Työtapaturmat | Ammattiliitto Pro
Valikko
 • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Työtapaturmat

Laki velvoittaa työnantajan vakuuttamaan henkilöstönsä tapaturmien varalta. Kaikki työsuhteessa työskentelevät ovat pääsääntöisesti oikeutettuja tapaturmavakuutuksen antamaan turvaan.

Työtapaturmalla tarkoitetaan työtä tehtäessä tai siitä johtuvissa olosuhteissa tapahtunutta

 • ulkoisen tekijän äkillisesti ja ennalta-arvaamatta aiheuttamaa vammaa tai sairautta
 • tapaturmaa, joka sattuu henkilön yrittäessä työn yhteydessä varjella tai pelastaa ihmishenkiä tai työnantajan omaisuutta
 • pahoinpitelystä aiheutunutta tai toisen henkilön tahallisesta teosta syntynyttä vammaa tai sairautta.

Työtapaturmana voidaan korvata myös toistuvan työliikkeen seurauksena enintään yhden vuorokauden aikana syntynyt vamma. Tällaisia vammoja saattavat olla esimerkiksi jänteiden tai lihasten kipeytyminen.

Työnantajan velvollisuudet

Tapaturman sattuessa työnantajan on

 • ilmoitettava tapaturmasta viipymättä työsuojeluviranomaisille, poliisille ja vakuutusyhtiöön, jos tapaturmaa seuraa vaikea vamma tai kuolema
 • sähkötapaturmasta ilmoitetaan myös Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)
 • järjestettävä tutkimus
 • vakavissa tapauksissa työyhteisölle on järjestettävä jälkikeskustelu
 • toimitettava loukkaantunutta hoitavalle taholle heti vakuutustodistus (jos mahdollista)
 • tehtävä vakuutusyhtiöön tapaturmailmoitus kaikista tapaturmista, jotka vakuutuksen oletetaan korvaavan.

Tapaturman uhrin on hyvä tietää

Tapaturman sattuessa loukkaantuneen on syytä

 • ilmoittaa tapaturmasta työnantajalle tai lähimmälle esimiehelle heti
 • pyydettävä työnantajalta todistus vakuutuksesta. Terveyskeskukset/sairaalat hoitavat todistuksen esittäneet työtapaturmapotilaat maksutta
 • antaa työnantajalle tapaturmailmoituksessa tarvittavat tiedot
 • varmistaa, että työnantaja toimittaa ilmoituksen eteenpäin
 • hakea korvausta, jos työnantaja ei hoida tapaturmailmoitusta asianmukaisesti eteenpäin.

Lisää tietoa työtapaturmista ja ammattitaudeista Työsuojeluhallinnon verkkosivuilta.

Henkilöstövuokraus ja työturvallisuus

 

Etkö ole varma, miten soveltaa vastausta?

 Jäsen, ota yhteyttä meihin maksutta 

Etkö ole vielä jäsen? 

Liity tästä ja saat asiantuntijoidemme kaikki palvelut heti käyttöösi