Kaikilla on oikeus häirinnästä vapaaseen työelämään | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Seksuaaliselle häirinnälle on työelämässä saatava nollatoleranssi. Pardian jäsentutkimuksen mukaan vuonna 2018 naisista 13 prosenttia ja miehistä 12 prosenttia on kokenut seksuaalista häirintää viimeisen kahden vuoden aikana. Monella työpaikalla koetaan hankalaksi nostaa häirintäkokemukset esiin. Häirintää kokeneista miehistä 37 prosenttia on puhunut siitä edes jonkun kanssa työpaikalla, naisista 66 prosenttia. Yleisimmin häirinnästä kerrotaan työtoverille ja esimiehelle. 

Yleisin häirinnän muoto on härskit puheet tai kaksimieliset vitsit, jotka koetaan häiritseviksi tai loukkaaviksi (73 % häirityistä). Jos työpaikalla on seksuaalista häirintää, siellä esiintyy yleensä yhtä aikaa useita häirinnän muotoja, jotka voivat olla eri tavoin halventavia, nöyryyttäviä tai ahdistavia.

Häirintää kokeneista naisista suurempi osa (61 %) on kokenut suoraan omaan persoonaan kohdistuvaa häirintää kuin miehistä (57 %). Omaan persoonaan kohdistuva häirintä voi olla esimerkiksi sanallista vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevia huomautuksia tai seksuaalisesti värittyneitä kirjeitä, sähköposteja, tekstiviestejä tai puhelinsoittoja. Se voi olla myös fyysistä vastentahtoista koskettelua, halaamista tai suutelemista, äärimmillään jopa raiskaus tai sen yritys.

Ikä vaikuttaa häirityksi tulemiseen. Nuoret naiset kokevat useammin häirintää kuin tätä vanhemmat naiset ja miehet. Alle 35-vuotiaista naisista lähes joka neljäs on kokenut häirintää viimeisen kahden vuoden aikana. Miehillä vastaavaa ikään sidottua yhteyttä häirityksi tulemiseen ei ole yhtä selkeästi.

Häiritsijä on useimmiten työtoveri (55 %) tai asiakas (29 %). Selvästi harvemmin häirinnän kohteeksi joutuu esimiehen (16 %), muun johtavassa asemassa olevan (14 %) tai ulkopuolisen yhteistyökumppanin (11 %) taholta. Häiritsijä on iältään pääasiassa häirittyä vanhempi (58 %) tai saman ikäinen (28 %).

Onkin tärkeää, että häirintää torjutaan jo ennalta: Tasa-arvolakiin tulee lisätä, että jokaisella työpaikalla on oltava yhteistoiminnassa hyväksytty suunnitelma sukupuoleen perustuvan häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja ohjeet häirintätilanteiden varalta. 

Ohjeista tulee käydä selväksi, että häirityllä on oikeus jatkaa työtään nykyisessä yksikössä ja häiritsijä kantaa tekonsa seuraukset, esim. siirtymällä. Tämän periaatteen tulee koskea myös niitä tilanteita, joissa häiritsijä on esimies. 

Työturvallisuuslakiin on tarkennettava, että kaikilla työpaikoilla tulee arvioida sukupuoleen perustuvaan häirintään ja seksuaaliseen häirintään liittyvät riskit osana psykososiaalisten riskien arviointia. Riskien arvioinnin jälkeen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet. Toimenpiteiden vaikuttavuutta on seurattava. 

Asenteisiin vaikutettava jo varhain

Asenteisiin vaikuttaminen on aloitettava jo neuvoloissa, päiväkodeissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Hoito- ja opetushenkilöstön tiedon lisääminen ja yhteistyö vanhempien kanssa tukee asenteiden muuttumista.

Sukupuoli- ja tasa-arvotietoinen ohjaus ja opetus on vakiinnutettava käytännöksi kaikilla koulutusasteilla, paitsi sukupuolten välisen jakautumisen lieventämiseksi, myös sukupuoleen perustuvan häirinnän ja seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi.

Ongelma on kansainvälinen. Tällä hetkellä ei ole kansainvälisesti hyväksyttyä lakia, jossa käsitellään sukupuoleen perustuvan väkivallan eri ilmenemismuotoja työelämässä. Pro tukeekin ILO:n uuden naisiin ja miehiin työpaikalla kohdistuvan väkivallan vähentämistä koskevan yleissopimuksen syntymistä.  

#samakiitos kuuluu kaikille

Ammattiliitto Pron jäsenyys on tasa-arvoteko, olemme sitoutuneet tasa-arvon edistämiseen. Nostamme esille entistä enemmän tasa-arvoon ja työelämään liittyviä teemoja naistenpäivän ja tasa-arvon päivän välisenä aikana, 8.3.-19.3.2019. Tänä aikana Prohon liittyneiden kesken arvotaan kahdensadan euron arvoinen hotellipaketti. Arvonnan säännöt.

Lisätietoja

Pardian jäsentutkimus
Stoppi ahdistelulle
Näpit irti
Näpit irti – häirintä ja epäasiallinen kohtelu työpaikalla -webinaari Pro+
Häirintää ja väkivaltaa vastaan kansainvälisellä sopimuksella