteella.

Työehdoista voidaan kuitenkin sopia toisin. Työsopimuksessa voi myös olla olennaisia liittymiä muuhun kuin työntekomaahan, jolloin sovelletaan liittymämaan säännöksiä.

Jos työnantaja ja työntekijä eivät ole erikseen sopineet, työntekijällä ei ole oikeutta esimerkiksi päivärahaan, ilmaisiin kotimatkoihin tai majoitukseen.

Työhön hakeutuja siirtyy EU-/ETA-alueella heti työntekomaan sosiaaliturvan piiriin. EU-/ETA-alueen ulkopuolella tilanne vaihtelee.

Lisää tietoa TE-palvelusta

Verotus

Ennen ulkomaantyötä on hyvä selvittää kotikunnan verotoimistosta kohdemaan verokohtelu.

Veronsa ulkomaantyöhön hakeutuvan on maksettava kohdemaan lakien mukaisesti.

Lisää tietoa Verohallinnosta

Eräät etuudet

Jos ulkomailla työskentelevän henkilön kotipaikka on Suomi, työvoimaviranomaisten hallinnoima palkkaturva maksaa maksukyvyttömälle suomalaiselle työnantajalle tehdystä työstä kertyneet palkkasaatavat.

EU-/ETA-alueella kullakin maalla on oma palkkaturvajärjestelmä, jota voi olla kuitenkin vaikea hyödyntää. EU-/ETA-alueen ulkopuolelta vastaavia järjestelmiä ei juuri löydy.

Lyhyiden siirtymäaikojen vuoksi ja etuuksien menettämisen välttämiseksi myös työttömyysturvan säilyminen kannattaa varmistaa hyvissä ajoin ennen lähtöä töihin ulkomaille.

Kirjallinen työsopimus

Lähetetyllä työntekijällä on lain mukaan oikeus saada työsopimus kirjallisena ennen ulkomaille lähtöä.

Ulkomaille työhön hakeuduttaessa kirjallinen työsopimus on erityisen tärkeä, koska mahdollisessa riitatapauksessa sopimus auttaa selvittämään, mistä todella on sovittu.

Toisinaan työsopimuksella on ratkaiseva merkitys myös sosiaaliturvan määräytymisessä.

Lisää tietoa TE-palvelusta

Pohjoismaiden ministerineuvoston Haloo Pohjola -tietopalvelu neuvoo yksityishenkilöitä, jotka liikkuvat kahden tai useamman Pohjoismaan välillä.

 

Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi