Jos palkasta ei puhuta, syrjintä jää piiloon | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Jos palkasta ei puhuta, syrjintä jää piiloon

8.3.2019 klo 07:10
|

Palkkaerot ovat sukupuoleen perustuvaa syrjintää, josta tulee päästä eroon. Erot syntyvät jo uran alussa ja kasvavat iän myötä. Tämä kaikki vaikuttaa myös eläkekertymään.

Palkkaerojen syihin voidaan, ja niihin tulee vaikuttaa. Pron työmarkkinatutkimuksen (TMT) mukaan naisille maksetaan keskimäärin kahdeksan prosenttia vähemmän palkkaa samasta ja samanarvoisesta työstä kuin miehille, kun naisten ja miesten ansioista poistetaan tilastollisesti kaikki eroa selittävät tekijät (esim. ikä, koulutus, työtunnit, tehtävätaso). Työpaikkatasolla yksityisellä sektorilla samoissa tehtävissä palkkaero supistuu 5–6 prosenttiin (Nummijärvi 2004: Palkkasyrjintä).

Palkkaerojen syitä ovat muun muassa:

  • Vahva jako miesten ja naisten aloihin ja tehtäviin – palkoista sovitaan eri pöydissä
  • Miesvaltaisten alojen suurempi arvostus
  • Miesten parempi eteneminen uralla
  • Naisten määräaikaiset työsuhteet ja osa-aikatyöt
  • Miesten suurempi määrä työtunteja
  • Perhevapaajärjestelmä ja naisten suurempi hoivavastuu
  • Vallitseva käsitys miesten ja naisten rooleista ja työnjaosta yhteiskunnassa. Tämä vaikuttaa myös naisten ja miesten omiin asenteisiin ja ammatilliseen itsetuntoon. Miehet esimerkiksi pyytävät naisia useammin palkankorotusta. Viiden viime vuoden aikana miehistä palkankorotusta itselleen oli ehdottanut alle puolet ja naisista hieman yli kolmannes.
  • Syrjintä, esimerkiksi raskauden perusteella tai perhevapaalta paluun yhteydessä

Palkkatietoisuus ja palkka-avoimuus ovat keinoja lisätä tasa-arvoista palkkausta. Palkka-avoimuudella voidaan lisätä tietoa keinoista, joilla omia ansioitaan voi korottaa. Parhaimmillaan avoimuus lisää motivaatiota ja oikeudenmukaisuuden tunnetta, mikä puolestaan lisää tuottavuutta.

Ammattiliittoon kuuluminen kannattaa, sillä Pron työmarkkinatutkimuksen mukaan palkat ovat keskimäärin viisi prosenttia korkeammat niillä työpaikolla, joissa ihmiset kuuluvat liittoon.

#samakiitos kuuluu kaikille

Ammattiliitto Pron jäsenyys on tasa-arvoteko, olemme sitoutuneet tasa-arvon edistämiseen. Nostamme esille entistä enemmän tasa-arvoon ja työelämään liittyviä teemoja naistenpäivän ja tasa-arvon päivän välisenä aikana, 8.3.-19.3.2019. Tänä aikana Prohon liittyneiden kesken arvotaan kahdensadan euron arvoinen hotellipaketti. Arvonnan säännöt

Lisätietoja

http://www.proliitto.fi/samakiitos

Palkkaero pysyy piilossa, jos palkkoja ei kartoiteta
Palkoista puhuminen vähentäisi sukupuolten välistä palkkaeroa
Pron kysely – palkkojen avoimuutta pitäisi lisätä