Kemianteollisuuden työntekijä, tule vastaamaan kyselyyn! | Ammattiliitto Pro
Valikko
  • Muut Pron verkkopalvelut
Pro+

Kemianteollisuuden työntekijä, tule vastaamaan kyselyyn!

8.8.2018 klo 10:34
|

Digitalisaation vaikutuksia kemianteollisuudessa selvitetään eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen yhteisessä hankkeessa. Vastauksia toivotaan sekä kemian-, muovi-, kumi- ja lääketeollisuuden henkilöstöltä että johdolta.

Pro Uutiset

Digitalisaatio muuttaa työtä, tuotantoprosesseja ja työympäristöjä kaikilla aloilla. Digitalisaatio vaikuttaa väistämättä yritysten menestymiseen ja kilpailukykyyn sekä työhön ja työmarkkinoihin. Muutokset tuntuvat niin toimiala- ja yritystasolla kuin henkilöstön arjessa.

Digitaalisen muutoksen vaikutuksia kemianteollisuudessa selvitetään eurooppalaisten työmarkkinajärjestöjen yhteisessä hankkeessa. Tietoa kerätään kyselyllä, johon toivotaan vastauksia kemian-, muovi-, kumi- ja lääketeollisuuden yrityksistä, sekä johdolta että henkilöstöltä.

Vastaa kyselyyn elokuun aikana!

Miten digitalisaation vaikutukset näkyvät kemianteollisuuden yrityksissä?

Muutosten laatua ja merkitystä Euroopan kemianteollisuudessa selvitetään parhaillaan alan työmarkkinajärjestöjen yhteisessä hankkeessa.

Osana tätä hanketta toteutettavassa kyselytutkimuksessa halutaan selvittää

  • digitalisaation vaikutuksia työhön ja työn luonteen muuttumiseen
  • uuden osaamisen tarpeita
  • robotiikan ja tekoälyn vaikutuksia työelämän rakenteisiin
  • automaation ja robotiikan vaikutuksia teollisiin prosesseihin ja arvoketjuihin
  • digitaalisia tuotteita ja palveluita

Kyselyn kohderyhmänä ovat sekä yritysten johto että henkilöstö. Vastauksia toivotaan yritysten eri tasoilta ja toiminnoista. Selvitys koskee kemianteollisuuden sekä muovi- ja kumiteollisuuden ja lääketeollisuuden toimialoja.

Tulosten pohjalta Euroopan kemianteollisuuden työmarkkinaosapuolet laativat yhteisen toimintaohjelman, joka kattaa kolme eri näkökulmaa: osaamisen, työn tekemisen tavat sekä terveys- ja turvallisuusasiat.

Hanke jatkuu vuoden 2019 loppuun. 

Tule mukaan vastaamaan kyselyyn!

Kyselyyn voit vastata klikkaamalla tästä.

Kysely on englanniksi. Toivomme, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn, jotta saamme Suomea koskevat tiedot mukaan selvitykseen. Voit välittää kyselyn vastattavaksi myös työpaikasi jäsenistölle.

Kysely on osa EU-hanketta: The impact of innovation and digital transformation in the workplace: a sector-specific study of the European chemical, pharmaceutical, rubber and plastics industry.

Hankkeen toteuttavat kemianteollisuuden eurooppalainen työnantajajärjestö ECEG ja työntekijäjärjestö IndustriAll.  Tutkimuskumppanina toimii Prognos AG.